[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1685741807986.gif (373.4 KB, 444x444, 1683844686846.gif) ImgOps Google iqdb

 No.5738[Reply]

nigger


File: 1681297418667.jpeg (Spoiler Image, 194.51 KB, 1536x2048, 91F0DF37-58C6-46FB-ACCA-4….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.5586[Reply]

ağır kruvazörümü r8 m8
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.5671

yok mu uzunu

 No.5672

>>5671
s de daha kalını var,ama götçü anona rezerve bu gece

 No.5689

>>5672
bu mu >>>/s/1201 daha kalın? bana aynı görünüyor. ve daha kısa.

 No.5736

uzun benis.

 No.5737

YBOAB (yarağı büyük olan anonlar birliği)File: 1685391948016.jpg (237.27 KB, 777x1250, inbound5305200981644150003.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.5729[Reply]

ablama sikim feci kalkıyo

 No.5730

ablanı forsla bakalım biz de kalkalım

 No.5731

>>5730
forsla ne demek la puşt

 No.5732

Külodunu kokladım mı anon? Önce koklayıp sonra sikine dolayarak sıvazladın mı? Kuloda boşaldıktan sonra katlayıp alta doğru ittin mi çamaşır sepetinde? Anlat da dinleyelim anon?

 No.5733

>>5732
siz hastasınız amk geçen yaz yatarken meme uçları görünüyodu onları yalayıp kaçmıştım hehe

 No.5735

>>5733
yakalayıp kaçmak ne demek memeleri avuçladın mı? sikini çıkartıp arasına sokup yağlı yağlı memeişi yaptın mı? sonra ağzına yüzüne fışkırttın mı?

ablanın fotosunu at otuzbirleyelim.File: 1685452351803.png (333.09 KB, 1015x571, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.5734[Reply]

anonlar sadece kendi tahmininizi soruyorum, sizce bu adamın alfa olma ihtimali var mıdır?


File: 1683385125918.jpg (49.42 KB, 680x592, Nigger.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.5639[Reply]

Peygamberimiz alemlere rahmet olarak geldi. Bizler ise alemlere akmaya geldik. Vay arkadaş nasıl iş bu böyle...
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.5674

Ermeni

 No.5675

>>5673
gerizekalı mısın eniğim

 No.5676

>>5675

Bu aralar unutkanlık ve mental sorunlar yaşıyorum anon. 2.tur'a kalırsa mhp ve akp'ye vereceğim. Çünkü vermezsem chp başa gelirse ülkede kan cıkar. Gönlüm sinan oğandan yanaydı ama onun kazanma ihtimali yok+islami duruşu yok. Keşke MHP'den cumhurbaşkanı adayı olsaydı ona verirdim. MHP iyi bir parti ve MHP'liyim

 No.5679

>>5676
>chp başa gelirse ülkede kan cıkar.
>bunun kötü bir şey olduğunu imbili

ORDO AB CHAO

 No.5728

Şirke girdin tevbe etFile: 1685122245650.jpg (51.4 KB, 730x410, 3498207_odb74.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.5726[Reply]

üniversitede telefonumdan suriye haberlerini Liveuamap adlı uygulama ile takip edeceğim arkadaşlar.

 No.5727

suriye mi kaldı amQQFile: 1684709952186.jpg (29.24 KB, 512x240, ohk kamalı domalttığında.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.5714[Reply]

tıRRRıkların dikkatine. folloş makinesi ayağınıza geldi. bokistan, ataput, anıtkaputt ortasına, paçavra ortasına follofoş yapılır, 5 dakikada hemen teslim edilir.

 No.5715

Kamal

 No.5720

>>5715
kamal ile domal kelimesi kafiyeli

 No.5724

geçen gün yanlışlıkla kamalı domaltmışım hiç farkında değilimFile: 1684866416759.gif (2.95 MB, 371x280, monkey-cute.gif) ImgOps Google iqdb

 No.5721[Reply]

Funee monkee
Luvable luv funee monkee
Funee monkee
Funee funee funee monkee
Funee monkee gif
Funee monkee monkee gif
Funee monkee monkee gif
Funee monkee monkee gif

 No.5722

ibo eshakFile: 1684782714889.png (419.73 KB, 482x386, 8645312.png) ImgOps Google iqdb

 No.5718[Reply]

KAMAL DOMALTMA İŞLEMİ BAŞLATILDI...

%80[████████--]

 No.5719

Waxxxxx reconun bu fotoğrafını en son toruda görmüştümFile: 1684477262884.webm (2.46 MB, 640x1138, 1684358444332704.webm) ImgOps Google iqdb

 No.5700[Reply]

nasıl boşaldı öyle ya

 No.5713

File: 1684679525252.png (1.99 MB, 2000x2000, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

Ayşenur Kanisigüzel

 No.5717

bunun için baya yemek gerekiyor herhalde sonucta tahrik eden seyler tamamen değişiyorDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]