[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1638287160600.jpeg (113.82 KB, 900x1496, DkuvjS9XoAALvBa.jpeg)

 No.1814[Reply]

TAM olarak bu!!


File: 1638130852394.jpg (94.58 KB, 1226x687, 584651668.jpg)

 No.1805[Reply]

CORONAYI SİKEM

AŞIYA SIÇAM

WHO'YU DOMALTAM

VAY GLOBALİST PİÇİ VAY

 No.1809

PLANdemi balonu resmen sona ermiştir. bu saatten sonra maske takan aşı olan altinsandır

 No.1810

omicron varyantı çıktı her yeri yine kapatacaklar YARRAĞI YEDİK!!!!!!

 No.1811

File: 1638212106039.jpeg (23.03 KB, 554x554, apu comfy.jpeg)

>>1810
yan normi piçi

 No.1813

>>1811
BUUUUUUFile: 1637829542673.jpg (213.63 KB, 444x666, 1408988388340.jpg)

 No.1786[Reply]

insanı öldüren düşüş değil yere çakılmaktır wevlad

 No.1808

selamün aleyküm üstad bir şey soracaktım

 No.1812

>>1808
sor abisiFile: 1631627954282-0.jpg (174.05 KB, 1080x1080, 167219532_929394000965415_….jpg)

File: 1631627954282-1.jpg (308.46 KB, 1080x1082, 190995313_960647147840100_….jpg)

File: 1631627954282-2.jpg (453.87 KB, 1440x1432, 222154193_997578577480290_….jpg)

 No.1408[Reply]

hiram ;__;
30 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1783

>>1782
hocam galiba üçüncü kez soruyorum ama ayşe duanın fotoğrafları varsa paylaş artık

 No.1784

>>1782
ayrıca ayşe duanın gözlüklü arkadaşının adı neydi anonum gözüne kurban hiç mi bir şey yok elinde bizle paylaşabileceğin

 No.1785

File: 1637635797408.webm (3.84 MB, 1280x720, 1634751589220.webm)

>>1782
buğra bile evlenmiş ak47. eski ortam olsa en azından bokpostlar günümüzü ederdik. şimdi o ortamda yok.

>>1783
sichanci kanser €niklerin waifusu kimsenin sikinde değil

 No.1806

>>1784
rummycreature elif

 No.1807

>>1785
Buğranın boksal medya hesabı var mıFile: 1638115137401.gif (781.05 KB, 112x112, 27179468-F00D-4040-BBB3-18….gif)

 No.1804[Reply]

KOP KOP KOP KOP KOP KOP


 No.1802[Reply]

ÜSTAT'TAN ÖĞRENİYORUZ
KERESTE SIÇANI KARDEŞİMİZ

 No.1803

üstada nasıl ulaşabilirimFile: 1637831885695.jpg (74.66 KB, 788x437, 48651.jpg)

 No.1788[Reply]

köşeli enik

 No.1795

File: 1637964383937.png (382.45 KB, 595x513, kekbela.png)

KEK 10/10 MENEFile: 1637920238315.jpeg (9.17 KB, 480x360, images (39).jpeg)

 No.1790[Reply]

orospu götlü zenciler (bitch ass niggas)

 No.1791

efsane tirad :DDFD

 No.1792

File: 1637933282254.png (94.88 KB, 640x640, ClipboardImage.png)

>>1791
çapa götlü zenciler (hoe ass niggas)

 No.1793

orospunun sıçtığı tunGAY ananı bacını götten sikeyim piçin doğurduğu

 No.1794

>>1793
anal sokumFile: 1637909103161.jpg (358.12 KB, 1080x1655, 2844.jpg)

 No.1789[Reply]

muhtarı aradım yarın geliyo :DDDD


File: 1637237202187.jpg (59.81 KB, 750x771, okuduğuna göre iyi yakmışı….jpg)

 No.1781[Reply]

teorimi ortaya koyuyorum. değerlendirin bakalım arkadaşlar
Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri) tranny (transeksüel kız) bireyler kız olarak geçer sıfatta iseler birbirlerine geçer anlamında " valid " diyorlar. (cuck sex) şimdi Natalie Mars gibi bayanlar valid oluyor çünkü kız olarak geçiyorlar. Düşünelim ki Arap 'ın teki (Suudii, Kuveit, Birleşik Emirlik gibi) gitmiştir Amerika'ya yerleşmiştir (petrol zengini ise yerleşmiş olabilir). Abicim (lafın icabı) bu Arap'ın da adı Walid olsun. Hatta İbn-i Walid olsun mu? Lafın icabı olsun diyelim. (cuck sex) Bu Arap da tüccarın (yahudi , rabbani , israiloğlu ) oyununa düşmüş ve beyaz ibneler gibi o da trans kız olmuş. Şimdi buna Walid the valid derler mi? orada derler ise, ( anlayan anladı ) bunun Arap diyarındaki (Suudii, Kuveit, Birleşik Emirlik gibi) akrabaları da İbne Waalid , Walid-al'Valid diyebilirler mi? Arap yağı çok bulunca götüne sürmüş diyebilir miyiz?

 No.1787

File: 1637830445703.jpeg (64.5 KB, 600x449, 1557332872306.jpeg)

in this itt thread (bu altındaki tiradın tiradda) sümer ilaçlarını almayı unuttuğu için episod geçiriyorDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]