[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


kuzu'nun soru cevap tiradını buradan okuyabilirsiniz.

File: 1676631429114.jpg (70.69 KB, 720x1287, 2fb83ebbf38b94e1563c5f81c0….jpg)

 No.3320

Para yetiştiremiyorum daha ay ortasındayım maaşım hemen bitiyor hiç bir şey yapamadım halde. Nasıl bir yol izlemem lazım.
Bu ay 4k kredi ödedim 2k ehliyet kurs parası geri kalan para nere de bilmiyorum

 No.3321

ehliyet kursunu salican

 No.3322

>>3321
ehliyet çok önemli sakın salma

 No.3323

>>3321
İşim için gerekli kesinlikle almam lazım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]