[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]


File: 1665958510499.png (250.42 KB, 632x830, 1665955794564.png) ImgOps Google iqdb

 No.2632[Reply]

buna harbiden güldüm işte. kız atlayarak o hayatsız adayı piçlerin hepsinin zihnine irreparable yara açtı. kudursunlar bu saatten sonra

 No.2633

File: 1665960492476.png (194.71 KB, 400x388, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>kız atlayarak o hayatsız adayı piçlerin hepsinin zihnine irreparable yara açtı. kudursunlar bu saatten sonra

 No.2635

Sürekli intihar vakaları karşıma çıkıyor algıda seçicilik mi yoksa allah bana bi sey mi ima ediyo

 No.2636

>>2635
intihar olmadığı söyleniyor. camı kapamışlar kız düşmüş söylentilere göre. değişik olay çıkar kokusu yakında

 No.2673

amerika’da sınıf arkadaşına saçın güzel olmamış demeni bile büyütüp akran zorbalığı diye tanıtıyorlar. türkiye’de akran zorbalığının alası var kimse tepki vermiyor buna, normali buymuş gibi sanki. hiç unutmuyorum 9. sınıfın ikinci dönemi, 11. sınıflardan biri taktı bana. gelip gidip laf sokuyor. bir yerde yakalasa dövecek beni o derece. bir şey de yapmadım, sadece derslerim iyiydi, tyt denemelerinde geçiyordum üst dönemleri. ben de okuldaki rehberlikçi bir işe yarar diye yanına gittim. anlattım böyle böyle bu bana taktı ne yapmam gerekiyor diye. adamın bana dediği şey: “sen çömezsin ya, üst dönemler alt dönemlere böyle takılır. takma kafana.” :D bu kız da o sınıfta nasıl zorbalıklarla boğuştu kim bilir. yukardaki anona da katılmıyorum. hayatları boyunca hatırlamayacaklar bile bu kızı. türk insanında utanma duygusu yok çünkü.

 No.2707

en az %10-15`i sosyopat olan bir halktan kimse sikine takmaz. Ustte bir anonun dedigi gibi Turkiye`de utanma duygusu yok.File: 1666127606267.jpeg (24.41 KB, 320x403, images (3).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.2679[Reply]

Seni diğerlerinden ayıran nedir anon? Arkadaşlarının arasından hangisisin? Bunca insanın içinde benliğini nasıl sağlıyorsunuz? Dışarıdan bakınca hepiniz aynı saç kesimli aynı bok tenli aynı tel tel sigaradan sararmış bıyıklı anonlarsınız. Biri eline gitar alıp yazılıp söylenmiş şarkıları çalarak kişilikli olduğunu sanar diğeri yazılmış okunmuş kitapları kendine avutur. Ne yaratıyorsun anonlar? Yaratmazsanız nasıl var olacaksınız? Ne las kütlen ne kulüplerden düşürdüğün Sandwich edilmiş kaşarlar seni sen yapar, seni sen yapacak tek kişi yine sen iken ne halt eyliyorsun anon? Hayatını nasıl harciyorsun? Ne consume eyliyorsun ve elitizmini başkasının kafasına çalıyorsun? Hangi görüşün kendine has?

Seni sen yapan nedir anon?
10 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2696

>>2693

Hayatının merkezine Bilgi ve öğrenme amacını koymak hem mantıklı hem de insan doğasını tamamlayıcı bir şey mai, fakat kendini bir hayvan görmen tam tersi. Bu iki düşünce benim açımdan çelişiyor, hem insan doğasını tamamlayıcı bir faaliyet ile benlik bulup hem de hayvani iç güdülerim ile yaşıyorum demek hiç mantıklı gelmiyor. Insanın doğası doğaya karşı gelmektir. Intihar eden tek çok hücreli canlı insandır, çok hücreli olmayan canlılar ise yine o insanın kendini öldüren hücreleridir.

Fakat Benim asıl sorum ne dış görünüş ne de bilgi. Asıl soru senin ne yarattığın. Bana göre insan bir şey yaratmazsa o kişinin varlığı kendi bedeni ile sınırlıdır. Kendi bedeni ölünce varlığı yok olur. Madde ne var edilebilir ne de yok, bu kuramı insan hayatı için düşünürsek bu çıkmazın tek cevabı senin en baştan var olmamış olmandır. Arkanızda ne bırakacağınız, O bıraktığınız eserin/etkinin nasıl evrilip bedenin çürüse bile seni yaşatmaya devam etmesi ile alakalıdır.

 No.2697

>>2696
Bilgi ve öğrenme amacı ruhtur, insanın hayvan oluşu ise beden. beden olmadan ruh anlamsızdır. ruh olmadan da beden anlamsızdır. İnsanın hayvan oluşu bir hakikattir. ruhun bedenden kopması pek kabul edilebilir bir durum değil.

İnsanlar doğadan kopmaya başladıklarında şu anki duruma evrilmeye başladık. Bu devrimler çok hızlı oldu ve insanın kafası karıştı, özünü yitirdi. doğa için insan değil insan için doğa felsefesi benimsendi ancak tam tersi bir durum mevcut. gelişimimizi doğadan kopartmak yerine doğa ile harmoni ile sürdürmemiz gerekirdi.

> hem insan doğasını tamamlayıcı bir faaliyet ile benlik bulup hem de hayvani iç güdülerim ile yaşıyorum demek hiç mantıklı gelmiyor.


burada aslında şöyle bir soruyu kendine sorman gerekiyor.

< doğa doğal mıdır?

doğa olarak neyi tanımladığımıza göre değişir. Doğa yesşillik orman falan değildir. insan doğanın bir parçasıdır. Ancak insan var olmasaydı doğa yine bu eski harmonisi ile süregelecek miydi? Örneğin bir tarla düşün. bu tarlada çıkan otlar ağaçlar falan rastgele bir seçilim ile çıkmış olur ve bu doğadır. ancak insan figürünü koyduğumuzda insanın orayı düzenlemesi, kıymetli ağaçları yetiştirmesi ağaçalr kurumasın diye dereden su çekmesi ve oradaki bitki nüfusuu arttırması yine doğaldır. Beşeri değildir.

Demeye çalıştığım beşer ve doğa birbirinden ayrılamaz. doğa büyük bir kümedir beşer de bunun bir parçasıdır.

Post too long. Click here to view the full text.

 No.2701

>>2697
>hayır değildir. Seni oluşturan bir şeye karşı gelemezsin, gelmemelisin de.
>Trans

Sure

 No.2702

>>2701
İnsanalr gözlük takmasın, aşı yapmasın, hasta olunca piç gibi ölsün o zaman. Translık bir bozukluk değildir

 No.2704

>>2702
Bozukluk değil diyip bozukluğa örnek vermek. Maicim isim ibneliğini de bırakFile: 1666046429313.jpg (79.3 KB, 720x960, 1666046130889.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2668[Reply]

üst düzey eğitimim var lakin şu ayanlardan aldığım zevki kimseden almadım

 No.2669

üst düzey eğitimle alakasını anlayamadım

 No.2671

>>2668
sadece alanı bunlarla kısıtlı olduğu için bunlarla iç içe olmaktan başka seçenekleri olmayan erkeklerin yanı sıra, alanı bunlarla kısıtlı olmadığı halde bunlardan aldığım zevki kimseden almadım. bence on numara cümle kurdum

 No.2672

>>2671
başka birkaç soru daha sorayım muhabbet dönsün diyecektim on numara cümle kurdum filan diyince birşey sorasım kalmadı.File: 1666017718886.jpg (55.43 KB, 1200x981, dincer-cekmez-kimdir-dince….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2641[Reply]

yaşım 26 ve saç yapım ne eksik ne fazla tam olarak bu. 19 yaşından beri saçım hep seyrekti ve artık bu hale geldi. kadınlar karşısında hiç şansım yok di mi?
21 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2663

>>2662
hastalık olmadığını düşündüren nedir? konu hormonların kudreti de değil

 No.2664

File: 1666040469609.png (57.82 KB, 714x382, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>2663
kelliğin hastalık olmadığı baya common bir bilgi ki

 No.2665

>>2664
>sozcu.com.tr

 No.2666

>>2665
madem hastalık o zaman latincesi ne ha ibiiine hele bi de bakayım

 No.2670

şu işe bak lan yaşıtlarımız yirmi otuz kız sikecek bizim elimize kız eli değmeden yaşlanıp abi olacaz, saçlar gidecek, kalanına da aklar düşecek dede olacaz. cope mekanizması da yok, dinden çıkmadan zina günah diyebilirdim, cennette huriler var diyebilirdim o da yok. tek yaşam, o da ağzıda çamur tadı bırakıp sona erecek.File: 1665752531361.jpg (6.66 KB, 225x225, download.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2590[Reply]

siz not braveler. ne yaparsanız yapın askere gideceksiniz. elinize silah alacaksınız. 55 kişiyle aynı alanda uyuyacaksınız. bunları yaşayıp erkek olacaksınız. ağlamayın
1 post omitted. Click reply to view.

 No.2596

rdm yaparım ben tımarhanede yattım

 No.2622

Pembe, pes pembe teskere

 No.2631

obez kalıp şeker hastası olurum yine de askere gitmem
>t. 178 120

 No.2634

Yo çürük raporu alacam

 No.2638

>>2634
verecekler verecekler koş bak veriyorlar şu an hattaFile: 1665932231858.jpg (8.24 KB, 300x342, 1665931962428.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2627[Reply]

kammcıklarla dolu bir ortamda telefonla konuşur gibi yaparak tamam brom ben sana 10 dakikaya 50bin geçiyorum, ertesi güne 80 geçeceğim x'e gibi cümleler kuracağım. sosyal deney gibi bir şey. acaba reaksiyon alır mıyım merak ediyorum.

 No.2628

bin deme 80 50 de. zaten bu devirde kimse 50 lira eft yapmaz.

 No.2629

Dayılar dışında kimse siklemez.

 No.2630

>>2629
eğer hakkı verilirse kimse yanıma gelmese bile 2-3 ifritin davetkar bakış atacağını düşünüyorum.File: 1665879996792.jpg (80 KB, 810x458, 3529035_810x458.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2613[Reply]

birkaç yıldır f*eminazilerin eşitlik adı altında ket etmek için ellerinden geleni yaptıkları lqqqbtlerin üzerine harıl harıl benzin döktüğü erkekliği en sonunda bitirdiler.

 No.2614

iyi yaptılar gerçekten erkeklerin tarafını tutan adam maldır yüz bin senedir kardeşini kesip öldüren köleleştiren hepsini de kadın için yapan alçağın ceza çekme zamanıdır. yaptıkları hainliklerin bedelini ödeyip gerçekten isa'nın dediği gibi kardeşini sevmeyi öğrenip parlak geleceğine ilerleyecek ya da cehennemin dibine girecek.

 No.2619

File: 1665916787934.jpeg (28.52 KB, 611x502, images (2).jpeg) ImgOps Google iqdb

>>2613
CAB, maskulinite eğer gerçekten ihtiyaçsa sen maskulin kal, elinde sonunda bir kadın eli tutarsın incel anoncum

 No.2620

>>2619
vallah tam gerçek gidiyorum 100 kilo deadlift yapıyorum sonra bilgisayar başında balık yiyorum

 No.2623

>>2619
oksitosin gay yapıyor, androjen dengesiyle pek bir alakası yok. resim biyolojisinde anomallik bulunmayanları midwit gibi gösterek saçmalamış

 No.2624

>>2623
zaten bu menenin kendisi bayağı saçma. ilk başta komikti sonra boku çıktı her şey gibi.
>sevdiğim şey spektrumun uçlarındadır
>sevmediğim şey midwittir.File: 1665157934359.jpg (22.11 KB, 500x498, 1665148350474.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2499[Reply]

4 yıldır yazdığım hiçbir şeyi beğenmiyorum. benim anlayışıma göre güzel araştırma konuları buluyorum ve kendi cümlelerimle tekrar ele alıyorum ama içime sinmiyor, eksikmiş gibi hissediyorum. daha önce birkaç tane bu minvalde yazı yayımladım ama 3-4 kişi mesaj atıp emeğimi bile görmezden gelip bana ders vermeye akıl vermeye kalktılar. bu davranışlar ulaştığım çevrenin gözünde bunda muktedir bir şey olamaz, ayrıcalıklı bir tarzı da yok. dolayısıyla bunun benden farkı olmadığı için ve hatta belki benden de beter durumda olduğu için bundan öğrenecek bir şeyim de olamaz. bu yüzden yaptığı şeylerde de bir hata vardır denilerek değerlendirildiğimi düşünüyorum.

öte yandan bir gram özen göstermeden, bokşiden ya da türevi yerlerden sadece konuyu değil, cümleleri de birebir çalarak yazılar ya da programlar sunan, yine virgülüne kadar birebir alıntıladığı fikirleri kendi fikriymiş gibi lanse eden insanların sanki bir lidermiş, bir yüce ruhmuş gibi kabul edildiğini, binlerce beğeni ve yorum aldığını görüyorum. allah aşkına ben nerede ne hata yapıyorum anonlar? ciddi anlamda nerede ne hata yaptığımı kestiremiyorum.

 No.2604

File: 1665839628984.jpg (8.55 KB, 196x200, fren.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2499
anon yazılarından birini bizimle paylaşabilir misin?

 No.2606

>>2604
Ben de rica ediyorum.

 No.2621

Ben de merak ettim anon, ama bence senin tek kusurun elitist olmana rağmen başkalarında validasyon araman. Kendi yaptığın işte kendini olabildiğince geliştir, görüşüne önem vermemek gereken popülist vizyonsuz düşüncesiz insanları bir kenara it.File: 1665788253749.png (764.27 KB, 605x989, Adsız.png) ImgOps Google iqdb

 No.2597[Reply]

https://twitter.com/OguzhanUgur/status/1581041409821675521

baba eski ve ünlü asker tamam ama babanın gücü de bir yere kadar, başka bir fonu desteği var adamın. 4 yılda standart seyirde yürürken son 3 ayda resmen yürü yakulum oldu adamın durumu. vaaaaaxx
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2600

>>2599
kekküri kek. kafanı kumdan çıkar anon. her şeyin arkasında gizli güçler yok.
köklü şirketlerde özellikle medyada tabiki birbirini destekleme durumu ya da gizli güçlerin desteği oluyor.
ama sen çıkıp gayet normal bir şekilde işleyen ve gelişen bir youtube kanalına hacum argasında illümemati var bunların hacum dersen gülerim.

>yarın birbirine zıt görüşlü iki gazete al, hadi üç tane al. yayın yönetimi birbirinden farklı üç gazetenin manşet şekillerini ortalama aynı göreceksin.

bahsettiğin şey her gazetenin aynı şeyden bahsetmesi mi anon?
bu bir sorun mu yani?

 No.2601

>>2598
iş genişletme falan onlar oyun oynayıp ergenleri tücenlerde olur. toplumla ilgili hassas konulara dokunan biri *bazı* odaklardan icazet almadan yükselemez

 No.2602

>>2597
listedeki bütün herkesi bilmek sizin krinç bi insan olduğunuzun göstergesidir ben çoğunu biliyorum ve keşke bilmeseydim bu hayatta daha başkanı bilmeyen homeless amerikan gibi yaşamak lazım

 No.2603

>>2597
bi tek jahreini bi de kafaları biliyorum liseliyken izlerdim

 No.2611

File: 1665872902070.jpg (76.68 KB, 1080x514, FfIHxa-XgAAbkzG.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2600
taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor gibi, ne dersin?File: 1664329178427-0.png (144.01 KB, 659x717, 1664328523555-0.png) ImgOps Google iqdb

File: 1664329178427-1.png (150.19 KB, 680x795, 1664328523555-1.png) ImgOps Google iqdb

 No.2358[Reply]

herif bokşiyi bitirmeye and içmiş. görselde de yaptığı rezilliğin açık seçik fotoğrafını paylaşmış. bokşide görülmemiş şeyler yaşanıyor.

 No.2360

kimse kaydetti mi fotoyu?

 No.2361

>>2358
görselde nasıl bir şerefsizlik var merak ettim

 No.2436

Entryi ss alcana fotoyu alsaydin.

>> Almadiginin ildiri

 No.2610

alfa oğlu alfaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]