[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1675073154992.png (834.26 KB, 1074x1022, 1663016378152.png) ImgOps Google iqdb

 No.3183

Oyunlardan aldığım zevk bu aralar az, anime bi oturuşta 1-2 bölümden fazla izleyemiyorum. Benzer durum yaşayanınız var mı?

 No.3185

File: 1675080959356.png (74.34 KB, 224x225, 1667241645719.png) ImgOps Google iqdb

kalite oyun denilen birşey kalmadı ki anon çoğu oyun artık sjw tüccarların propagandalarından ibaret anime yerine film,dizi vs izlemeyi deniyebilirsin

 No.3186

ben de çok az oynamaya başladım bütün günüm boş istediğim oyunu oynayabilirim ama bütün vaktimi çanda telegramda arkada müzik dinleyerek falan harcıyorum
herhalde artık hayattan bıktık

 No.3190

File: 1675126221154.png (219.23 KB, 1175x1942, FebiSmiWYAMJZ4w.png) ImgOps Google iqdb

>>3186
hepimiz böyleyiz herhalde, büttttün günüm boş ama hiç bir şey yapasım yok

 No.3299

>>3190
resim yofukashi no uta'dan mı?

 No.3300

>>3299
He dedektif hanım

 No.3301

>>3300
bazlı, benim bi arkadaş da övdü, izleyecem animesini[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]