[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1670158440003.jpeg (129.02 KB, 768x552, 0BC2DAD4-0F65-4536-95E6-7….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.2985[Reply]

vaktinizi boşa harcamıyorsunuz değil mi?

bir an önce verimli olmaya başlayınız.
8 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3037

ne oldu, bedel ödemeyı bıraktınız mı?
bu hafta iki kg vermişim. toruya selam bedele devam

 No.3038

>>3037
ödemeye dewam kOÇ
çok fena diyet + kardiyo + ağırlık

 No.3039

File: 1671045157168.png (82.55 KB, 301x167, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>3038
kOÇ mu? canın sağolsun

 No.3040

File: 1671052884608.png (600.59 KB, 697x523, kishou seireiki.png) ImgOps Google iqdb

boşa harcıyorum

 No.3061

bu hafta 22.5 km bedel ödemişim

zamanını boşa harcama anonFile: 1668826410429.png (380.52 KB, 562x306, unknown-202.png) ImgOps Google iqdb

 No.2919[Reply]

San'âd tiradı
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2947

File: 1669382238318-0.png (443.54 KB, 564x282, unknown.png) ImgOps Google iqdb

File: 1669382238318-1.jpg (43.67 KB, 406x552, 1561033770711.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.2964

File: 1669732287742.jpg (61.78 KB, 700x543, Ludwig_Knaus_Kraftprobe.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.3049

File: 1671300891373.jpg (75.51 KB, 563x453, 44e8af383d4cf068692e6a1f2d….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.3050

>>2923
thumbs fucking up

 No.3051

File: 1671303151220-0.jpg (719.18 KB, 1920x1200, Boat in River Drawing Phot….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1671303151220-1.jpg (691.47 KB, 1440x1069, bombardment-of-the-morro-c….jpg) ImgOps Exif Google iqdb
File: 1671175383757-0.png (454.88 KB, 646x484, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1671175383757-1.png (869.01 KB, 1080x808, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.3041[Reply]

post aesthetic pics


File: 1664891312566.jpg (62.79 KB, 612x612, eeeeeee.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2457[Reply]

eşit vatandaşlık ilkesi gerizekalıca bir fikir …

mesela dişilerin oylarını eşit sayarsan feminizmi ve sonrasında ipğneliği başına bela edersin.
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.2548

>>2478
atatürk antifeminsit zaten cumhhuryet halk fıkrasını kapatıyor

 No.2557

erkek - dişi eşitliği saçmalığına inanan muhtemelen ibnedir.

genelde, 250gr düşürmenin kolaylaşacağını zanneden gerizekalı meriçler propagandasını yapar …

s2k kafalı meriçler …

 No.2795

Hepimiz insan olduğumuza göre hepimizin eşit haklara sahip olmasının nesi yanlış tam olarak? Tamam bazı feministler haddini aşıyor onlara asla katılmıyorum. Cinsiyet ayrımı yapmadan hepimizi insan olarak kabul etsek nolur? Birbirimizin farklı versiyonları olmamız beyi değiştiriyor kimsenin kimseden bi üstünlüğü yok ne cılız bir erkeğin iri bir erkekten ne de bir kadının herhangi bir erkekten insanız sadece bu kadar

 No.3031

maymun post

 No.3032

e$$ek postFile: 1670474483270-0.png (3.53 MB, 1920x1080, 4564564.png) ImgOps Google iqdb

File: 1670474483270-1.jpg (270.63 KB, 1920x1080, 645645645.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670474483270-2.jpg (795.6 KB, 1920x1080, 2452452452.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.3012[Reply]

toru yılbaşı toplantısı için wallpaper seçin anonlar.
https://strawpoll.com/polls/40Zmd888oga
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3015

File: 1670503071304.jpeg (1.3 MB, 1920x1080, 121212.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>3014
bu da olabilir ama bir önceki gibi comfy olması daha iyi olabilir anon.

 No.3016

File: 1670504214460.png (445.27 KB, 620x484, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>3015
çomfy olması için illa k*r mı olması gerek abim

 No.3017

File: 1670504621369-0.png (4.01 MB, 1919x1077, 1563118301598.png) ImgOps Google iqdb

File: 1670504621369-1.png (513.45 KB, 1543x908, 1514737299000.png) ImgOps Google iqdb

File: 1670504621369-2.png (3.4 MB, 2000x1106, 1514768425037.png) ImgOps Google iqdb

>>3016
kar = comfy
evet. ama kesinlikle kar olmasına gerek yok interior da olabilir ama comfy olsun.
önceki gibi yıkık dökük harabelerde
toplanmayalım yog oluyoz emin abi
attığın imaj da gayet iyi.
olabilir yani.

 No.3019

File: 1670506157699.jpg (238.61 KB, 1920x1080, 1640984300346.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>3017
harabelerin nesi varmış arslanım zaten şunun şurasında 3-5 sıçan anca olacağız yılbaşında

 No.3020

File: 1670508243286.png (118.24 KB, 1060x644, 159295133124053846.png) ImgOps Google iqdb

>>3019
harabe kötü anon harabe iyi değil.
her yılbaşında harabelerde toplandık zaten. farklılık yaratalım.File: 1670341366449.jpeg (1.08 KB, 50x70, images.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.3005[Reply]

bye

 No.3006

File: 1670343663531.jpg (7.46 MB, 4108x3146, Chuck_Palahniuk_(21943).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>3005
bende kacarrrr

 No.3007

nereye gidebilirim ki. arada iyi muhabbet dönüyor bok çukuru olsa da gidecek başka yerim yok.
normilerin içine karışsam daha yalnız hissederim

 No.3009

>>3007
2022de normie kelimesini kullanman zaten kaçış sebebimiz bb

 No.3010

File: 1670429827404.png (135.1 KB, 582x782, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>3009
>noooooooo eski meemleri kullanamazsın onlar artık eskidi normileri tanımlamak için başka bir kelime sıçmalısınFile: 1670339448468.png (13.19 KB, 1201x170, logo (1).png) ImgOps Google iqdb

 No.3003[Reply]

 No.3004

We think of Indian sirs as friendly guests of our tiny cozy imageboard, not raiders sorry

 No.3008

Do you have femanons? Will they be willing to sell their virginity for 70k? Just asking for a friend.File: 1668609560256.jpg (271.92 KB, 1078x1079, 4f7.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2907[Reply]

...
12 posts and 20 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2982

File: 1670147349102-0.jpg (177.68 KB, 2000x1618, a-dutch-flagship-coming-to….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670147349102-1.jpg (1.52 MB, 1969x1216, Battle_of_Texel_August_21_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.2983

File: 1670147413665-0.jpg (2.41 MB, 6180x3476, 1593472184607.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670147413665-1.jpg (419.36 KB, 1920x1280, 1655245080406.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670147413665-2.jpg (1.5 MB, 4018x2389, 13223862020061.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.2997

File: 1670193607459-0.jpg (1001.38 KB, 3840x2880, 55eea445757b38d2 (1).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670193607459-1.jpg (1.67 MB, 3648x2736, 7356bb02.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670193607459-2.jpg (311.46 KB, 1700x1147, 12316.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.2998

File: 1670193648632-0.jpg (2.65 MB, 3543x2635, 8303338c4a0aa6af41e1dec873….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670193648632-1.jpg (427.68 KB, 1819x1500, 8871661cf623d0aec381c00c09….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1670193648632-2.jpg (112.91 KB, 955x1450, 20220114_Hunga eruption TG….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.3002

File: 1670274935189.jpg (2.87 MB, 2480x3508, 28e1ca382edd087b28f0f777ff….jpg) ImgOps Exif Google iqdb
File: 1660040846189.jpeg (4.86 KB, 295x171, images - 2022-08-07T22335….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1785[Reply]

Hayat hedefleriniz nelerdir sevgili anonlar.

Ulaşmak istediğiniz nihai bir hedefiniz var mı? Varsa ne?
17 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2836

>>2835
Fazlaca amerikan conlarına maruz kalmışsın

 No.2837

File: 1667718262928.jpeg (74.94 KB, 480x640, images (1) (16).jpeg) ImgOps Google iqdb

>>2836
Problem?

 No.2838

>>2837
problem gerçeklikten kopmak

arzularının başkalarının arzuları olması iyi bir şey değil

dert ithal etmek ayrı zevk ithal etmek ayrı sorun

 No.2840

>>2838
İsteklerim basit. Büyük bir aile ve onları barındırabilecek bir ev. Bunları istemeyip ne isteyeceksin? Ailemin barınamayacağı bir ev mi dileyeyim? Ortalama olmayan, kariyerini ailesinin önüne koyan bir kadın mı dileyeyim? Kendi kendime yetmek yerine "Sürekli başkalarına muhtaç olayım" diye mi hayal kurayım?

Evet Amerikalı Beyaz Abilerim bana ilham verdiler ama bunlar basit ve aksinin hayal edilemeyecek olduğu şeyler. Eğer ailene önem verirsen bunların hepsini istemeye başlıyorsun zaten. Bunlardan taviz vermeyi veya önceliklerimi değiştirmeyi planlamıyorum.

 No.2981

çocuk sikmekFile: 1668404696989.jpg (533.06 KB, 1920x1080, 1663837814783028.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2889[Reply]

Bu tiradda gününüzün nasıl geçtiğini, gün içinde yapacaklarınızı, ilerideki planlarınızı yazabilirsiniz.
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.2894

sabahları içtiğim bong aşırı öksürtürken öğleden sonra hiç öksürmeden içiyorum. son 2 haftadır böyle. bugün doktora gitcem, şurup murup versin.

 No.2895

bugünki planım yeme bozukluğuma sadık kalarak restrictive beslenmeye debam etmek

 No.2897

>>2889

>gece 3:00 de yat

>sabah 8:00 kalk yüzünü yıka
>rtxli pc yi aç *click*
>oyun oynamak yerine bütün gün sitelerde sıçanla

kek..

 No.2900

>>2890
4 saat çalıştım sadece. 7 saat hedefine ulaşamadım internetin kesinlikle kapalı olması lazım yoksa bir şekilde dikkat dağılıyor. Yarın 7 saat çalışabilirim umarım. Biraz kitap okuyup yatacağım iyi geceler anonlar.

 No.2979

sigarayı bırakıyorum

dönem dönem başlayıp sonra hevesimi alınca tak diye bırakıyordum. şimdiye dek hep öyle yaptım

4 ay önce tekrar tek tük içerek başladım. son 1.5 aydır bokunu çıkardım iyice. şimdi son 2 sigaram kaldı. içtikten sonra bırakıcam

ilk kez "acaba bu sefer tak diye bırakabilir miyim" diye şüpheye düştüm beceremezsem götüm pis yanarDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]