[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

Kuralları okumadan postlamayın


File: 1695074078748.png (154.06 KB, 1161x338, Ekran_Alnts.PNG) ImgOps Google iqdb

 No.1629[Reply]

 No.1631

File: 1695496201047-0.pdf (120.32 KB, 67x118, V6OCBW-TEMEL BIYOLOJIK SAV….pdf) ImgOps Google iqdb

File: 1695496201047-1.pdf (122.35 KB, 67x118, V6OCBW-TEMEL BIYOLOJIK SAV….pdf) ImgOps Google iqdb

File: 1695496201047-2.pdf (180.25 KB, 67x118, ABWDM-CLOSTRIDIUM BOTULINU….pdf) ImgOps Google iqdb

türkçe çeviriler :)File: 1653515831735.jpg (57.97 KB, 1230x630, xj26p90cbwf51.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.173[Reply][Last 50 Posts]

youtube embed özelliği geldiğine göre bi müzik tiradı açalım.

Youtube linklerini direk yorum olarak yapıştırın kendisi embedliyor. Youtubede en iyi deneyim için sponsorblocker ya da youtube vanced indirin ki müziksiz kısımları otomatik atlasın.

>>>OP'un spesiyalleri<<<

A Warm Place - Nine inch nails
[YouTube] A Warm Place (embed)
Have a nice life - Earthmover
[YouTube] Have a Nice Life - Earthmover (embed)
Flesh & Space - Burning Dreams
[YouTube] Flesh & Space - Burning Dreams (embed)
Austere - This Dreadful Emptiness
[YouTube] Austere - This Dreadful Emptiness (w lyrics) (embed)
Godspeed You! Black Emperor - Diminishing Shine
[YouTube] Godspeed You! Black Emperor - Diminishing Shine (Full) (embed)
Post too long. Click here to view the full text.
171 posts and 54 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1552

kobane zamanları ne efsaneydi yauww

 No.1553

File: 1691368832938.png (618 KB, 1100x570, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1556

>>1553
beğenemedin mi trk köpeği beyaz abilerinden öğrendiğin facepalm reaksiyon imajını niye atıyorsun

 No.1565

>>1556
beyenemedinmöi

 No.1630
File: 1629137146286.png (423.81 KB, 2000x2000, 1_6borbZIo4NturcHmbix3rA.png) ImgOps Google iqdb

 No.142[Reply]

>kitap okumaya niyetlen, ertesi gün unut veya üşen
>film veya dizi izlemeye niyetlen, unut veya üşen
>yutup kanalında "daha sonra izle" bölümünde bine yakın video olsun, izlemeyi unut veya izlemeye üşen
>sekme biriktirme huyun olsun, sekmelerdeki yazıları okumayı veya videoları izlemeyi unut veya üşen
>"x öğrenicem hajum" diye niyetlen, o x'e çalışmayı unut veya çalışmaya üşen
>x öğrenmek için pc veya telefonuna uygulama indir, uygulamanın varlığını unut veya açmaya üşen

cidden şu illetten nasıl kurtulabilirim? bazen üşeniyorum bazen ise daha kötüsü planladığım şeyi yapmayı unutuyorum. lütfen naçizane deneyimlerinizi ve tavsiyelerinizi bu tiradda paylaşın, ayrıca lütfen shitstorm dönmesin ciddi bir tirad bu.

 No.143


 No.152

>>143
OP bunu da okunacaklar listesine ekleyip unutacak. Procrastination'ı çözmek malesef zor bir durum. Aman canım üşengeçlik işte değil de en az madde bağımlılığı ya da kanser hücresi ciddiyetinde ele alınırsa düzelme sürecinde zihnen yararlı olur.

 No.230

>>142
Bu illetten ben de kurtulmak istiyorum. Bazen kısa süreliğine kurtulduğum da olur. Tam "hayatım şimdi düzene girdi işleri artık hiç yarım bırakmam" dememin ertesi günü yine aynı çemberdeyim

 No.232

PC ve telefon başında çok vakit geçiriyor musun anon? Bunlar beyni yalama ediyor.

 No.1628

metilfenidat ve bupropionFile: 1694369089434.mp4 (9.93 MB, 720x1280, HEBfvewS.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.1591[Reply]

vakit yaklaştığına göre hazır olmak icab eder. bu tirada PDF'leri postlayacağım.
27 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1623

File: 1694534964704.jpg (64.06 KB, 1280x868, IMG_20230912_190807_979.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1622
He abisi yumruk yiyince geberecem tamamdır

 No.1624

>>1623
hayatında hiç yumruk yemediğini bu postunla belli ettin babasının ruhsatını context olmadan atan zumcu larper. senin gibi zumcu salağın teki berberde tartışmayı girip ölmüştü geçen kek :-D

neden bilmiyorum ama siz ibneler silah taşımanın sıradışı bir şey olduğunu sanıyor, al dediğin yivsiz sapan hiç bir sikime yaramıyor + silahlı çatışmada siper alamayacak malın tekisin + ani bir yumruk yiyecek olsan yıldızların arasında larpını yaparsın

 No.1625

>>1624
Anası tangalı pubg oynayan zumcuk piçine bak hele. Göt göte apartmanların, kümes gibi evlerin içinde siper falan diyor :-dd Neyse sen şınav çekmeye devam et.

 No.1626

>>1624
yivsiz 50 metreye kadar etkili. sokak için gayet yeterli. dewle vidleri izleyip göt yakacam diye delüzyona kapılmışsın.

 No.1627

>>1626

>dewle kinolarına laf at

>larplamak için silah al

ne yanlış git'd?File: 1690232108141.jpg (181.82 KB, 960x720, 1666480051300.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1491[Reply]

53 posts and 41 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1581

File: 1692095362613.pdf (4.33 MB, 67x118, Holmes_50.pdf) ImgOps Google iqdb


 No.1582

>>1581
iyi güzel de gerçek dışı.
bokistanda 50 cal mermiyi gerilla bile kullanmıyor

 No.1588

File: 1693077759447.jpg (211.31 KB, 1131x1600, nishizumi_maho_girls_und_p….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

pervaneye bok vurana kadar kendimizi hazırlayıp güçlendirmek için fiziksel training programı var mı

 No.1589

>>1588
valla bana da lazım koç(koçum keçim abisi /b/ jargonu ifadeleri bu boarda kullanma)

 No.1590

>>1588
bana da lazım ey ihvanülanonimin No.1587[Reply]

muzik tiradi


File: 1657873525282.webm (3.04 MB, 499x499, Like the Strong Wind.webm) ImgOps Google iqdb

 No.409[Reply]

Nasheed tiradı
46 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1571

>>1136
Ezgisi çok hoşuma gitti bunun gibi başka neşid var mı?

 No.1575


 No.1584


 No.1585


 No.1586

>>430
>1 year ago
şunu ilk izleyişimi dün gibi hatırlıyorum, yıllar gün gibi geçiyor ya rab. No.1459[Reply]

Bazlı materyalleri burada paylaşalım.
1 post and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1461

https://www.gatestoneinstitute.org/5833/secular-turkey
Türkiye'nin hiçbir zaman laik olmadığıyla ilgili bir yazı.

 No.1463

>>1461
Bulşit

 No.1532

Kesinlikle yutulması gereken haplardan.1) Mikrop teorisi folloşu 2) Resmi tarih folloşu.
Resmi tarihi folloşlayan birçok üstad var Üstad Anatoly Fomenko kitaplarında hepsinin adını veriyor(newton bile folloşlamış) oradan o kitaplara da ulaşırsınız. Üstad Fomenkonun kitaplarının hepsi burda var.
http://billsropesupply.com/ancientworld.html
Claude Bernard, Antoine Bechamp, Rudolf Wirchow hepsi mikrop teorisini folloşlamış zamanında. Başlangıç olarak en iyisi Üstad Peter Duesberg'in Inventing the AIDS Virus okumak. Her şeyden genel olarak bahsediyor. Üstad Duesberg mikroplara inanıyor bu arada başlangıç için ondan iyi. Sonra tam Üstadlara grçersiniz.

 No.1547

II

 No.1583

File: 1692303086730-0.png (176.63 KB, 220x331, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1692303086730-1.png (114.61 KB, 900x1180, 1677890633830.png) ImgOps Google iqdb

>>1460
bunları ilk okuduğumda ciddiye almamıştım. daha demin tesaüf eseri disneyin strange world diye 2022 yapımı bir filmine denk geldim, ve aklıma anında bu yazı geldi. filmi izlemedim ama okuduğuma göre yeraltına keşif yapan bir ekip kendilerini devasa bir yaratığın içinde buluyorlarmış ,aklıma yazıda bahsedile leviathan/tiamat'ın gömülü olması geldi. ayrıca filmin afişini buraya bırakıyorum, sağdaki adamın arkasındaki dokungaçlar yazıda örnekleri verilen antik tasvirlerdeki olgunlaşmış parazitlere çok benziyor. ayrıca üzerinde yürüdükleri yol alyuvar hücrelerine benziyor. mavi şeyi de virüse ya da paraziti kana verdikleri forma benzettim. o iki pfizerı vurulmayacaktım benim için her şey bitti.File: 1691391162741.jpeg (58.97 KB, 709x433, 50AC9C3C-094E-4239-9AA8-9….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1554[Reply]

Doktora tezi için erkek katılımcılara ihtiyaç var. Aşağıdaki linkten ankete katılabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz 🫀‬

https://forms.gle/DYzRNu1ZcWKxvBAj9

 No.1555

yaptim guerillamFile: 1690509955874.png (5.85 MB, 4000x1329, tunnel.png) ImgOps Google iqdb

 No.1529[Reply]

İyi olduğu halde populer olmayıp da kenarda köşede kalmış dizi-filmleri, şarkıları, müzik gruplarını bulabileceğimiz bir site var mı?


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]