[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]


File: 1629789505139.gif (630.21 KB, 240x180, HonoredLinedIberianmole-ma….gif) ImgOps Google iqdb

 No.662[Reply]

Keşke burada furry/brony con olsaydı…daha kolay sosyalleşebilirdim :(
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.667

File: 1629795492557.jpg (118.7 KB, 1440x1364, images (28).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>666

Herşey gönlünce olsun sen yinede dediklerimi düşün.

 No.668

>>667
Teşekkürler anon <3

 No.669

File: 1629812859222.gif (521.72 KB, 220x221, dans-eden-kurt-turan-kurt.gif) ImgOps Google iqdb

>ampute, scat fetişleri
>büyük çoğunluğu gay
>According to furscience.com, 61.7% of furries reported being bullied from the ages 11-18.
bu dejenerelik fırtınasıyla ilgili ne bu kadar ilgini çekiyor anon?

 No.670

>>669
ama çok tatlılar

 No.671

>>669
>ampute, scat fetişleri
genellikle non-furryler de scat fetişisti oluyor. ama benim ilgi mi çekmiyor
>büyük çoğunluğu gay
ee?
>According to furscience.com, 61.7% of furries reported being bullied from the ages 11-18.

furrylerden nefret etmek web 1.0'dan beri internetin bir parçası. 2000lerin başında newgrounds ve something awful forumun da nefret eden insan çok var dı. ve furrylerden nefret etmek meme haline geldiFile: 1628749383171.png (596.34 KB, 731x739, resim_2021-08-12_092241.png) ImgOps Google iqdb

 No.488[Reply]

çizim

 No.489

>>488
bu çizim sana mı ait anon 0w0

 No.490

ayynen öyle

 No.495

File: 1628796628215.png (339.01 KB, 866x852, cirno.png) ImgOps Google iqdb

efsane olmuş anon
hangi dijital editörü kullanıyorsun autodesk sketchbook? painttool sai?

ben zamanında osu oynarım diye aldığım tablette krita kullanıyorum. Bi cacık çizemiyorum gerçi x3

 No.496

çok sevimli olmuş, paint kullanıyorum…

 No.498

File: 1628799505700.png (246.81 KB, 680x668, 2021-08-12_23-17.png) ImgOps Google iqdb

>>496
woah, saf yetenekFile: 1628626414194.png (2.05 MB, 2500x2000, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….png) ImgOps Google iqdb

 No.427[Reply]

tanısalım
11 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.461

File: 1628702120427.png (690.52 KB, 733x720, resim_2021-08-11_201508.png) ImgOps Google iqdb

4chan yerlisiyim sonra arkadaşım burayı önerdi o.o

 No.466

File: 1628714526351.jpg (184.43 KB, 547x647, Sprudo_Atila.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Gadunun pesini biragun yogsa sizi vururum.

Gadun, atla atıma artık benimsin :-DD

 No.487

File: 1628747396779.png (141.29 KB, 347x323, resim_2021-08-12_084935.png) ImgOps Google iqdb

atları çok severim 0.0

 No.492

/comfy/ dışında sakın takılma rivercığım, resmen b*k götürüyor

 No.493

File: 1628787896941.gif (1.09 MB, 500x288, TheseThriftyChrysomelid-si….gif) ImgOps Google iqdb

denerim anon teşekkür ederimFile: 1628719682673.jpg (82.52 KB, 1080x1286, yuuka.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.469[Reply]

Burayı bir arkadaşım önerdi dedi çok güzel türk moe board buldum başta inanmadım şimdi tüm gönderilerinizi lurkladım ve şunu demek istiyorum. Çok mutlu ettiniz lan hepinizin yanaklarından öpeyim yks sonrası ib açmayı planlıyorduk arkadaşlar ile benim aklımda hep ya kitle çok kötü olursa ya kitle kanser olursa falan sizi gördüm içim rahatladı hepinizi çok sevdim iyi geceler <33333(BARİZ YEM TİRADI + TRIPFAG)
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.479

türkiyede ib kültürü yok ama tam bizim kültüre göre bir şey zaten, internette millet anon takılıyor sahte isimlerle hesap açıyor büyük sitelerde. bizim ülkede gelişmemesinin sebebi bence BBS'lerin olmaması. tr interneti direkt üye gerektiren forumlarla başladığı için böyle oldu

 No.480

File: 1628721364465.jpeg (44.08 KB, 960x720, Taşa Türki,ye.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>479
umarım insanlara bu kültürü tanıtabiliriz hep beraber :D hem bu board hem bizim ileride inşallah açacağımız board ile

 No.481

>>480
umarım geç olmamıştır

 No.482


 No.484

>>479
bu board 2006-2010 da çıksaydı 2ch.hk kadar büyük olurduk.File: 1628596336691.jpg (141.52 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.418[Reply]

bu gibi videolar bana nedense tuhaf bi comfylik veriyor

https://www.youtube.com/watch?v=-p63ephVu2k

https://www.youtube.com/watch?v=uwRWBwWDiAo

resmen izlerken saatler geçiyor
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.421

>https://www.youtube.com/watch?v=4vO7oq9nqzY
benim vazgeçilmezim bu, acıktığımda hep yapıyorum.

 No.423

mezarında rahat et grandpa kitchen

 No.441

Nedense ben de eski Nüktedanlar vidyolarını seyrederken garip bir huzura kapılıyorum. Öyle olmadığını bilmeme rağmen o vidoyların çekildiği çok daha güzel olan Türkiye'ye yolculuk yapmış gibi hissediyorum.

 No.447


 No.448

>>447
>>421
niye embedlamaktan acizsiniz?File: 1628531786584.gif (182.75 KB, 498x272, EF3D464F-1D3D-471A-A711-08….gif) ImgOps Google iqdb

 No.413[Reply]

güçsüzlük, çaresizlik, yalnızlık hissiyatlarını uyandıran şarkılar müzikler tiradı.

https://youtu.be/wwia7N1kTv4

https://youtu.be/qvNxKMC9nG4

https://youtu.be/nSZwWX9u0YU

 No.414

File: 1628546507701.jpeg (7.06 KB, 320x240, images (20).jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.415

File: 1628547473715.webm (3.84 MB, 800x600, gondola_war.webm) ImgOps Google iqdb


 No.416

>https://youtu.be/nSZwWX9u0YU
>akon lonely
abimle bunu hep dinlerdik tvde çıkardı. özledim seni abim.

 No.417

>>414
björk tapınma tiradı açFile: 1627937103687.png (44.4 KB, 1596x503, tr.png) ImgOps Google iqdb

 No.367[Reply]

Anonlar özellikle 2016 sonrası götümü yakıyor. 2016 ve sonrası ile ilgili hiçbir içerik görmek istemiyorum. Youtube da sadece 2016 mümkünse daha da öncesi videoları nasıl izleyebilirim?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.375

>>374
yahu mesele toruqq arşivi değil youtube. çok istiyorum bu özelliği, çok ciddiyim akıl sağlığımı bu sayede geri alabilirim.

 No.376

File: 1627945800973.webm (974.08 KB, 640x750, e3a3ad76f5b584937c5a006a5….webm) ImgOps Google iqdb

>>375
Sentüpü sadece amatör müzik gruplarını takip etmek ve Eddie Sarıer'i izlemek için kullanıyorum. Spesifik ne arıyorsun?

 No.378

silinmediği sürece 2016 weya herhangi yıldan önceki videoları filtreleyebilirsin, aramanın sonuna sadece "before:2016" yapıştırman gerek

 No.379

>>378
hassiktir işe yarıyor, ama düşündüğümden daha az sonuç buluyorum nedense.

youtube un gizli sırlarını nasıl keşfedebilirim? kim bilir başka hangi özellikleri var? ondan önce mecburen google'dan video arayıp oradan zaman filtresini kullanıyordum ama çok az sonuç alıyordum.

>>376
spesifik pek bir şey aramıyorum 2016 öncesinin kanserine bile razıyım türk tüccartüpçülerin.

 No.380

>>379
>>378
özel bir aralık nasıl belirlerim youtube dan google ile uğraşmadan?File: 1625672020628.jpg (149.32 KB, 1080x953, vk9ya5y77t271.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.39[Reply]

>ohk hayır annecik

 No.42

File: 1625672699191.png (355.71 KB, 822x505, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

op irl >:3

 No.43

>>42
diaper, emzik vs fetişim yok anonkun sadece başımı okşayan bir annecik istiyorum. T_T

 No.100

File: 1625784026408.mp4 (522.27 KB, 640x360, mommy_gf.mp4) ImgOps Google iqdb
File: 1625304253779.png (320.66 KB, 721x806, 37838758_528553577560580_1….png) ImgOps Google iqdb

 No.7[Reply]

This is nice board

 No.17

File: 1625315738992.jpg (326.55 KB, 500x583, shy_2hu.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>16

 No.26

This is rood board

 No.3514

test

 No.4217

bumpDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Next | Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]