[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1675692706714.png (473.71 KB, 2120x1526, turk earthquake.png)

 No.5305[Reply]

>atinaya girecez. suriyeye girecez. amerikayı tokatlayacaz, mavi vatan, bütün dünya orosbumuz. türk olmak zordur tüm dünyayla savaşırsın, türke kefen biçenin ölümü korkunç olur iha sihayla en az 50 milyon leş alac-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DEPREM OLUYOOOĞĞAĞA DEPREM OLUYOĞAAĞAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>*ZARILZARILZARILZARILZARILZARILZARIL* *GÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜM* ACK!ACK!ACK!ACK!ACK!ACK!ACK!


File: 1675640761532.png (289.52 KB, 806x378, ClipboardImage.png)

 No.5304[Reply]

kuranı sikerim


File: 1675617308394-0.png (277.78 KB, 620x775, ClipboardImage.png)

File: 1675617308394-1.jpg (59.12 KB, 750x574, ca59f4c16102b075fd4fb937cd….jpg)

 No.5302[Reply]

domal abim vs. öne doğru eğil ağabeyim

 No.5303

File: 1675619774985.gif (1.09 MB, 498x437, niggersel enerji.gif)

nigger usülü nigger tarzıFile: 1675387809813.png (344.85 KB, 750x422, ClipboardImage.png)

 No.5300[Reply]

350 nigger birden
YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH YUH

 No.5301

File: 1675458400602.png (245.75 KB, 640x360, ClipboardImage.png)

büyük zenci yarraklarını düşünerek uykuya dalarken benFile: 1672836041443.jpg (152.77 KB, 1024x699, 4149402_oc066.jpg)

 No.5244[Reply]

Fifa 2007 gelmiş geçmiş en iyi oyundur. temasındaki o sıcak renkleri, doğal arkaplan kareleri, efsanevi futbolcuları, unutulmaz soundtrackleri ve transfer yapmaya doyulmayan menajerlik moduyla çocukluğumuzu süsleyen güzel bir hatıraydı...

fifa 08'deki o soğuk tema sarmadı. 08'den sonraki fifa'larda tuş kombinasyonlarının iyice bozulmasıyla da hiç sarmadı

 No.5257

>her yıl yenisi sıçılan futbok oyununu en iyi oyun diye forslamak

çöpe gittin

 No.5299

büyük siyah horozFile: 1674908855327.webm (2.28 MB, 960x720, turcia2023.webm)

 No.5298[Reply]

çok aptalca


File: 1672520577318.jpeg (26.06 KB, 554x553, images - 2023-01-01T00020….jpeg)

 No.5235[Reply]

Boklu piyango piçini sikem. Amorti bile çıkmadı

 No.5297

buna var ya göt yalatacaksın moruqFile: 1673554132598.png (522.6 KB, 640x480, 1673539571125.png)

 No.5273[Reply]

kek ulan
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.5281

En gelişmiş maymun

 No.5282

arkadaki türk bayrağını kürdistan bayrağı yapsın biri

 No.5287

>>5282
yapın la

 No.5295

>>5281
hayır. failed alfa homo bursanthropus fehimtu bakirus

 No.5296

=BUGÜN CUMA=File: 1674590155266.png (371.29 KB, 499x359, 02dcd3e60f7286738cc92730fd….png)

 No.5294[Reply]

sik yaraklama pornası


File: 1674553128313.jpg (2.36 MB, 2104x3448, şen sıpa tunay.jpg)

 No.5292[Reply]

ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY ŞEN SIPA TUNAY

 No.5293

domal abimDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]