[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1713424724957.png (134.97 KB, 350x350, 1671044056784.png) ImgOps Google iqdb

 No.2537[Reply]

slmlr, guvenlik anonluk cart curt tirad var epeyce, tek bir cati altina alsaniz onlari /cyb/+/sec/ general gibi?

 No.2538

Evladım malmısın hosta az kamal ödüyoz zaten bu kadar board yeterli işte tunayın tahtasına geçsen intihar edersin herhalde

 No.2539

>>2538
board acin demedim ki tek'deki anonimity ve security ile ilgili fazla tirad var o tiradlari tek bir general de toplamak daha iyi olur dedim

 No.2540

>>2539
Üşeniyom oğlumFile: 1710669387815.png (68.29 KB, 375x360, d44e382407c1b237843c526df7….png) ImgOps Google iqdb

 No.2524[Reply]

/pol/ aç kuzum

 No.2525

erdem /pol/ aç amk

 No.2536

YukarıFile: 1713124074389.jpg (168.55 KB, 1600x1220, Julian-Assange-conference-….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2534[Reply]

Kaguya, siteye KC'deki gibi proof of work sistemi getirebilir miyiz? Yada medya sınırlaması? Yada şu trurunun isp'sine rangeban atılabilir mi?

Eskisi gibi developer'a da ihtiyacımız yok ChatGPT'ye istediğimiz PHP kodunu yazdırırız. Bizim bu truruya ve yamtar enik sorununa çözüm bulmamız gerekiyor.

Ulaş bana yiğidim.

 No.2535
File: 1713045961315.jpg (164.77 KB, 863x1390, portrait-d-un-vieux-homme-….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2531[Reply]

hademe iti üzbek tiradımı niye sildin

 No.2532

TRURU MEDYA SPAMIYLA SİTENİN ANASINI SİKİYOR MEDYA SINIRLAMASI GETİRSENİZE SİKTİMİN SİTESİNE MEDYA YÜKLEME TİMEOUTU KOYUN 5 DK 10 DK AYNI İPDEN MEDYA ATAMASIN HERNEYSE BEYNİNİ SİKTİKLERİM SERVERRDA YER AÇMAK İÇİN 2 GÜNDE 1 TİRAT CLEARLAMAYIN BEYİNSİZ HERİFLER

 No.2533

Rangeban atılsa sorun çözülür aslında. Ben kendisini bugün 40 kere banledim ama bi sike yaramıyor yine evade ediyor bani.File: 1712646520769.jpg (93.4 KB, 1179x1500, 645417166b7ba56c756d9870-a….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2530[Reply]Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]