[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/int/ - Enternasyonal

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1709049625742.mp4 (3.72 MB, 360x360, InShot_20231125_210000222.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.533[Reply]

Dawlatel taliban
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.536

test

 No.537


 No.538

yagunda :-DDD

 No.545

File: 1712780098478.png (55.86 KB, 900x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.546

işid geri döndüFile: 1711630177611.png (372.29 KB, 1894x1906, 2024_belediyee.png) ImgOps Google iqdb

 No.540[Reply]

31 Mart 2024

 No.541

lol @ kayyum

 No.542

Beyazlari ve kurtleri bitirdik

 No.543

i am currently fucking your mother

 No.544

u are not whiteFile: 1711200050508.png (731.32 KB, 1200x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.539[Reply]

i hate gay men


File: 1702909585991.jpg (47.77 KB, 432x600, 1642539554594.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.504[Reply]

tırkoşların amerika avrupa savunması kadar komik bişey yok.

amerika göçmen ülkesi diyor. git göç et o zaman parası iyi zaten öyle yaşamı seviyorsun diyince göç edemiyorum almıyorlar diyorlar. lan o zaman niye savunuyorsun?

serbest piyasayı savunuyor eve et alamıyor serbest piyasadan dolayı. altyaşlar bilmez eskiden asgari ücretli kırdo amele bile sucuk pastırma yer sigarasını içer birasını yuvarlardı, tamam ithal ürün almak daha zordu ama gerek yok zaten adam akıllı yemeğin içeceğin olsa hayatın 90%ı tamam.

avrupa savunuyor sosyal devlet diyor oradaki tırkolar 30 sene it gibi çalışıp oturum alamadı daha yeni alabildiler. avrupa çok iyi sosyal yaşantı bar club diyor tırkoları kapıdan almıyorlar birine türküm diyince adam konuşmayı kesiyor ev kiralayamıyon iş başvururken hindu bile senin önünde.

sen avrupanın amerikanın gözünde keçi siken bir teröristsin, seni sovyete karşı kullanıp kenara attılar aynı talibanı yaptıkları gibi. ulan talibanın bile omurgası var amerikayı siktir etti bu türkler hala incirliği kapatamadı. adamlar seni olmayan soykırımla suçluyor, işgalci soykırımcı diyor. avrupa parlementosunda bayrağını yırtıp tükürüp küfür ediyorlar, bütün türkler köpekten de aşağıdır diyorlar. avrupadaki türk göçmenlerin evi yakılıyor, 2020de 600 cami kundaklandı, daha yeni alman silahı alıp türkleri taradı. bu trko zannediyor ben ateistim tayyipçi değilim diyince beyaz avrupalı olunuyor :D git vize başvuruna yaz bakalım ateistim reisçi değilim ne diyorlar.

madem o kadar iyi avrupa amerika siktirin gidin yaşayın bakın özgürmüş demokrasiymiş göçmen alıyormuş neden burada sürünüyorsunuz? iş öyle değil çünkü dediğiniz laflar yanlış kendinizde biliyorsunuz. asgari ücret 1$ olan venezuelaya vize koymadılar çatır çatır gidiyor.
17 posts omitted. Click reply to view.

 No.527

test

 No.528

File: 1704108075690.jpg (2.17 MB, 2268x4032, PXL_20240101_085253357.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Götu yanan trkos proksi test ediyor

 No.530

erdem alsırt tiradı

 No.531

enik21 tiradı

 No.532

test tiradıFile: 1674513163095.jpg (119.27 KB, 640x1136, 1668984856750.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.259[Reply]

i miss her so much

 No.263

File: 1674576332916-0.jpg (1.03 MB, 1242x1215, ciara.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1674576332916-1.jpg (357.49 KB, 960x1280, 1566215302798.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.265

>>263
Such a breathtaking purest beauty and innocence. Uncorrupted by this cruel world. My beuatiful angel Ciara.

 No.272

>>263
omg ui

 No.518

>>265
>uncorruptes
Literally fucked niggers

 No.519

>>518
that's the natural state of the white womanFile: 1676650133854-0.jpg (368.82 KB, 954x960, 46457187514_f95bcac690_b.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-1.jpg (47.2 KB, 976x549, _98535270_ea264cf2-55f0-41….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-2.jpg (31.94 KB, 670x335, kurdistan_web.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.289[Reply]

❤️‍☀️‍💚 tirad ji bo kurd û kurdistan 🇭🇺❤️‍☀️‍💚

🌹🌹 Bo ewey xelk le dewrî ew rêkxirawe kobibêtewe kesanî roşnbîrî helbijard le wane 🌹🌹
35 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.493

test

 No.494

test

 No.495

File: 1700964122255.png (259.8 KB, 492x492, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.506

ik ben kurd kurd kurd

 No.507

testFile: 1683474368715.png (884.3 KB, 1280x1063, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.328[Reply]

Are there any handsome femboys here who would like to find a daddy in the U.S.?

People with leftist or anarchist views would be better.

I don't need it, I'm asking for my friend.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.331

Yanke go home

 No.332

amerimutt sho sho

 No.333

test

 No.334

File: 1683893893464.png (466.91 KB, 512x437, ÜÖA attire.png) ImgOps Google iqdb

>>332
>latvia
ü-üstad?...

 No.503

File: 1702393613560.mp4 (1.1 MB, 352x272, kurt_nine_ket.mp4) ImgOps Google iqdb

>>334
analmadımFile: 1702327551542.jpeg (6.78 KB, 300x168, download.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.502[Reply]

buralara kolay gelmedik geyler...


File: 1701711478973.jpeg (404.25 KB, 2000x1500, turkiye.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.498[Reply]

Türkçeyi nasıl öğrenirim?

 No.499

Ana dilin başka bir türki dil değilse zor öğrenirsin

 No.500

>>499
Hala öğrenmek istiyorum though

 No.501

>>500
2000lerde çıkmış dizileri izleFile: 1690202023171.jpeg (158.74 KB, 850x1184, dfe57967-6ae4-4d77-9204-c….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.379[Reply]

How do i get a turkish gf?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.381

unzip your pants in front of a turkish girl

 No.383

File: 1690204926388.jpeg (21.69 KB, 450x682, jj.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>379
Do you have a big cock?

 No.387

>>379
Just like how you get a slavic one. Be rich.

 No.496

just tell her you are not turk

 No.497

testDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]