[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1671847820721.jpg (802.78 KB, 1447x2039, FkmmX2ZacAER4Yq.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1160[Reply]

her türlü ecchi serbest, hentai spoilerlanacak.
50 posts and 61 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1676

File: 1680305810639-0.png (1.49 MB, 900x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1680305810639-1.png (1.29 MB, 900x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1680305810639-2.png (1.31 MB, 900x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1681

>>1675
internet angel kawaii

 No.1778

File: 1684158366338.jpg (1.17 MB, 2392x3500, haruhi.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1780

File: 1684603160859.png (212.21 KB, 2048x1452, cammy2.png) ImgOps Google iqdb


 No.1808

File: 1685772222630.jpeg (326.75 KB, 1920x1080, FxXVqRsaMAESDzo.jpeg) ImgOps Google iqdb

Keşke ölsem de şunun yanında dirilsemFile: 1685649318434.gif (429.88 KB, 640x358, paswg-panty-and-stocking-w….gif) ImgOps Google iqdb

 No.1807[Reply]

i gota be i gota be in your arms baby
so close
so close
and its you that i bilivi n
i bilivin
so close but so faraway so far i cant taach


File: 1685548481071.jpg (10.2 KB, 320x241, Imagepipe_3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1798[Reply]

poorcel trad cram school Mayuko gf lazım

nasıl Mayuko gf bulurum

 No.1799

>>1798
<3 niea_7
ABe'nin eli değen her çalışma çok iyi oluyor
buradaki her anona tavsiye ederim, her bölümü ayrı ayrı güzel
>nasıl Mayuko gf bulurum
biz bilsek burada sıçanlamayız, küçük bir şehre git yks'ye katıl dershaneye gir bir şeyler dene öyle

 No.1800

File: 1685561118692.jpeg (56.32 KB, 658x466, images (7).jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1799
haibane renmei kaldı onu bitiricem yakında

 No.1804

>>1803
yeniibneliğimi mazur görün
[spoiler] denedim olmuyor 3 kere denedim olmuyor nasıl atılıyor bu spoiler amk

 No.1805

>>1804
Başa ve sona ** koyucaksın yenibne kardeşim :)

 No.1806

>>1805
sağ ol anon
postu yeniden atıyorum

haibane ABe'nin en güzel çalışmalarından biri
karakter ve dünya kurgusu mükemmel
belki spoiler:
haibane'nin dünyası sanırsam insan-yaşam-ölüm ile alakalı bir alegori, animedeki her şeyi gerçekteki bir şeyle eşleştirmeye çalışınca ana fikrini kavrıyorsunFile: 1684797361668.png (1.85 MB, 928x1232, FwvR1afWwBMMV8z.png) ImgOps Google iqdb

 No.1785[Reply]

Huzur veren tatlı 2d resimler atın

 No.1786

File: 1684798790409.webm (1.66 MB, 1920x1080, 1663732840769918.webm) ImgOps Google iqdb


 No.1787

File: 1684799106005.jpg (44.3 KB, 720x494, IMG_20230421_203649_065.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Sevgilim olaydı da onla soviet doomer tarzı hayat süreydim zaten yaşadığım yer sovyetler ülkesinden bir yer gibi...

 No.1793

ço ço ço çokoreyto

 No.1797

File: 1685514143749.png (929.03 KB, 955x1600, qvGvPASXD42L1BXKMsb3TxHNpN….png) ImgOps Google iqdb
File: 1685372331741.jpg (73.15 KB, 482x600, minase.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1794[Reply]

アナルnun "ana"si ve アイドルnun "doru"sunu birlestirince アナドル (anadolu) cikiyor

 No.1796

Sağol anon No.1792[Reply]

AKP oy basanlar bunu kaybettiniz

 No.1795

Olsun bunu kazandik!!1File: 1676900287107.png (26.47 KB, 640x640, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.1435[Reply]

Bugünden itibaren Japoncaya başlıyorum. Benimle birlikte 0'dan başlamak veya hâlihazırdaki Japoncasını ilerletmek isteyenleri beklerim. Buraya kaynak atabilir veya gelişiminizi yazabilirsiniz. Ben ilk hafta kanalara saracağım bunun yanında renkleri de öğreneceğim. 1 ay boyunca kanaların hepsini öğrenmeyi o bir ayın 4 haftasına da sırasıyla renkleri, sayıları, duyguları ve hayvanları öğrenmeyi düşünüyorum. İkinci ayda gramere başlayıp meslekleri basit eşya adlarını, vücut kısılarını falan halletmeyi düşünüyorum. Zamanla nasıl bir yol izleyeceğimi değerlendirip değiştirebilirim de.
45 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1701

>>1695
Eger gercekten o kadar izlediysen calismaya baslayacak olursan aslinda daha fazla bildigini fark edersin anon

 No.1706

koko de romaji de nihongo wo hanaseba sore wa ii renshu kamo shiremasen

 No.1707

>>1706
dareka ga topikku wo erabeba hajimarimasu

 No.1713

>>1706
ローマ字で練習なんて、なんの役にも立たないよ

 No.1791

File: 1685054586616.jpg (135.81 KB, 1200x993, doyou.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

shinchoku update werFile: 1684700041362.jpg (31.12 KB, 500x280, radyo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1781[Reply]

İzleyeniniz var mı, düşünceniz nedir?
Bence teknoloji veya transhumanizmden daha çok dünya siyasetine ve tarihine değinmeye çalışan bir anime ama gene de transhumanizm üzerine de iyi mesajları var.

 No.1782

politikanın cyberpunk dünyada neye benzeyeceğine dair izlediğim en iyi anime ghost in the shell. sibernetik ve post apokaliptik dünyada survival dışında aklımda pek bir şey kalmamış texhnolyze'a dair.

 No.1783

>>1782
Not aldım anon, bakarım bir gün.

 No.1789

File: 1684938729329.jpeg (21.14 KB, 739x415, images (5).jpeg) ImgOps Google iqdb

Çok ağır ilerliyor ve sabırlı olmak gerekiyor izlerken, animenin yoğun nihilistik subliminalleri var. Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter. Luks denilen bok çukurundaki insanları uyandırmaya, üstinsan olmaya yönlendiriyor

 No.1790

>>1789
>Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter.
Benim de en sevdiğim ikinci karakter. Birincisi ana karakter Ichise, adam hayatı sikilmiş olsa da insan olarak iyi bir değişim gösterdi. İlk bölümlerdeki Ichise ile son bölümlerdeki arasında çok fark var.File: 1684741433699-0.png (Spoiler Image, 1.26 MB, 1366x768, image (3).png) ImgOps Google iqdb

File: 1684741433699-1.png (Spoiler Image, 1014.93 KB, 1366x768, image (2).png) ImgOps Google iqdb

File: 1684741433699-2.png (Spoiler Image, 1.05 MB, 1366x768, image (1).png) ImgOps Google iqdb

 No.1784[Reply]

Selam Anonlar, "Welcome to the N-H-K" izlerken bölümler içerisinde Nekomimi karakter olan galge fotoğrafı ilgimi çekti, gerçekten var olduğunu ya da taglarına göre bir referansı olup olmadığını bilemediğim için size sormaya karar verdim, bu konuda bir fikriniz varmı?

 No.1788

File: 1684932420511.jpg (463.09 KB, 1280x960, 38594.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Selam anon, resmin orijinali ilintide.
Yazida 月に棲む者 var ama gercek bir gyaruge degil.
Resim orijinal mi yoksa gercek bir oyunda mi kullanilmis kesin olarak bulamadim. Muhtemelen artistin kendi orijinal karakteridirFile: 1671861539545.jpg (114.88 KB, 1600x1200, 20221224_083427.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1162[Reply][Last 50 Posts]

Spamdan dolayı yokolan /ikihu/ tiradı tekrardan
232 posts and 197 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1767

IN'i en son oynayali yillar oldu tbh, ama sanirim raymo+yukari ile bitirmistim

 No.1774

File: 1683733236012.jpg (2.42 MB, 2160x3840, FvxMRRNaIAIrJim.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1775

File: 1683972767373.png (1.63 MB, 2171x3070, Fv9pFGWakAAsYjy.png) ImgOps Google iqdb

ikihularla sevişmek

 No.1776

File: 1683977038988.jpg (32.56 KB, 719x400, IMG_20210719_164818_874.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1775
Reimunun memeleri ayrık bakıyor ama sanae'ninkiler ileriye düz bakıyor maşşallah

 No.1779

File: 1684447754679.jpg (241.57 KB, 1131x1528, FwbG344akAAnJt9.jpg) ImgOps Exif Google iqdb
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]