[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1677919043534.jpg (18.5 KB, 680x530, 7c0012bd3ad569d4d2714ef51c….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.3361

Anonlar seçimi AKP kazanırsa neler olacağını bilmiyorum ama Türkiyenin daha da kötuye gidecegini tahmin ediyorum. Bir zumcu olarak önümdeki 50+ yılın heba olmasını istemiyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Kendimi o kadar depresif hissediyorum ki. Ölene kadar bir cehennemde yaşama düşüncesi içimi yiyip bitiriyor. Siz nasil bu düşüncelerle copeluyorsunuz?

 No.3362

File: 1677919419626.png (288.96 KB, 422x727, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

depresyon modern dünyanın bir yalanı aynı demokrasi tiyatrosu gibi kimin geldiği önemli değil ülkelerin kaderi çoktan çizildi üstakıl kimi istiyosa o gelicek başa elinde olmayan şeylere üzülme neyse ne bakalım kader bize ne getiricek

 No.3363

dolar al. bahçeli eve taşın.

 No.3364

File: 1677946256534.png (663.56 KB, 900x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

bokistan'da yaşama hoçgeldin altyaş. tüm hayallerini yitirdikçe zamanla alışırsın.

 No.3365

Reisle alakasi yok wc hep boyleydi kaybetse bile birsey fark etmicek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]