[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1677869654849.jpeg (167.83 KB, 1681x2048, FpZ2dVSaEAEtJAA.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.3357

>haber bakma
>yerli sosyal medya takip etme
>gerekmedikçe dışarı çıkma

Münzevi hayata dair düşünceleriniz ne?

 No.3358

File: 1677870133164.jpg (647.04 KB, 1200x1000, bathtime.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

bazlidir
>>yerli sosyal medya takip etme
Hicbir sosyal medya sitesine girme
Web 2.0 olan anonim imaj tahtalari disinda hicbir siteye girme

 No.3359

normal kimsenin böyle yaşadığını veya yaşayabileceğini düşünmüyorum. ciddi miktarda servetim olsa TAM öyle yaşardım.

 No.3360

File: 1677870410704.png (454.58 KB, 840x854, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

ülkede haftada bir gündem değişiyor. kafayı yedim cidden hiçbir şeye odaklanamıyorum. sürekli sosyal medyaya bakma ihtiyacı hissediyorum, acaba noldu falan diye düşünüyorum. yetişemiyorum kafamın içi çok dolu. kaos bağımlısı oldum. bazen radyodan bbc news dinliyorum arada rusya savaşını konuşuyolar onun dışında hep gündelik olayları konuşuyorlar. wc beni bitirdi genç yaşımda.

 No.3438

File: 1678092589961.png (1.7 MB, 1152x830, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>3360
bruh

 No.3485

Mahiro desu!

 No.3486

File: 1679162972204.jpeg (360.02 KB, 2048x1846, FrdyRWcaEAAIkdt.jpeg) ImgOps Google iqdb


 No.3553

waxxx[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]