[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1686921212815-0.jpg (231.5 KB, 618x1096, FylsM4rX0AArs5Z.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1686921212815-1.jpg (128.13 KB, 550x698, FylsNjJWcAAHkOA.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1834[Reply]

Okuduğunuz -çoğunlukla hentai-doujinleri paylaşmak/tartışmak için general.

Başlangıç olarak, Tsushin Kiyaku okuyun.

 No.1838

-Desperation Classroom
-My Lesbian Experience with Loneliness
-Pet Dog Protection Week
-Ryouki Keiji Marusai
-Tachibana-san Chi no Dansei JijouFile: 1679701914870.gif (2.32 MB, 426x498, asa-mitaka.gif) ImgOps Google iqdb

 No.1635[Reply]

desdere herif başladım
8 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1660

>>1659
Hangisi gerçek Yoshida!?

 No.1703

File: 1681253248090.jpg (45.88 KB, 1080x566, FtM1CjgXsAE9uxX.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 \  _ __\
 \ /   ̄ ̄ ̄ ̄◝
  / ◯ ____◞
⊿ /  ◟⋏◞ ノ
 \ /  ) | | |
 \___ヽ \_ \ _\

 No.1712

File: 1681342278749.png (29.87 KB, 485x477, Screenshot_20230326_191403.png) ImgOps Google iqdb

Asayı bi kez siksem bütün kafa problemlerim çözülür

 No.1820

File: 1686349951020.gif (616.89 KB, 400x300, 1686339082842486.gif) ImgOps Google iqdb

Gûçibneleri ses werin

 No.1824

>>1639
Tıklamıyor amk yalan söylemişler sana ben güncelim mangadaFile: 1685548481071.jpg (10.2 KB, 320x241, Imagepipe_3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1798[Reply]

poorcel trad cram school Mayuko gf lazım

nasıl Mayuko gf bulurum
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1815

File: 1686240569129.png (99.41 KB, 255x198, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1816

File: 1686243350446.jpg (854.94 KB, 1019x4715, 1641173928450-0.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1814
bitirdim anon, şimdi FCLC ya da eski animelere dönmeyi düşünüyorum

 No.1817

File: 1686243403053.gif (564.42 KB, 800x430, 1650104829926.gif) ImgOps Google iqdb


 No.1818

>>1815
ha KEKilla

 No.1819

File: 1686303822455.jpg (11.81 KB, 195x258, Imagepipe_9.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1799
>>1800
>>1806
>>1813
>>1814
>>1815
>>1816

Despera çıktığında uyandırınFile: 1685649318434.gif (429.88 KB, 640x358, paswg-panty-and-stocking-w….gif) ImgOps Google iqdb

 No.1807[Reply]

i gota be i gota be in your arms baby
so close
so close
and its you that i bilivi n
i bilivin
so close but so faraway so far i cant taach


File: 1684797361668.png (1.85 MB, 928x1232, FwvR1afWwBMMV8z.png) ImgOps Google iqdb

 No.1785[Reply]

Huzur veren tatlı 2d resimler atın

 No.1786

File: 1684798790409.webm (1.66 MB, 1920x1080, 1663732840769918.webm) ImgOps Google iqdb


 No.1787

File: 1684799106005.jpg (44.3 KB, 720x494, IMG_20230421_203649_065.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Sevgilim olaydı da onla soviet doomer tarzı hayat süreydim zaten yaşadığım yer sovyetler ülkesinden bir yer gibi...

 No.1793

ço ço ço çokoreyto

 No.1797

File: 1685514143749.png (929.03 KB, 955x1600, qvGvPASXD42L1BXKMsb3TxHNpN….png) ImgOps Google iqdb
File: 1685372331741.jpg (73.15 KB, 482x600, minase.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1794[Reply]

アナルnun "ana"si ve アイドルnun "doru"sunu birlestirince アナドル (anadolu) cikiyor

 No.1796

Sağol anon No.1792[Reply]

AKP oy basanlar bunu kaybettiniz

 No.1795

Olsun bunu kazandik!!1File: 1684700041362.jpg (31.12 KB, 500x280, radyo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1781[Reply]

İzleyeniniz var mı, düşünceniz nedir?
Bence teknoloji veya transhumanizmden daha çok dünya siyasetine ve tarihine değinmeye çalışan bir anime ama gene de transhumanizm üzerine de iyi mesajları var.

 No.1782

politikanın cyberpunk dünyada neye benzeyeceğine dair izlediğim en iyi anime ghost in the shell. sibernetik ve post apokaliptik dünyada survival dışında aklımda pek bir şey kalmamış texhnolyze'a dair.

 No.1783

>>1782
Not aldım anon, bakarım bir gün.

 No.1789

File: 1684938729329.jpeg (21.14 KB, 739x415, images (5).jpeg) ImgOps Google iqdb

Çok ağır ilerliyor ve sabırlı olmak gerekiyor izlerken, animenin yoğun nihilistik subliminalleri var. Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter. Luks denilen bok çukurundaki insanları uyandırmaya, üstinsan olmaya yönlendiriyor

 No.1790

>>1789
>Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter.
Benim de en sevdiğim ikinci karakter. Birincisi ana karakter Ichise, adam hayatı sikilmiş olsa da insan olarak iyi bir değişim gösterdi. İlk bölümlerdeki Ichise ile son bölümlerdeki arasında çok fark var.File: 1683568513972.gif (3.02 MB, 498x498, shinoa-owari-no-seraph.gif) ImgOps Google iqdb

 No.1772[Reply]

>Annenini babanı hiç tanıma
>Doğduğundan itibaren her yerine iğne sokularak deney yapılsın
>Ablan tarafından her gün bilincini kaybedene kadar dövül
>Ablan ölsün
>Abin babanı öldürsün
>İlk ata tarafından ele geçiril
>En güvendiğin arkadaşın tarafından ihanete uğra
Seri boyunca en acı çeken karakter net Shinoa ydı amk

 No.1773

>>Ablan tarafından her gün bilincini kaybedene kadar dövül
Helyum oldum.File: 1682715226934.png (1.88 MB, 1900x1080, Screenshot_20230421-201752….png) ImgOps Google iqdb

 No.1754[Reply]

Var mı izleyen 3 bölümü çıktı daha şimdilik beğendim şimdilik eski anime vibe'sini güzel vermişler izlerken 2k'lar başına dönmüşüm gibi

 No.1755

File: 1682749945024.png (2.91 MB, 2340x1080, Screenshot_20230429-093106.png) ImgOps Google iqdb

4.bölümü izledim crossdresser var güldümDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]