[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1700905236451.mp4 (11.95 KB, 308x308, 044b7191406b1eb1ed3ec44f55….mp4) ImgOps Google iqdb

 No.282557[Reply]

.


File: 1700900552165.jpeg (43.33 KB, 480x640, images (4).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.282548[Reply]

İsrafil tam bir down sendromluya benzemiyor mu¿¿¿ Aceba kendisi down yani aşağı düşmüş bir melek olabiler mi??? LUCIFER ferre=ışık kökünden inci sözlükteki ferre yani porna kökünden geliyor olabiler mi??? İsrafil düşmüş bir melek midir

 No.282549

İsrafil aceba çok porna izleyip 31 çektiğinden dolayı döl israfı yaptığından israfil ismini almış olabilir mi

 No.282551

File: 1700900846716.jpg (119.93 KB, 720x1335, Screenshot_20231125_112804….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Tipe bak morQ

 No.282553

yav enik bisiktirgit allasen

 No.282554

>>282553

Eniğime nigger dediler ya rab

Nasip eyle ya rabFile: 1700900797064.jpeg (6.79 KB, 264x264, images (5).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.282550[Reply]

La sussana Amı yarraklı

 No.282552

Özlü söz ammı yaraklıFile: 1700897358997.png (209.95 KB, 1280x809, tumblr_o233oyn8Bw1v0pigno1….png) ImgOps Google iqdb

 No.282537[Reply]

 No.282543

tıqLamayacam

 No.282545

Neet olmayan orospu çocuğudurFile: 1700860414065.png (518.72 KB, 640x854, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.282483[Reply]

>Arkadaşıyla birlikte tacize uğrayan genç kız parkı terk etse de taciz sona ermedi.Çıkan tartışmada tacizci gruptaki erkeklerden biri bulduğu kaldırım taşını genç kızın suratına fırlattı. Bayılan ve kanlar içinde yere yığılan genç kızın 5 dişi birden kırıldı. Kendisine yardım etmek isteyen arkadaşı ise darp edilerek kulağı kesildi.

öyle ret edilip aglayıp mavikuşta meme yapmakla olmuyor inceller alfa görün
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.282514

>>282502
yesil ok demek ki bunlar soyledi

 No.282525

>>282502
yav bu t0rklara laf anlatma bu kendi bacılarının başına gelse bile olmamış gibi davranacak kadar kafayı sıyırdı t0rk hayvanları. gerçeği reddetmezlerse kafayı sıyıracaklar çünkü.

 No.282533

suriyeli olmadıkları için "milliyetçilerin" ilgisini çekmemiş.

 No.282535

File: 1700896636892.jpg (32.69 KB, 540x531, images(218).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>282533
Problem?

 No.282541

File: 1700897711933.png (432.08 KB, 738x415, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

ha gerillaFile: 1700673398986.jpg (Spoiler Image, 76.09 KB, 854x480, orospu.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.282138[Reply]

bu orospu bununla ne demek istedi?
15 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.282426

>>282347
eyvallah my ram, berhudar ol.

 No.282466

File: 1700854547364.jpg (Spoiler Image, 98.34 KB, 1280x720, orospu.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

peki ya eski orospulara ne demeli.
sıçmıkistana şeriat gelmeden önce değişik ülkeymiş

 No.282479

ESKİ ORUZBULAR AŞIRI İYİ

 No.282534

bokistan da bol miktarda orospu var. olay sadece kafalayabilmek.

 No.282539

herkezin 3orrusbusu 5 kahbesi 7 kaşşmeri var hakkınızı alın çocuklarFile: 1700843498851.mp4 (777.2 KB, 1080x1920, 786101326469_n.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.282440[Reply]

INTP üstünyaradılış olmayan defolsun gitsin burdan!
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.282446

Nerden bakıyoz geyler buna

 No.282493

intj t çıktım. çok nadirmişim. götüm kalktı.

 No.282496

burçlardan sonra yeni mene bunlar mı oldu geyler

 No.282499

>>282497
Götünü ne yaktı amına kodumun çocuğu

 No.282501

File: 1700863144527.png (30.87 KB, 714x367, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

INTP buğalar bu savaşı kazandı No.282469[Reply]

bi onlardaki B33'e bak, bir de bizdekine...
götünü sikiyim be bokistan. bakirin bile masum değil, pedo ve potansiyel tecö


File: 1700829025248.mp4 (351.52 KB, 540x960, video_2023_11_24_15_25_12.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.282403[Reply]

Kaliteli kelebek bıçak önerisi???
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.282434

>>282433
kOÇ ben kimseye pıçak filan çekmem bildiğin mallık, yumruk yumruğa ya dayak yerim ya atarım karşıdaki bıçak filan çekerse de silah çekerim, onun harici hiçbir tırrıkla son raddeye gelene kadar üstüme yürüyene kadar kavga etmem, zaten ben çabuk sinirlenen bir insan değilim ama sinirlenirsem kaçın!

 No.282449

kıL(çomar diliyle dikiştutmaz) bıçaktan şaşmıcan

 No.282450

>>282449
Çanın iqsu bile 86 valla tırrklar ne yapsın

 No.282452

kırmızı meyve bıçağıyla şeftali flexliyorum

 No.282460

>>282452
Meyve yiyen şekerli şeyler yiyen ya ibne ya karıdır net söylüyorumFile: 1700482784808.png (1.09 MB, 1200x630, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.281801[Reply]

adam kazandı
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.282010

>>281801
Yahudi picini baskan secen arjantinlileri super follos bekliyor

 No.282027

Arjantine nasil goc edilir

 No.282032

>>282027
üstad seneye göç dairesi vs. ne var ne yok satınca vizesiz gidilir uçağa atlayıp.

 No.282056

>>282002
başını kazanır

 No.282459

¡AFFFUERA!Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]