[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1662989417643.webm (195.85 KB, 640x480, Reverb fart sound effect.webm)

 No.4402[Reply]

bohistan ulusal marşı selam durun

 No.4406

zort

 No.4407

Tamam abicim

 No.4466

File: 1664966441150.webm (3.81 MB, 720x720, 1633037002639.webm)

abi yalnız kırmızı hap eksiksiz verilmiş bu anonun üzerine uyumayın niggerim üç beş lala saçmalığı için böyle kırmızı hapları es (ass) geçiyorsunuz

 No.4470

ne mutlu türküm!

▐🟥🟥🟥🟥🟥
▐🟥🌜⭐🟥🟥
▐🟥🟥🟥🟥🟥


Post too long. Click here to view the full text.File: 1664905939740.jpg (7.71 KB, 173x255, 1664905176051.jpg)

 No.4461[Reply]

anonlar bu efsane ramon abimizin tüm filmlerinin olduğu bir ifrityuvası bilen var mı? arşivinde bu abinin tüm filmlerini bulunduran var mı? adamın sadece bangbrosta 200ü aşkın filmi olduğuna eminim ama en fazla 30-40 tanesini bulabiliyoruz.

 No.4463

File: 1664958339854.png (373 KB, 1280x720, ClipboardImage.png)

bu resim fazla büyük olmuş daha küçük resim koy da server patlamasın

 No.4464

File: 1664960470164.png (406.33 KB, 540x510, ClipboardImage.png)

>>4463
yumuçak gotly NIGGER NIGGERS BE LIKE:

 No.4465

biqle.org'a girip trans500 yazıp aratıyorsun hadi eyw

 No.4467

>>4463
resim atma dönemi bitti. artan bandwidth ücretlerinden sonra unicode art dönemi başladı.

▐🟥🟥🟥🟥🟥
▐⬜⬜🌞⬜⬜
▐🟩🟩🟩🟩🟩▐ 💩
🐎🐒🦧

 No.4468

waxFile: 1664415834135.jpg (101.34 KB, 1078x651, yarraksikmepornası.jpg)

 No.4455[Reply]

gerçek zenci saatleri
4:42

 No.4456

benzin pompası mı bu ustam

 No.4460

>>4456
yarrak pompasıFile: 1664816788961.jpg (472.06 KB, 3931x2197, FeJJE10aMAIoRg-.jpg)

 No.4457[Reply]

/hell/ akmaz olmuş oqIim siz hayırdır lA=?

 No.4458

>>4457
eniği banladılar şerefsiz rus domuzları

 No.4459

b'ye sıçabiliyorken niye hell'e geleyimFile: 1664275723243.png (477.71 KB, 334x346, hiddenpepe.png)

 No.4440[Reply]

test
9 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4450

File: 1664297935080.png (157.55 KB, 334x346, pepepsychowojak.png)


 No.4451

File: 1664317201360.gif (1.61 MB, 1200x1200, ezgif-5-4daf6e1ab1.gif)


 No.4452

File: 1664317231937.gif (1.61 MB, 1200x1200, ezgif-5-ee359e8912.gif)

Flood detected; Post discarded.
OK

 No.4453

File: 1664325795068.png (4.17 MB, 2048x2048, 6668788788.png)

spooky

 No.4454

bunu bir ruby programı yapıyordu diye hatırlıyorum. adı neydi op? bu tekniği geliştirmek istiyorum.File: 1663870520911.png (454.3 KB, 697x360, ClipboardImage.png)

 No.4436[Reply]

üff anonlar çok pis bokkum geldi napsam ki yaw

 No.4437
File: 1658640179233-0.mp4 (583.33 KB, 480x576, Video_20220724075410830_by….mp4)

File: 1658640179233-1.mp4 (768.19 KB, 592x480, Video_20220724075953644_by….mp4)

File: 1658640179233-2.jpg (668.55 KB, 976x1516, 20220724_080255.jpg)

 No.3289[Reply][Last 50 Posts]

Selam dostlarım,BEN enik19 ama Gerçek kimliğimle Hz.Mehdi Allah şahit olsun ki herhangi bir menfi çıkarım olmadan+İmtihana tutularak ve sesleri duyduğumda ard arda mehdi olduğumu inkar ederek sonra Allahın gösterdiği doğaüstü birkaç olaydan dolayı secde ederek mehdiliğimi emin oldum. Asla diğer yalancılar gibi olmayacağım. İmtihanım çok zorlu olacak. 22 yaşıma kadar oruç tutacağım ve karanlıkta bıçakla dans edeceğim. Allah şeytanı mağlup etti. O ademe kibrinden ve kıskançlığından secde etmedi+ırkçılık yaptı. Allah ise bana secde etmeyi haram kılarak dik durmamı istedi. Yakında doğaüstü mucizelerimi göstereceğim Allahın verdiği yetkiyle. Asla kendi keyfime göre hüküm vermeyeceğim. Allahın YALNIZ adamıyım.
2 benim sayım secdeyi ve bir bebek gibi emeklemeyi temsil eder. Dikkatli bakın

Rüyamda aynaya bakınca siyah deri ceketli kırmızı rujlu çok güzel bir kadın gördüm sonra kadın gibiyken birden aynada yakışıklı bir şekilde kendimi gördüm ve aynayı öperken ruj izi kaldı ve dudaklarım kanamaya başladı. Tam ağlarken birden bir huzur geldi ve uyandım
177 posts and 201 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4036

File: 1660830115446.jpg (65.41 KB, 1000x1000, st,small,845x845-pad,1000x….jpg)

Ben bu gece karar verdim
Kuş olup gökte uçmaya
Sevdiğimi kızdığımı
Dünyaya haykırmaya

 No.4434

Mobilden bostlayamıyorum bu tirada yönlendiriyor wollax suçsuzum

 No.4435

niggerzekalı kürtlere gir gir gir girgirgir hooop girgirgirgir gir geriLLam

 No.4438

Allaha kötü söz söylemekten alemlerin rabbi rahmen ve niger olan allaha sıgınirim

 No.4439

File: 1664054379631.jpg (58.15 KB, 400x600, 1521506452102.jpg)

naber laFile: 1663632289502.jpg (462.84 KB, 896x1504, 1663631432482129.jpg)

 No.4418[Reply]

tunayımın analı
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.4426

▏ ▏▏ ▏
 ▏ ▏

 No.4427

foreskine bak be

 No.4429

>>4426
⡧⡥⡬⡩⡲⡩⡭⡵⡮⡧⡡⠧⣄⢱⡭⣄⢱⡮ ⢼⣅⢟⢼⣅⢟⢼⣅⢟⢼⣅⢟⠠⡵⡹⡤⡵⡲⡵⡹⠠⡵⡹⡤⡵⡲⡵⡹⠠⡵⡹⡤⡵⡲⡵⡹⡯⡮⠠⣰⣃⢼⡮⣃⢼⡮⡬⡫⡩⠠⡧⡥⡬⡩⡲⡩⡭⠠⡔⡵⡮⡧⡡⡬⡫⡩⠠⡧⡥⡬⡩⡲⡩⡭⠠⡔⡵⡮⡧⡡

 No.4430

>>4429

█▐   ▌   ▐█▐▌▌   ▌▌   █   ▐▌   ▌█▌▌▌   █   ▐▐▌   █▌▌▐   █   ▐▌   █▌▌█

YARAK
█▐   ▌   ▐▌█▌▌   █   ▐   ▐▐▐▌   █▌▌█▌█   ▐   ▐▌▌   █   ▌   ▌▐▌   █▌▌█

SIKMEPost too long. Click here to view the full text.

 No.4433

█▀▀▀▀▀█░▀▀░░░░▄▀██▄░░░█▀▀▀▀▀█
█░███░█░█▄░█▀█▀░░▀▀░█░█░███░█
█░▀▀▀░█░▀█▀▀▄▄▀░░██░▀░█░▀▀▀░█
▀▀▀▀▀▀▀░▀▄▀▄▀░▀▄█░▀▄█░▀▀▀▀▀▀▀
▀██▀▄▄▀░█▄░░░▄██▄░▄█▀▀▄▄▀▀▀▄▀
▄▄░▄██▀░█░░▄▄▀▀░░█░▄▀░█▄░▀█▀█
██▄▀█▄▀░▄▀▄█▀UEA ▀▄▄▀▀▀█░░▀▄░▀
█▄▀▄▄░▀░▀█░░▄HACK ▀░░▀░▀░▄░▄▀▄
░▄▀▄█▀▀▀▀▀▀▀▀▄▀░▄░█░▄▀▄▀░░▀░▄
▀░█▀██▀█░█▄▄▀▄▀▄░▀▀░██▀░▄▄█▄░
░▀░░▀░▀░▄█▀█░░▀▄██▀░█▀▀▀█▄▄▀▀
█▀▀▀▀▀█░░░█▀▀█▀█▀█▄▄█░▀░█░░▀░
█░███░█░▄░█▀░▀▄▄▄░▄▀██▀▀▀▄▄▀▄
█░▀▀▀░█░██▄░█░▄░▄▀█░░░██▄█▄▄█
▀▀▀▀▀▀▀░▀░▀▀▀▀▀░▀░▀▀░░▀▀▀░▀░░File: 1663673059499.jpg (15.1 KB, 465x465, D-jCrLZXYAEWFmJ.jpg)

 No.4428[Reply]

Ben neden çıplak ip ile postlayamıyorum


File: 1663520291155.jpg (377.59 KB, 720x960, 3757121_oe819[1].jpg)

 No.4416[Reply]

ben niye kakamı tutamıyorum ya, sıçtım işte mutlu musunuz?

 No.4417

of of of ustam şifa mı hazırladın bize

 No.4469

niggerDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]