[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

Kuralları okumadan postlamayın


File: 1626303607070.jpg (242.29 KB, 500x661, 177.jpg)

 No.21[Reply]

Ne okuyorsunuz anonlar? Yazın bakalım, tartışır eğlenir sevişiriz ;)
12 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.990

File: 1664893430536.png (37.12 KB, 206x128, ClipboardImage.png)

Ben bunu okudum. Kurgu olaqrak güzel ilk 4 kitapta birbirinin tekrarını okuyorsun sürekli bira sıkıyor ama elçileirn işleirne geldiğimizde biraz daha akıyor. paul diye bir herif var elçileirn işlernin yarısında geliyor yine idare eder ama o herifin yazzdığı mektuplar feci leş. Çok boş yapıyor, okurken çok sıkıldım. Onun dışında güzeldi injeel'e puanım on üzerinden yedi Kurandan daha yi bir kurgu, olay örgüsü iyi oturtulmuş. Yine de fazla random bul2hit go bir kitap. pek gerçekçi gelmiyor komik geliyor. yesus suyun üzerinde yürüyor filan. neyse ben kargo da kitap dfa dahil beleşe aldım kutsalkitap.org sitesinden alabilirsiniz benim gibi +18 iseniz.

 No.991

>>990
Hahaha.
Vay be ücretsiz yolluyorlar demek. Ücretsiz kuran yollayan da var mıdır?

 No.992

File: 1664927311513.jpg (1.06 MB, 4128x3096, christpill.jpg)

>>990
adam gibi kameran yok mu mai afferin christ hapını almışın medeni avrupa dini

 No.993

>>991 yok öyle bişi. bütün inciller beleş ama kuranalr parayla. Çok ilginç bir şey türkiyede yaşamak. allahın dinini satıyoalr filan lel

>>992

dimi la adamalrın dini bile kurandan kat kat güzel. herifleirn dini bile daha güzel düşün

 No.994

>>992
>>990
asla avrupalı olamayacaksınızFile: 1657368772194.jpg (435.15 KB, 1451x2048, 1657344037183.jpg)

 No.371[Reply][Last 50 Posts]

Soru sormak ve makale paylaşmak için bir general gerekirdi.

SciHub, makalelerin full versiyonlarına ulaşmak için bir korsan aracı:
sci-hub.se
Araştırmanın bağlantısını veya DOI kısmını oraya yazmanız yeterli

Alternatifler:
https://paperhub.ir/
https://freepaper.me/
https://scinapse.io/
https://core.ac.uk/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.libkey.io
Post too long. Click here to view the full text.
118 posts and 69 image replies omitted. Click reply to view.

 No.984

File: 1664620240052.epub (746.08 KB, Christina Hoff Sommers - ….epub)

Bu son postum. /bhg/, /shp/ ve /ig/ benimdi, artık akmayacaklar.

"I was reading different opinions regarding the Russian mobilization only to stumble upon this thread.

Nothing really atypical here, “mobilization bad” and etc. Standard stuff, he mentioned how it will disproportionately impact minorities and the poor. Fair enough too, but then again, who is missing from this equation?

Poor and minorities represent under 50% of the mobilized forces, however men represent a staggering 100%. If simply drafting minorities and the poor to war is racist and classist surely having 100% male casualties in this war is sexist.

This post is not really about Russia. It’s about how fucking useless and invisible men are seen by the left. They won’t bother thinking about you or thanking you for what you do. The fact that you die in wars does not matter and it does not give you any special rights, in fact the left thinks you have “too much of them” and after you loose a leg in war, they’ll make sure you won’t ever get a job because you’re “privileged”.

Thanks for coming to my Ted talk"

 No.985

File: 1664639561222.png (198.78 KB, 618x526, ClipboardImage.png)

>>984
>Bu son postum. /bhg/, /shp/ ve /ig/ benimdi, artık akmayacaklar.
nereye anon? ;___;

 No.987

>>985
Buraya postlamakta artık herhangi bir anlam görmüyorum. Emeğe değmiyor.

 No.988

>>987
bias'ını temellendirmek için çeri pik çalışmaları toparlayıp attığın postları senden başka ciddiye alan olmadığını yeni mi fark ettin

 No.989

>>988
Öyledir anoncuğum.File: 1664307668999-0.jpg (87.76 KB, 772x960, 297c9e49677c1ff17079f674a8….jpg)

File: 1664307668999-1.jpg (137.35 KB, 900x600, medellin.jpg)

File: 1664307668999-2.jpg (44.67 KB, 307x306, Raymond_L.S._Patriarca.jpg)

 No.974[Reply]

Ben dışında ispanyolca öğrenen var mı? ingilizce üstünden öğreniyorum. yaklaşık 3 ay oldu başlayalı. düzenli her gün en az 1 saatimi ayırıyorum o zamandan beri.
1 post omitted. Click reply to view.

 No.976

>>975
ingilizce zaten esperanto'nun amacını gerçekleştirmiş durumda. Youtube'da esperanto dilinde ders videoları dışında içerik bulamayacaksan zaten öğrenmenin anlamı yok.

 No.977

>>975
Esperanto bir sike yaramıyor hedefini gerçekleştiremedi boş dil

 No.980

File: 1664405571271-0.jpg (98.12 KB, 869x579, MV5BZGQ3NjdiNjktMzk3OC00ND….jpg)

File: 1664405571271-1.jpg (139.02 KB, 1024x716, 1024px-Maradona_pateando_v….jpg)

File: 1664405571271-2.jpg (149.01 KB, 1000x667, how-to-dress-like-a-classi….jpg)

>>975
10 milyonu geçik konuşanı olmayan ütopik bir dili öğrenip zamanımı çöpe atmayacam..

ingilizce de yaptığım gibi ana dil olana kadar (ingilizce kelime haznem türkçeden daha geniş aslında ingilizcem daha iyi gibi bir şey) ispanyolcayı kasmaya devam mı etsem?

yoksa bir tane plateau state oluyor dil öğrenirken, grammarı dilin işleyişini falan tamamen öğrenmiş oluyorsun sadece bilmediğin kelimeler artık çıkıyor arada onları ezberlemen gerekiyor o duruma gelince direkt yeni bir dil öğrenmeye mi başlasam diye düşünüyorum. herhalde bu seviye b2 seviyesine denk. (tahmini 1-2 senemi alır çünkü ingilizceyle aynı çok kelime var ispanyolcada.)

ispanyolcadan sonra portekizce - italyanca diye gitmeyi düşünüyorum üçü yakın diller öğrenmem daha kolay olur diye. veya kolaylığı boşverip bana göre önem sırasına göre gidip 4. olarak fransızca öğrenebilirim.

veya %100 3 dilli biri olabilirim. ispanyolcayı da makale dizi film her şeyi yapabilme seviyesine çekerim ingilizce gibi. ama bu kaç sene alır tahmin etmek zor. ingilizceyi doğduğumdan beri öğreniyorum gibi bir şey çünkü.

 No.981

>>980 gta videoları çekmeyi bırak öğrenirsin

 No.983

>>981
Ne demek istediFile: 1662476302658.png (10.83 KB, 630x354, ielts.png)

 No.910[Reply]

Ciddi bir tirad olmasını istediğim için buraya açtım umarım doğru yere açmışımdır.

Seneye CV'ye eklemek için IELTS sınavına hazırlanmak istiyorum ama Academic mi yoksa General Training versiyonunu mu seçmeliyim karar veremiyorum. IELTS resmi sitesine göre Academic versiyonunu sadece yüksek öğretim yapmak isteyenler değil iş için de seçilebildiğini söylemiş. Ayrıca sitenin istatistik bölümüne göre de insanların Academic seçmesinin 1. sebebi için "For employment" yazıyor.
https://www.ielts.org/for-researchers/test-statistics/demographic-data

Ne yapayım anonlar?

 No.911

Hangisinden yüksek alacaksan ona gir işe alanlar onu görsün yeter

 No.982

Neden IELTS, TOEFL değil?File: 1662059101711.png (4.33 MB, 2096x2276, Meme 1 2022-09-01_21-45-41.png)

 No.876[Reply]

Bu tiradta dizi/film/TV hakkında konuşuyoruz
29 posts and 17 image replies omitted. Click reply to view.

 No.941

>>930
>>936
6.8 oldu. her gün takip ediyorum, yükseldikçe güncelleyecem.

 No.942

tüccar oranı yükseltmek için her türlü taklayı atıyor sığır çok olunca böyle güden olur tabi

 No.943

Filth 10/10 film

 No.947

>>941
6.9 oldu. 4 günde 0.2 puan arttı yaklaşık 30k oyda.

 No.973

File: 1663926574537.jpg (107.55 KB, 715x653, Fall.2022.1080p.WEBRip.DD5….jpg)

Beğendim izle No.969[Reply]

şizofreniyle ilgili anlatım 24. dakikada başlıyor. ilginç gerçekten.


File: 1658058214312.png (224.28 KB, 481x364, ClipboardImage.png)

 No.416[Reply]

Bu tiradta sevan nişanya'nın yeni yazılarını, canlı yayınlarını; tartışıyor, analiz ediyor ve yorumluyoruz.
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.418

>>417
>devamı

HALİFELİK

Osmanlı’nın ‘halifelik’ iddiasının merkezde ciddi bir siyasi veya dini etkisi hiç olmadı. Belki imparatorluğun dış kenarlarında (Arap yarımadası, Libya) birtakım muhalif dini hareketlerin kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.

Abdülaziz ve Abdülhamit devrinde (19. yy son çeyreği) ön plana çıkan hilafet vurgusu bir dış politika aracı idi. Batılı emperyal güçlerin egemenliği altında olan Müslüman toplumlarda Osmanlı devletinin koruyucu/yönlendirici bir rol ileri sürmesini sağladı. Kazan’da, Buhara’da, Hindistan’da, Cezayir ve Tunus’ta – kısıtlı ölçüde de olsa – siyasi eğilimleri etkiledi.

Hilafet iddiası korunsa Tr’nin dünyadaki rolü güçlenir miydi, zayıflar mıydı?

1924’te Tr’nin dış politika ufku bir yanda galip Batı (İng, Fr, ABD) ve diğer yanda yükselen Sovyetler Birliği radikalizmi ile sınırlıydı. ‘İslam Dünyası’ bu denklemde yer almıyordu. Uzun vadede denklemin değişeceği, İslam dünyasının yeniden etkili bir oyuncu olarak sahada yer alacağı kestirilebilir miydi? Kestirilmeli miydi?

1980-90’larda Soğuk Savaş’ın tavsamasıyla birlikte kaotik bir şekilde sahneye dönen İslami devletler ve akımlar, Türkiye’nin tarihi liderliği altında bugünkünden daha sağlıklı ve hatta daha yapıcı bir şekle bürünebilir miydi? Söz düzeyinde dahi olsa İstanbul’a biat eden bir Mısır İhvan’ı, Afgan Taliban’ı ve hatta Suud hanedanı bugünkünden daha mı iyi daha mı kötü olurdu?

Post too long. Click here to view the full text.

 No.952

devam sevan nişanyan (as) aşkına devam

 No.966

NATO bir zorba çetesidir, bir güç örgütüdür. Niye Türkiye'yi gözden çıkarsın? Türkiye önemli bir ülke. Türkiye'yi gözden çıkarmakta en ufak bir çıkarı yok. Dişiyle tırnağıyla mücadele eder, gerekirse Türkiye'yi yerle bir eder, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasına, uzaklaşmasına izin vermez. Gücü yeter mi yetmez mi ayrı bir mesele.
Türkiye'nin dış politikada ana hedefi nedir ona gelince, oldukça basit olduğunu zannediyorum. 150 yılı aşkın süre, Türkiye'nin dış politikada ana hedefi gayet bellidir. Avrupa'ya eklemlenmek, Avrupa'nın bir parçası olmak, Avrupa'nın gücünden ve servetinden istifade edecek bir şekilde, Türkiye'nin yönetici sınıflarının temel tercihlerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, Batı dünyasının asli bir unsuru olarak benimsenmek, kabul edilmek ve onurlandırılmak.
Bu politika, bu hayal, 2010-2013 yılları dolayında gümbürtü ile çöktü. Çünkü Avrupa Birliği adı verilen teşkilat, küçük harfle Avrupa birliğinin, yani yüzyıllardan beri bir fiili gerçek olarak var olan Batı Avrupa devletleri kulübünün, bambaşka bir yapıya bürünmesine sebep oldu. Küçük harflerle Avrupa birliği esnek bir yapıydı. Türkiye'yi, Sırbistan'ı, Rusya'yı hem dahil edip hem dahil etmemek, kısmen bazı bakımlardan dahil etmek, dahil eder gibi gözüküp dahil etmemek, dahil edilmez gibi gösterip dahil etmek gibi opsiyonlara, seçeneklere sahipti. Oysa büyük harfle Avrupa Birliği, bürokratik bir statüdür, bir polis teşkilatıdır. Ya içindesin ya dışındasın. İçinde olmak için boyun eğmek gerekiyor. Para politikalarına, hukuk politikalarına, kültür politikalarına, askeri politikalarına biat etmen gerekiyor. Ettikten sonra o sistemin bir parçası haline geliyorsun. Vize almak gibi aşağılayıcı bir takım mecburiyetlerden muaf kalıyorsun.
Avrupa Birliği Türkiye'yi kabul edemezdi, hiçbir zaman kabul etmeye niyeti yoktu. Biraz yalpalar gibi oldu ondan sonra "olacak iş mi, haydi yallah" dedi, kapattı.
Bu noktada Türkiye Tanzimat'tan beri sürdürdüğü bir dış politikayı terk etmek zorunda kaldı. Ortada kaldı, ipi koptu. Açık denizde yalpalamaya başladı. O noktada bir takım geçmişiyle ilgili şeyleri hatırladı. Bu ülke büyük ülkeydi tarih boyunca. İmparatorluk olmuştu. Doğu Akdeniz'in egemen gücü olmuştu. Cumhuriyet'in başından itibaren, gerek kendi zaaflarının sonucunda, gerek büyük bir yenilginin sonucunda, gerek Avrupa'ya katılma umudunun etkisiyle, bu bölgesel güç olma iddiasından vazgeçmiş görünüyordu. Sen yarın Almanya, Fransa ve İngiltere ile aynı masada oturan, aynı kPost too long. Click here to view the full text.

 No.967

Buna üstad diyenin aklından şüphe ederim.

 No.968

>>967
Üstad diye bir kelime olmasaydı bile ÜSN için icat edilmesi gerekirdiFile: 1653515831735.jpg (57.97 KB, 1230x630, xj26p90cbwf51.jpg)

 No.173[Reply][Last 50 Posts]

youtube embed özelliği geldiğine göre bi müzik tiradı açalım.

Youtube linklerini direk yorum olarak yapıştırın kendisi embedliyor. Youtubede en iyi deneyim için sponsorblocker ya da youtube vanced indirin ki müziksiz kısımları otomatik atlasın.

>>>OP'un spesiyalleri<<<

A Warm Place - Nine inch nails
[YouTube] A Warm Place (embed)
Have a nice life - Earthmover
[YouTube] Have a Nice Life - Earthmover (embed)
Flesh & Space - Burning Dreams
[YouTube] Flesh & Space - Burning Dreams (embed)
Austere - This Dreadful Emptiness
[YouTube] Austere - This Dreadful Emptiness (w lyrics) (embed)
Godspeed You! Black Emperor - Diminishing Shine
[YouTube] Godspeed You! Black Emperor - Diminishing Shine (Full) (embed)
Post too long. Click here to view the full text.
102 posts and 44 image replies omitted. Click reply to view.

 No.861

nükleer kışı kutlayın anonlar

 No.862


 No.899

File: 1662165934116.jpg (96.76 KB, 602x397, Image+Copied+on+2018-01-09….jpg)


 No.962

File: 1663444044615.jpg (126.94 KB, 736x1095, knyaz vsevolod.jpg)


 No.965
File: 1663438960360.jpg (347.74 KB, 800x1007, 800px-Gustave_dore_crusade….jpg)

 No.959[Reply]

hristiyanlığa giriş ve gnostik, ortodoks, katolik öğretileri anlamak için kitaplar önerir misiniz anonlar ? Chart felan varsa atabilirsiniz

 No.960

incil

 No.961

>>960
/kultur/de bilmediğin konuya yorum yapma anon

 No.963

ya katoliksindir ya katoliksindir başka bi seçeneğin yok anon.

 No.964

File: 1663484464290.jpg (39.55 KB, 604x422, 1362.jpg)
File: 1659877016145.png (3.01 KB, 225x225, images.png)

 No.673[Reply]

Siyah hapı, kadın-erkek ilişkilerini, sevgili piyasasını ve siyah hapın toplumda etkisini tartışabileceğiniz ve haklarında araştırmalar paylaşabileceğiniz bir genel başlığına hoş geldiniz, buyurunuz.
48 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.

 No.938

>>673
Fortune CEO'larının %58'i 1.83 boyunda veya üzerindeyken ABD nüfusunda tüm erkeklerin %14.5'i 1.83 boyunda veya üzerindedir.
https://economictimes.indiatimes.com/the-necktie-syndrome-why-ceos-tend-to-be-significantly-taller-than-the-average-male/articleshow/10178115.cms

 No.948

>>863
Dark triad özellikler nasıl kazanılıyor

 No.949

>>948
20 yaşından sonra kişiliğinde yoksa kazanamazsın. Kişilik bu yaştan sonra yerine oturmuş oluyor. Dark triad çocukluğuna bağlı. Çocuklukta travma yaşadıysan anti sosyal eğilimler geliştiriyorsun. Bunun dışında genetiğe bağlı. Amigdala ve frontal lobda değişiklikler olunca duyguları daha az yoğun hissediyorsun ve daha az korkuyorsun. Bunun sonucunda daha çıkarcı bir kişiliğin oluyor.

 No.950

Bunların hepsi yalan, paran oldu mu her kız senin peşinde koşar bu siyah hap vs. tamamiyle dikkat dağıtma amaçlı uydurulmuş şeyler.

 No.951

>>950
no shitDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]