[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1699035763043.mp4 (1.27 MB, 1280x720, b634346b2346b23b6232b632b6….mp4) ImgOps Google iqdb

 No.278898[Reply]

SILAM VEDE SILAM
52 posts and 21 image replies omitted. Click reply to view.

 No.283214

Onu çok seviyormuşum çok özlüyorum

 No.283324

salı günleri benim 31 günümdür. her salı günü 31 çekerim çünkü salı bana sılayı hatırlatır...

 No.283329

dün sıla götten aldı kasıla kasıla
alış nüd götüme dedi katıla katıla :D

 No.283347

Sıla bana küstü hayatım bitti

 No.283357

Moved to >>>/hell/6384.File: 1701173539457.png (26.3 KB, 500x281, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.283338[Reply]

NİLİMDE NİLİM
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.283351

>>283350
hayır orası sılayla benim boardum, sıla diye board açar mısın bize özel, size komisyon veririm fiyatta anlaşalım.

 No.283353

>>283349
Kardşe biraz sana özendim sanırım nil benim gerçek hayatta tanıdıgım ama acılmaya korktuğum birisi burdada onu sevemediğim için nilim 3:^3 yazarak kendimi tatmin ediyorum

 No.283354

>>283353
yaşanmışlığın yoksa adını zikretme koçum, önce adam ol bişiler yaşa kızla ondan sonra sen de spamlarsın ok

 No.283355

File: 1701181153482.jpg (72.94 KB, 900x900, oooooooh.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>283350
ananın amına gönder


nasıl soktum lafı

 No.283356

Moved to >>>/hell/6372.File: 1701028284884.png (891.92 KB, 900x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.282953[Reply]

Selam ben MoneySign Suede paylaşan anon... Özlediniz mi beni bakalım keretalar? Ah bebeğim seviyorum bu kereste ahalisi.

Umarım hustle devam ediyordur gençler ve her zaman genç kalanlar.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.283285

File: 1701138517300-0.png (66.1 KB, 204x192, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1701138517300-1.png (105.45 KB, 225x225, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>283284
Siktir lan Ecenur karısı. Anketine dahil edemeyeceksin beni!

t.MoneySign Suedeci Anon

 No.283288

>>283285 Ecenur kim ve ne anketi?

Format yiyip de orijinal resme ulaşamadığıma şükret şimdilik.

 No.283289

>>283288
Ne orijinal resmi ne formatı?!

Dostum ben MoneySign Suedeci Anon, paylaşımlarım yaklaşık beş altı ay öncesine dayanıyor. Buralarda fazla eski sayılmam.

Ama büyük bir nam saldığım doğrudur. Büyük küçük demeden herkes beni tanıyor, tanımayan da çok yakında ta-nı-ya-cak!

 No.283322

>>283285
fetöcü kahpe ecenur uzun temelli ve gavatı hacer mahkemeye veriyordu bizi ne oldu o iş hala sonuç çıkmadı mı :D

 No.283340

MURAT ALSIRTA AYARLIYALIM No.283336[Reply]

kulturlenin lan

 No.283337

DomamFile: 1700510800027.png (720.79 KB, 1042x1129, 1700509599377.png) ImgOps Google iqdb

 No.281959[Reply]

>be mudslime
>dreaming about maphammed and circling around a black rock all night long
>wake up
>beat wife (Islam is for women rights tho :))
>go greet 7 year old daughter
>WHAT
>THE
>LE
>FUCK
>7 YEAR OLD WHORE DAUGHTER (old enough to marry) INVITED HER MALE 2ND GRADE FRIEND OVER TO PLAY WITH LEGOS (HARAM)
>Beat up daughter until her nose is shattered
>send her to school
>start first prayer (out of 83) of the day
>Umaaaaah Allah fuckallah niggalllah inshallah mohammed allah (pbuh swt) ALALALALALLALALALALALLA Mashallah
>get dressed
Post too long. Click here to view the full text.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.282030

File: 1700584864979.mp4 (5.26 MB, 1080x1920, Video by zenci_spor_ [CyV6….mp4) ImgOps Google iqdb


 No.282050

File: 1700600888688.jpg (68.13 KB, 720x478, 63798761.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.282155

>>282030
ben ne izledim amg

 No.283333

File: 1701168990331.mp4 (7.9 MB, 480x848, 1701168706566.mp4) ImgOps Google iqdb

müslüBOK piçlerinin sokak iti gibi süründürülmesi hoşuma gidiyor

 No.283335

File: 1701170095769.png (1.32 MB, 2025x975, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb
File: 1701168378097.png (782.93 KB, 700x701, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.283332[Reply]

 No.283334

>>283332
cingene amk
sageFile: 1701014100937.png (36.28 KB, 600x448, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.282876[Reply]

büyücüler, kutu kolayı üç defa mazel tov deyip ovaladılar ve türbüşon ile açıp, gümüş şamdanı altına tutarak ısıtmaya başladılar, kol kola girip shema yisrael duasını hep beraber tersten okumaya başladılar.

Fatih'i öldüren Doktor Maestro Jakob'un, asırlar evvel camiden devşirdiği bu yaşlı Sinagog'un artık tahtakurularının meskeni haline gelmiş haki tahtalarla desteklenmiş bu mahzeni, hahamların uğultularını kaldıramıyor, onlara gıcırdayarak eşlik ediyordu. Uzun zamandır atıl kalmanın yarattığı pisliği üzerinden atamayan mahzen, ne kadar mum, fener yakılırsa yakılsın hep loş kalıyordu.
Bu sayede Çörçil, büyü parşomenlerinin yazıldığı odaya, hahamların dikkatini çekmeden girmişti, fakat köşeyi dönünce karşısına çıkan hahambaşını farketmemiş, kabalacı yavudi büyücülerden öğrendiği eski ibranice bir şifrenin içine yerleştirildiği büyüyü aramaya koyulmuştu. Neyse ki, yıllardan beri bu rindane odada parşomen yazmakla mükellef olan hahambaşı'nın gözleri kör olmuş, Çörçil'i duysa da onun asasını şakağına dayayıp '451' büyüsünü yapmasına engel olamamıştı. Bu büyü, onu, bu gizemli parşomeni bulmak için adeta hipnotize etmişti. Çörçil, müstehzi bir tebessüm ile parşomeni aldı ve hahamların arasına sızmış adamlarına, üst kata yerleştirmiş oldukları tabutu indirmelerini emretti.

Hahamların, etrafında toplanıp üzerinde kutu kolayı, altı kollu gümüş şamdanla ısıttıkları masanın üzerindeki açıklıktan, üzerinde davud yıldızı ve shema yisrael duasının bulunduğu vakur bir biçimde indirdiler, öyle ki bu vakit, hahamların, itikadına tabii oldukları insanlık tarihinin en kadim semavi dininin şaha kalktığı son onbeş yılın her dakikasını parlayan gözlerle yad etmelerine yetti. Tabut, tersten okunan duanın bitişi ile açıldı. Çörçil, tabutu açabilecek yegane şifrenin, tersten okunan duayı bitiren anahtar kelime olduğunu biliyordu ve sadece hipnotize ettiği hahambaşı bu sırra vakıftı.

Sıra, boş tabut ile gerçek Kamal'i diriltmeye gelmişti, işte bunu yapabilecek olan tek şey, 451 büyüsünün getirdiği parşömen idi, zira sahte Kamal, sahte payitahtta yatıyordu, asıl cenaze, buraya defnedilmişti.

Çörçil, büyüyü okumaya koyuldu, birden iri yarı, kaytan bıyıklı bir adam vücuda geldi. Bu adam, Kamal'in hakiki babasıydı. Ona, Kamal'in asıl adı soruldu. Üç defa Moiz ismini fısıldadı.

Kutu kola iyice ısınmaya başlıyordu, Moiz ismini duyunca, kolanın içindeki siyahi yaratık dışarı çıktı. Bu zenci, Musa'nın en sadık kölesi idi. Hahamlar dahil olmak üzere herkes ondan, Moiz'i diriltmesini diledi. En sonunda, Tabut'un içinde Tağut belirmişti.
1 post omitted. Click reply to view.

 No.282879

dosya adı gavatmobil.png olmadığı için yeterince efso olmadı

 No.282884

File: 1701014985962.jpg (720.89 KB, 2048x2048, aZ3BxbO.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

ŞEMAYE YESRAİL

 No.282918

File: 1701021459036.mp4 (512.77 KB, 720x720, putperest.mp4) ImgOps Google iqdb

Tüm anti kemalist meneleri sıcın

 No.282922

>>282918
bu çok ayrı bi adam tekfir etmediği bi peygamber kaldı

 No.283327

File: 1701165944468.jpeg (240.34 KB, 1098x1464, F3lXzs_XsAAMO4o.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>282922
Hadis olduğunu söyleme. Sahih hadislerde geçen bir şeyi al şöyle şöyle biri şöyle şöyle ediyor/söylüyor de ah işte onu da yapar belki de. Allah muhafaza.File: 1701165439011.png (17.47 KB, 527x549, 2023-11-28_12h58_04.png) ImgOps Google iqdb

 No.283326[Reply]

ANASINI ZIKIM ANASINI


File: 1701147504964.png (17.98 KB, 500x240, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.283313[Reply]

28 yaşında bir elektronik mühendisiyim, kafam analitik düşünmeye hep yatkındır, sosyal bilimleri hobi olarak severim son 4 yıldırda islam üzerine sayısız okuma araştırma yapıyorum kuranı türkçe okudum, burada siz anonlara probaganda yapmaya gelmedim,kimsenin inancı sikimde değil ancak islamı ve inanç sistemini tarafsız olarak çok iyi bildiğimi iddia ediyorum, arka plan olsun diye yazdım bunları şimdi anlatacağıma ve asıl eleştirime gelirsek

türkiyede ben müslümanım diyen 7 sinden 77 sine insanın, taş çatlasa %5 i gerçekten konuya hakim,namazını Allah için kılıyor,tam olarak aracısız iman etmiş geriye kalan %95 lik kesimin içinde din profesörleri,diyanet işleri başkanları, cemaatler,çomarlar vs var

şuanda islam ruhban sınıfı olan hacılar,hocalar ve sikindirik insani otoriteler tarafından şekillendiriliyor, tekrar vurguluyorum suyunu sıksanız %5 dinine samimi müslüman var, gerisi bok çuvalı zaten kuranda bu bok çuvallarına binbir türlü hakaret var, yani inanın veya inanmayın sadece dinin kaynağı olan kitap yani Allah ın sözleri bu bok çuvallarına çok net ve duru şekilde siktiri çekiyor

bu okunan selalar,camilerdeki vaazlar adeta bir bok fırtınası, din adına rezillik ve aslında bir kişinin çıkıp ulan dinin amına koydunuz dememesi bu toplumun inanç değerlerinin ne kadar zayıf olduğunun ispatı anonlar

çomaristanda çomarlar toplum onlara saygı duysun diye müslü oluyor, iş ve mevkide yükselmek, kız tavlamak veya kız istersen bakın oğlumuzda 5 vakit kılıyor demek için veya kızlar zengin koca bulmak veya ben namusluyum diye etrafa gereksiz bir ispat bir gurur için müslü oluyor yani bu toplum bir gösteriş müslümanı, akp sadece Allah,cami,dini ağzından düşürmediği için iktidarda başka numarası yok

yani anonlar ister inanın ister inanmayın ama insanların takip ettiği bir inanç sistemi var ama %95 i bambaşka şeylere inanıyor, inandığını iddia ettiği şeyle takip ettikleri yol asla kesişmiyor

 No.283314

bunu anlamak 4 yılını mı aldı

 No.283315

tmm

 No.283320

File: 1701159032201.mp4 (960.63 KB, 360x640, Elinizde_boyle_videolar_va….mp4) ImgOps Google iqdb

Keeeek biz burda yıllardır allah sikip domaltıyoruz senin 4 yılını mı aldı bunları anlamak? Okuma yazma bilmeyen hayvan tüccarı kureyş piçinin ayı ortadan ikiye ayırdığına inanan varsa zaten düşük zekalıdır. Hatta ve hatta m*ho piçinin ilk zamanlar sürekli başka yere domalıp namaz kıldırmasını axlak sebepleri için hiç mi hiç değünmeyeceğüm :-Ddd

 No.283321

bu iqla yine iyi m*Hendislik fakültesi bitirmişsin.File: 1701101291165.png (11.04 KB, 615x834, Untit62436led.png) ImgOps Google iqdb

 No.283157[Reply]

Az önce küçük çaplı bi kaza yaptım, motorluya çarptım, parka girecektim sağdan motorlu gelmiş herife çarptım. Oğlan yürüyemedi ayağı artık çatladı mı ne oldu bilemem arabayla götürdüler hastaneye, polis tutanak filan tutmadık 2.5k yolladım adamlara motorun ufak bi yeri kırıldığı için hallettik öyle, benim arabada da küçük birkaç çizik var.

Şimdi benim sağımda motorlunun ne işi var amınakoim, bu herifler sinyal yakmamışsın bilmem filan dediler de teknik olarak benim sağımda motorlunun olması kadar saçma bir şey yok, yol zaten tek yön, motorlu motorunu araba gibi sürmeli ve geçeceğinde sollamalı teknik olarak, aslında bu herifler suçlular ama uğraşmak istemediğim için akşam akşam verdim az bi şey ayrıldım.

Ben %kaç haklıyım sizce sinyal yaksam bile kurtaramazdım herif sağ kapımda bi yerdeymiş amk.
15 posts omitted. Click reply to view.

 No.283291

>>283265
Beni nasıl dava etsin koçum, çarpıp kaçsak filan ok ayrıca suçlu da değilim ne diyebilirler ki, kamera kayıtlarına filan bakılsa ne sikim olduğu çıkar ortaya, sen saçmaladın biraz zaten maddi hasar yok gibi bi şey, abartıyorsun

 No.283295

Buyutmeyin ula. Keresteye kalsak 5milyon tazminat verip müebbet yiyecez amk.

 No.283301

>>283298
Ne diyebilir? Araba bana çarptı aramızda hallettik ama oçluk yapasım geldi mi diyecek raporda ne diyecek arabanın sağına girdim mi diyecek, oqlim yarım saat olay yerindeydim ne diyebilirler ki

 No.283303

Beni müebbetlik yaptınız ya helal olsun size, kereste yine şaşırtmadı

 No.283319

şeriat gelince motokurye niggerları kutsal kabul edilecek ve geçmiş kayıtlarında motokuryelerle kaza yapmış herkesle beraber idam edilcen oqlimDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]