[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1677269249740.jpg (73.36 KB, 827x809, b581bd4b-5f49-43e0-b609-29….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.3349

Anonlar açıköğretimden bilgisayar programcılığı okumak istiyorum. Müfredatları kıyasladım AUZEF'in müfredatı çok daha iyi Anadolu Üniversitesi AÖF'ten. İnternette yurtdışı için diploma denkliği var mı diye araştırdım AÖF için bir şeyler çıktı ama AUZEF için hiçbir şey bulamadım. İkisinden de emin değilim. Bunu bilenler aydınlatabilir mi?

Açıköğretim tiradı

 No.3350

açıköğretime bulaşma yurtdışında geçerliliği olsa da kimse sikine takmıyordur.

 No.3354

baz

 No.3355


>>3349
bazetta[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]