[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1671861539545.jpg (114.88 KB, 1600x1200, 20221224_083427.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1162[Last 50 Posts]

Spamdan dolayı yokolan /ikihu/ tiradı tekrardan

 No.1163

File: 1671861601669.jpg (391.41 KB, 2048x2048, 20221223_024835.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

bu hayatta tek gereken şey suwako'nun uzun kurbağa dilinden sakso

 No.1164

File: 1671861727984.jpg (34.73 KB, 1167x642, 20221222_124225.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Türkiyede ucuza fumo nasıl alınır? Evde veya terzide diksek daha mı iyi

 No.1165

>terzide diksek daha mı iyi
KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK
terziye 38 yaşındaki bir adamın oyuncak bebek diktirmeye gittiğini düşünsenize ebin :-D

 No.1166

File: 1671862346193.png (221.79 KB, 1280x1280, FirWljmX0AAb-pj.png) ImgOps Google iqdb

Reymu ineği istiyom

 No.1167

File: 1671872076919.jpeg (72.26 KB, 534x574, A0485298-638C-4D08-A0A6-0….jpeg) ImgOps Google iqdb

> Türkiyede ucuza fumo nasıl alınır?

Bootleg alma benim koishi önce dövüyor sonra tecavüz ediyor

 No.1171

File: 1671885069930.png (920.15 KB, 1280x1063, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1167
ateşli

 No.1172

File: 1671905046358.jpg (27.6 KB, 1024x1024, FkqJojyVsAAY5B-.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Meri kurisimasu anonlar

 No.1173

File: 1671915211904.jpeg (28.18 KB, 195x258, D06039E9-2FF7-4A42-A150-B….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1172
Sanada marry christmas anonum bide o çaldığın kostümü geri verir misin?

 No.1174

File: 1671926993621.jpg (154.64 KB, 1600x1200, 1594323430327.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

bootleg de olsa alın anonlar

 No.1175

File: 1671928539013.jpg (199.83 KB, 700x700, 1368075529076.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1174
ÇOK tatlı ve komik duruyor anon alasım geldi

 No.1177

File: 1671958149810.png (860.61 KB, 840x840, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1174
müslüman ikihu kızları

 No.1183

File: 1672138568916.png (211.89 KB, 1235x1097, 1654488366727.png) ImgOps Google iqdb

t.c./alamanya'da ikihu kızı gibi giyinen sikilebilecek oğlanlar var mıdır?

 No.1187

File: 1672154696445-0.png (1.19 MB, 1024x768, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1672154696445-1.png (5.55 MB, 3686x796, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1189

kaguya nerden alacam japonya(cennet)dan getirtsem gümrükte fena döşerler galiba kaç para tutar ya da bi söleyin yoksa çakmasını nerden temin ederim

 No.1190

>>1189
/a/da reddit kurbagasi atmayiniz

 No.1191

File: 1672156845690.png (296.42 KB, 641x685, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1190
ayıp oluyor bizbizeyiz ne gerek var.

 No.1192

>>1189
orijinalini alamazsın zaten sadece jp içi kargo yapan sitelerde sınırlı sayıda çıkıyor 10 dakikada tükeniyor hepsi, amerikadan vs alanlar middleman kullanıyor middleman şirketinin lokasyonuna kargolatıyor onlar da sana kargoluyor 2 kat para 2 kat folloş yüzlerce dolar hem de. git çakma al amazondan

 No.1193

File: 1672160469238.png (336.83 KB, 641x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1192
imkansız olur dedik de bu nedir be kardeşim. amazon tr'de var mı bu oyuncaklardan yoksa amerika'dan mı getirttiriciğiz.

 No.1198

File: 1672161405065-0.jpg (457.93 KB, 4000x3000, 1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1672161405065-1.jpg (492.19 KB, 4000x3000, 2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1192
>>1193
2 dakika araştırma yapamayan yeniibineler olmasanız nasıl t.c.'ye pascha pascha getirtçeğinizi söylerdim

 No.1199

>>1198
Research yapacaksak burda isimiz ne hocam spoonfeed icin giriyoruz

 No.1201

File: 1672161880819.jpeg (62.08 KB, 548x559, 108F3F6E-F328-48CE-87C3-C….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1192
Veya aminami için bot yazıp zamanı gelince camplayabilirsin
Toplam 500 tl gibi bir şey tutuyor
Bootleg alsan 350 ye gelir pek farkı yok
Ama şimdi alacam diyorsan o başka

 No.1202

File: 1672161930187.jpeg (91.75 KB, 512x638, 2EDE33F1-CF0B-4EC8-937B-E….jpeg) ImgOps Google iqdb

Bootlegler güzeldir Renko nun bile bootlegi var

 No.1204

File: 1672162455998.jpg (3.86 MB, 4021x3096, fumo (2).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1198
vay be torkiye'den cennetmanya'ya nasıl göç ettin?

 No.1205

File: 1672162860423.jpg (339.93 KB, 1721x2048, 1(2300).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1204
alamanya'ya gittiğimi nasıl biliyosun?

 No.1206

File: 1672163032336.png (227.5 KB, 912x503, kaguya (9).png) ImgOps Google iqdb

>>1205
yazıp sildin ya amk gerçi ben senin kim olduğunu da biliyorum

 No.1207

File: 1672163091045.png (358.99 KB, 600x800, 1(2336).png) ImgOps Google iqdb

>>1206
kimmişim anon?

 No.1208

File: 1672163374881.jpg (267.97 KB, 1024x768, kaguya (10).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1207
/tr/'deki animecilerden biri

 No.1209

File: 1672163671568.png (153.3 KB, 432x444, 1(2935).png) ImgOps Google iqdb

>>1208
bazlı

 No.1210

File: 1672175543623.jpg (316.04 KB, 1277x837, 71039302_p0.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

aLLAHsız ZUN bana karı bul

 No.1211

File: 1672178222554.jpg (918.31 KB, 2138x1500, 6849345.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Aya-chan ben uyurken komik fotograflarimi cekmis, su anda bunbunmaru'da paylasmamak icin benden yaramaz seyler yapmami isteyerek santaj yapiyor.

 No.1212

File: 1672179011800.jpeg (129.05 KB, 600x851, AB7CF953-C0F5-4A04-8FC3-D….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1211
Aya nın hatatesi var sana gelmişse kavga etmişlerdir bir sor ne derdi varmış? Kafasını ne kurcalıyormuş?

 No.1214

File: 1672180452218.jpg (94.72 KB, 592x680, 58305.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1212
Sorsam da beni gormezden geliyor, sanki ben bir esyaymisim gibi muamele ediyor. Tengularin bu taraflarini bilmiyordum.
Ayrica daha sonrasinda Aya'nin sapkasini bakmiyorken fes ile degistirmeyi dusunuyorum

 No.1216

File: 1672182224666.jpg (1015.59 KB, 1000x1150, 1643935705856.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1198
bunu aylar yıllar önce /fumo/ guideında okumuştum yanlışsa düzeltebilirsin

 No.1219

File: 1672210047639.png (358.73 KB, 991x742, Ekran Alıntısı06.png) ImgOps Google iqdb

>>1216
artık eski Gift sitesinden doğrudan satmıyorlar, amiami üzerinden satış yapıyorlar; onlardan da uluslararası sipariş verebiliyorsun

 No.1220

File: 1672227377094.jpg (389.8 KB, 1969x2048, FlDenH0XoAIw6kJ.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1219
amiami'den uluslararası sipariş verilebildiğini yeni öğreniyorum..

 No.1240

File: 1672772111924.png (4.61 MB, 1456x1960, 5f41fa30521847687ba746e54e….png) ImgOps Google iqdb

yine geberdi

 No.1241

>>1220
Ah şunun baklavalarını öpsem

 No.1242

File: 1672826289541.png (717.75 KB, 810x861, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

düşünceleriniz neler ikihu ölüyor mu sizce?

 No.1243

File: 1672839777352.png (5.45 KB, 65x77, aa.png) ImgOps Google iqdb

>>1242
allah gelse öldüremez popülerite arada bir düşer ama asla ölmez

 No.1246

>>1242
ölme zamanı geldi de geçiyor poserlar olmasa bitti zaten 2hu

 No.1248

File: 1672869029871.png (177.11 KB, 697x352, Euq2MTpUYAAPff6.png) ImgOps Google iqdb

>>1246
haddini bil, 2hular ölümsüzdür

 No.1251

File: 1672920383031.jpeg (64.31 KB, 700x322, E1F00B80-AE43-46A0-9B1D-A….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1248

Onlar ölümsüzde biz ölüyoz anon Zun babam da yavaşladı son zamanlarda,allah rahatlık versin

 No.1252

File: 1672922309435.png (271.54 KB, 1075x1518, 87b1f20344b77d93bf5b0996c6….png) ImgOps Google iqdb

ribbit

;)

 No.1253

>>1252
ne zaman baba ne zaman

 No.1254

File: 1672926645247.gif (683.52 KB, 498x498, lumine-lick.gif) ImgOps Google iqdb


 No.1255

File: 1672952319523.png (93.3 KB, 800x995, Aya.png) ImgOps Google iqdb


 No.1256

File: 1672953914290.jpg (324.17 KB, 850x1200, 20221231_144959.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Hime-sama'nın önünde diz çökün

 No.1257

File: 1672954445622.jpg (397.06 KB, 700x800, 2d76d87840cfe962c6152c9f71….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1258

File: 1672955463072.jpg (158.8 KB, 1000x1358, __houraisan_kaguya_touhou_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1256
ayaklarını yalamak için diz çökerim, evet.

 No.1259

File: 1672985612891.jpeg (60.32 KB, 440x696, B067DBAF-0ED6-4F27-B911-E….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1256
Kaguya gerçek hayatta benim.

 No.1262

File: 1673005761351.png (299.4 KB, 840x756, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

lan her gittiğim yerde karşıma çıkıyorsunuz

 No.1263

>>1262
heyüri brös löve kagüye

 No.1264

File: 1673020799373.jpg (545.9 KB, 2022x939, kaguya.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

kaguya'yı sizi aldatırken bastınız diyelim. ona ne yapardınız?

 No.1265

File: 1673021400681.png (503.76 KB, 1200x882, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1264
quadruple amputee yapardım o şekil sikerdim biraz o şekil tutardım sonra kafasını keserdim sadece kafasıyla bir süre durmasını sağlardım en son dersini öğrenince geri uzullarının geri çıkmasına izin verirdim. bunları yazarken sikim taş gibi oldu düşünsene sadece kafası var portatif onahole zaten ölümsüz aah ahh ( resim hayali olarak düşünmeniz gereken şey)

 No.1266

File: 1673022270315.jpg (1.19 MB, 1200x1650, kaguya (8).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1265
güzel fantezi ama bu kadar kolay kesebilir miydin onu bilemiyorum belki sıçan dayanışması yapıp birlikte halledebiliriz

 No.1267

>>1266
bizim kaguyaya yapalım

 No.1275

File: 1673105933982.jpg (491.83 KB, 957x940, 1673044842310751.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1264
sos nedir?
saucenao ve tineye vermiyir

 No.1276

File: 1673109845503.png (95.11 KB, 640x480, kaguya (32).png) ImgOps Google iqdb


 No.1278

File: 1673115969366.jpg (1.03 MB, 1788x2536, 1673046683059494.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1276
>erk*k
gay

 No.1279

>>1262
Sen degil miydin o anon? :D

 No.1281

File: 1673117398331.jpg (5.31 KB, 203x248, 1623706494053.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1278
shota iyidir futa midemi bulandırıyor

 No.1284

File: 1673126808681.jpg (1016.34 KB, 1354x1573, 1(3139).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1279
Kaguya isen o postu ibnetürk yaptı diyip bırakıyorum

 No.1286

File: 1673132206780.gif (436.59 KB, 496x368, 1645578951039.gif) ImgOps Google iqdb

>>1279
>>1284
ne diyorsun koçum kendi postuma niye refere vereyim o postu atan kişi şu >>1263 olacak ki kendini biliyor hemen cevap vermiş

 No.1288

File: 1673140764903.png (176.34 KB, 455x800, 1668023408698.png) ImgOps Google iqdb

Mesaj alinmistir

 No.1289

File: 1673165578803.jpg (1.87 MB, 1854x2603, illust_75423240_20220520_1….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1286
Ben 1263 o postu ben atmadım sadece 7/24 sitedeyim hemen görüp cevapladım ( böyle duruyom irlde)

 No.1290

File: 1673208438865.jpg (221.18 KB, 849x1200, 0c90de4fd5a5f5d43df7026dff….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Mutsuz mu hissediyorsun? Rabbini anımsayıp gülümse

 No.1291

File: 1673278410091.jpg (250.58 KB, 1200x1600, 1(3162).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1290
anironik Tao'cuyum Rabbim yok, ne yap?

 No.1292

File: 1673280374600.png (327.63 KB, 769x1000, reimu (33).png) ImgOps Google iqdb

>>1291
kime tapınman gerektiğini biliyorsun

 No.1293

File: 1673303996070.jpg (137.39 KB, 1192x670, IMG-20230109-WA0064.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1292
Tabiiki de reimunun ayakları

 No.1294

File: 1673341792848.png (244.56 KB, 550x707, 1(2350).png) ImgOps Google iqdb

>>1292
kimseye tapmam oqlim, Tao'ya göre haraket ederim

 No.1298

File: 1673452990108.jpg (209.24 KB, 850x1076, reimu (82).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1293
başka?

 No.1299

File: 1673465716208.jpg (252.22 KB, 640x480, tatlış1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1298
acaba ne olabilir?

 No.1310

File: 1673724618539.jpg (58.14 KB, 512x512, fumo (19).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

(ᗜˬᗜ)

 No.1311

File: 1673725567183.jpg (454.09 KB, 4000x3000, fum.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1310
Hangi fumoları almayı düşünüyorsunuz anons?
Ben Kaguya ve Yuyuko'yu gözlüyorum

 No.1312

File: 1673727169706.jpg (37.86 KB, 640x640, 1595283112070.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1311
çoktan reimu'yu aldım bile bir daha fumo almam

 No.1313

File: 1673737010537.jpg (97.31 KB, 1080x720, gamby380-20210406-0001.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1311
Mokou veya eirin

 No.1323

File: 1674294005255.png (262.22 KB, 999x804, 1(495).png) ImgOps Google iqdb

lütfen eski tirad gibi geberme tek arkadaşlarınm sizsiniz

 No.1324

ikihu ne demek bilmiyorum pardon

 No.1325

File: 1674309695961.jpg (52.26 KB, 400x400, 4vNNaWVe_400x400.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1323
bu tiradı kurtarabilirim ama bir şartla...

 No.1326

File: 1674312993859.jpg (364.07 KB, 1400x1000, 1605677411047.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1323
koçum bu tirada her yeni post atılmış mı diye her kontrol ettiğinde bir post atacaksın ve tirad ölmemiş olacak

 No.1327

File: 1674319468302.jpg (218.16 KB, 860x1155, 1(699).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1325
o şart nedir anon?
>>1326
doğru, ama ne postlayım ki?

 No.1328

File: 1674319649605.gif (1.49 MB, 405x240, 1646682633673.gif) ImgOps Google iqdb

>>1327
random ikihu kızı ve aklına her ne geliyorsa

 No.1329

File: 1674324141222.jpg (155.26 KB, 1200x840, 1672942350481727.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1328
peki

 No.1330

File: 1674324891262.jpg (204.88 KB, 850x1185, a8a.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1327
ben tiradı aktif tutacağım sen de beni..

 No.1331

File: 1674332890545.jpg (207.89 KB, 850x1202, 1524856829507.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1329
nasul akyuu gibi günde 100 sayfa kitap okuyabilirim?

 No.1332

File: 1674349548852-0.png (192.42 KB, 1215x840, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1674349548852-1.jpg (123.97 KB, 900x700, __houraisan_kaguya_yagokor….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

anasını satayım kaç tane çanın modu/adminisin?

 No.1333

File: 1674376707387.jpg (53.43 KB, 527x600, 2576932674983.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1332
Cogunu bosa harcasam da simdilik vaktim bol anon

 No.1335

File: 1674382291930.jpg (227.19 KB, 1024x900, 1(669).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1331
anironik sadece ilgini çeken/seveceğin kitapları oku, zaten kitapların %95'i çöp
Biraz otistik olmak lazım, küçük şeylerin ilgini çekip araştırma yapmayı sevmen lazım
>>1333
Kaguya yoksa bu tirad'da lurkluyor mu?

 No.1336

File: 1674382364558.jpg (68 KB, 372x484, 1(773).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1335
*Heyuri admini Kaguya da olur ikihu Kaguya'sı da olur. Ama asıl Kaguyaq gelirse kendisine nası Türkçe öğrendiğini sorarım.

 No.1337

File: 1674385300943.jpg (386.01 KB, 1280x720, leet.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

1337 get

 No.1338

>>1335
hala hangi postaların kaguya'ya ait olduğunu anlayamadın mı anon

 No.1339

File: 1674399525891.jpg (394.23 KB, 1000x1412, marisamizugisugata.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1335
Sence sadece lurkluyor mudur anon?

>>1337
73|321|<|_32

 No.1341

File: 1674401399796.jpg (178.55 KB, 909x1000, 1(1146).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1338
>>1339
bilmem, anca oğlanamı atarsa anşlarım ;)

 No.1344

File: 1674421927614.png (3.84 MB, 2048x3072, 104688549_p0.png) ImgOps Google iqdb


 No.1345

File: 1674422956156.png (1009.72 KB, 1075x1229, 6783376b6b3b1533f64c3dd4f9….png) ImgOps Google iqdb

>>1344
çikolatalı ikihular...

 No.1346

File: 1674424032984.jpg (201.78 KB, 1500x2000, 20230121_233005.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1336
Kendisiyle tanistigimizda ona ben ogrettim birazcik. Genelde translate kullaniyor veya bana soruyor anlamadigi cumle olunca :D. Belki aranizda bu tiradda ama haberiniz bile yok :3

 No.1349

File: 1674475064754.jpg (705.53 KB, 4000x3000, 1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1346
>tineye
<0 buluntu
>google images
<0 buluntu
a-anon?

 No.1350

File: 1674489741391.jpg (261.76 KB, 1280x1791, 40(1).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1349
Bazi seyler aciklanmamali anon... Sir seklinde kalmalilar...

 No.1351

File: 1674490999906.jpg (117.04 KB, 420x280, 1656139874978.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1350
tÜrkÇe harfler sana ne yaptIlar anon?

 No.1352

File: 1674491193481-0.jpg (165.79 KB, 1024x576, 1619054369417.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1674491193481-1.jpg (367.03 KB, 1200x600, rt.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

(´¬`)

 No.1353

File: 1674491329063.jpg (30.09 KB, 720x669, -68425e5d3e3c3c2-1.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1351
Bulundugum yerde tr ( stinky) klavye almak yerine eng ( cooool) almak daha iyi bir secenek idi o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o

 No.1354

File: 1674491365792.jpg (102.36 KB, 2048x1255, Fi2vRBnVsAAaTHB.jpeg.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1352
Davsanlar cok guzel

 No.1355

File: 1674491573941.jpg (19.8 KB, 268x188, rabbit.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1356

File: 1674492625017.png (427.25 KB, 400x588, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

tavşan alınır mı tavşan beslenir mi tavşan sevilir mi

 No.1357

File: 1674493061507.png (655.16 KB, 1060x1060, tewi (6).png) ImgOps Google iqdb

>>1356
üst kat komşu tavşan besliyor birkaç kez görmüştüm ama ortalığı çok pislettikleri için hep kafeste duruyorlardı( ´,_ゝ`)

 No.1358

File: 1674496166106.png (742.81 KB, 757x1079, 1664419356595.png) ImgOps Google iqdb

>>1353
nerde yaşıyorsun (((anon)))?

 No.1359

File: 1674497285198.jpg (1.49 MB, 3985x3589, 1674487078271446.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1360

File: 1674503343823.jpg (509.18 KB, 1449x2048, ca83ca521c57a00aa3e39d1f2d….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

kurbağalar

 No.1361

File: 1674505537015.png (1.93 MB, 1700x2400, 1668665863414.png) ImgOps Google iqdb

>>1360
neden bi anda azdınız?

 No.1362

File: 1674508440642.png (1.55 MB, 917x1050, 1674326336894.png) ImgOps Google iqdb

>>1361
ben 7/24 azgınım

 No.1364

File: 1674528162039.png (1.31 MB, 1080x1356, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

o ırkçı.

 No.1365

File: 1674549507189.png (85.71 KB, 414x260, 1(985).png) ImgOps Google iqdb

>>1364
hayur Youmu hayalet
>>1362
ikihu değilse umrumda değil

 No.1366

touhou 6-7-8'in torrentini nereden bulabilirim

 No.1367

File: 1674564371096.png (662.24 KB, 752x1062, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1360
Uzun dilli kızlar erotik!!

 No.1368

File: 1674570369715.jpg (529.79 KB, 2048x1536, Fm9Kmi2akAYuODc.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

çin yeni yılı tekrardan kutlu olsun 🇨🇳

 No.1369

File: 1674585104446.jpeg (312.07 KB, 679x960, 830a71614ffcb84c2b0ff2d08….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1367
sanae atın

 No.1370

File: 1674585367933.jpg (140.87 KB, 1056x1200, __hakurei_reimu_and_kochiy….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1371

File: 1674588250380.jpg (230.59 KB, 1200x900, 76945.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

sanae ve reymu arasindaki fark nedir anonlar?

 No.1372

File: 1674588619749.png (931.02 KB, 1551x1163, reimu sanae marisa.png) ImgOps Google iqdb

>>1371
sanae'nin hitbox'ı daha büyük tabii ki de :-DDD

 No.1373

>>1366
yok mu

 No.1374

File: 1674589337260.jpg (465.22 KB, 3109x3852, __shiki_eiki_touhou_drawn_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1373
al abim buradan indir 300 MB'lık dosyanın torrent'ini napacaksın amk

https://moriyashrine.org/files/category/6-1st-windows-generation-th6-th95/

 No.1375

>>1374
sağ ol

 No.1376

File: 1674628879390.jpg (504.89 KB, 767x1071, 20230124_084150.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1370
Offf shota olmak vardı sanar gibi sexy memeli abla benle sikis yapacaktı

 No.1377

File: 1674634096219.jpg (52.17 KB, 507x680, 1649819471297.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

burda akıyosa bok akıyo umarım soycekçi abilerim yine buraya raid atarlar

 No.1379

File: 1674685656436.png (1.76 MB, 1000x1412, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1381

File: 1674837988363.png (755.6 KB, 1050x1400, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1382

File: 1674854268079.png (2.44 MB, 1447x2047, 1(1366).png) ImgOps Google iqdb

>>1381
köy orospusu

 No.1383

File: 1674993870035.jpg (216.82 KB, 788x788, Fnou6mLacAEC44P.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1382
sanae'ye mi hatate'ye mi diyon, sanae'ye diyorsan ağzını burnunu kırarım sikerim ha

 No.1384

File: 1674995868455.jpg (94.85 KB, 572x665, 1674940103643044.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1383
sana-ne iyi bir kız değil

 No.1385

File: 1675016556957.jpg (147.58 KB, 1004x1339, 20230125_202418.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Bu tirad artık /mokou/ tiradıdır darbe yapıyorum!

 No.1386

File: 1675017415769.png (1.72 MB, 2588x1933, 1(438).png) ImgOps Google iqdb

>>1385
kes lan en bok karakter

 No.1387

File: 1675063395398.jpg (160.14 KB, 747x1100, f4b5af69e5c5ecde55b1f2b523….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1385
Mokou erkek fatmadır.

 No.1388

File: 1675067339179.png (318.34 KB, 475x584, Ekran Alıntısı05.png) ImgOps Google iqdb

>>1387
Sanane ölü yahudidir

 No.1390

File: 1675109836535.png (37.57 KB, 446x600, 1344468301951.png) ImgOps Google iqdb

>>1388
raymoo gensokyo'nun en büyük tüccarıdır

 No.1392

File: 1675150356570.png (3.39 MB, 1700x2400, 99738a8b1d380b830c3fb7b64a….png) ImgOps Google iqdb

>>1390
>oy vey goyim beni buldular! başkasına iftira edersem belki beni unuturlar!
aynen Sanane

 No.1393


 No.1394

File: 1675367332725.jpg (97.59 KB, 674x889, IMG_3075.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

alis...

 No.1396

>>1394
lezbiyen o anon, seni beğenmez

 No.1402

File: 1675536932521.jpg (201.64 KB, 600x480, __kirisame_marisa_alice_ma….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1396
eğer kızsam?

 No.1403

>>1402
•—•

 No.1404

>>1402
kızarsan korkar bence

 No.1406

File: 1675544156859.png (2 MB, 1919x1079, Ekran Alıntısı175.png) ImgOps Google iqdb

asla küçük ve tatlı bir anime kızı olamıyacaksın.
http://booru.soy/post/view/28087

 No.1407

File: 1675615389783.jpg (264.74 KB, 1600x1200, arisu11.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1404
bi bö yaparım anca o kadarına da korkmaz...

 No.1416

File: 1676151660309.png (2.08 MB, 1136x2048, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1418

File: 1676230214017.jpg (651.83 KB, 2933x3656, 20230212_222731.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

/daze/ bros

 No.1419

File: 1676233073185.jpg (184.34 KB, 2048x1346, FoxbYCeaEAIBu1l.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1418
Daze.

 No.1429

File: 1676409006369.png (17.08 KB, 1170x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1431

File: 1676495473356.png (3.94 MB, 2480x3508, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1432

File: 1676813846187.jpg (115.62 KB, 600x600, 1674611048789522.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

kaka

 No.1467


 No.1476

File: 1677107600609.png (153.01 KB, 325x366, Ekran Alıntısı176.png) ImgOps Google iqdb

>>1467
tatlı

 No.1477

File: 1677152596244.png (2.35 MB, 2047x741, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1476
o tatlıysa bu daha tatlı al amk

 No.1479

File: 1677156641953.jpg (60.06 KB, 739x796, 20230223_115143.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1477
WHO LET THE DOGS OUT

 No.1514

>>1477
yo değil

 No.1538

File: 1677695951420.jpg (49.38 KB, 600x600, 1676840247522.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Lan düşürmeyin tiradı

Neyse önemli bişi isticem. Türk touhou karakter editleri atın.

 No.1539

File: 1677700962622-0.png (292.48 KB, 457x680, 1581533868269.png) ImgOps Google iqdb

File: 1677700962622-1.png (386.63 KB, 1162x1200, 1581534495472.png) ImgOps Google iqdb

File: 1677700962622-2.png (459.51 KB, 678x679, 1581534562902.png) ImgOps Google iqdb


 No.1540

File: 1677701049027-0.png (697.98 KB, 834x500, 1586228182090.png) ImgOps Google iqdb

File: 1677701049027-1.jpg (81.16 KB, 700x990, 1588364685322.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1677701049027-2.png (90.07 KB, 336x512, turk_clownpiece.png) ImgOps Google iqdb


 No.1541

File: 1677701061651.png (624.68 KB, 1200x800, 1581534668917.png) ImgOps Google iqdb


 No.1543

File: 1677756950180.jpg (175.24 KB, 600x518, 1677675475819835.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1539
birinci ve üçüncü benim
>>1541
bunu da ben yaptım

 No.1547

File: 1677962485429.jpg (237.94 KB, 700x700, 5784293.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1543
eskiden /tr/de postladigini hatirliyorum o zaman :3
/r/equesting araba sevdasi

 No.1548

File: 1677971365782.jpg (52.38 KB, 500x500, autism2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1539
anon 3. imajın orjinalini soslar mısın

 No.1549

File: 1677972721088.png (Spoiler Image, 2.41 MB, 1280x1832, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1550

>>1549
https://nhentai.net/g/328464/
Neden Çince attın anon, kimin ajanısın

 No.1553

File: 1678000208787.jpg (402.54 KB, 4000x3000, çay.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

yumoşlarımı reyleyin anonslar

 No.1554

>>1553
Holy shit mükemmel

 No.1555

>>1553
10/10

 No.1556

>>1553
süper/10

 No.1559

>>1553
Fumoş*

 No.1589

uyku duzenimi yerine oturtmam lazim bir ara
iyi geceler anonlar

 No.1590

File: 1678607066031.png (2.77 MB, 2292x3541, 1676531980248845.png) ImgOps Google iqdb

>>1589
yatakta yatmak dışında başka bişiy hyapma hemen oturtursun

 No.1591

File: 1678607940985.jpg (620.08 KB, 906x1344, 20230310_010223.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1590
Eirin kardeşler kazanmaya devam ediyor
"Eirin ve P-cup Memeleri" dışında güzel doujin bilen var mı

 No.1593

File: 1678621346914.jpg (347.49 KB, 718x800, 1674370329940865.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1591
>"Eirin ve P-cup Memeleri"
>güzel
psikiyatriste git

 No.1594

File: 1678648421155.jpg (1.25 MB, 1700x2736, 20230311_155847.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1593
Niye la noldu
"Urumi ve G-Cup Memeleri" de güzel seri

 No.1596

File: 1678692830164.png (308.82 KB, 582x916, 見てません! 見てません!.png) ImgOps Google iqdb

>>1594
biz burda sadece yuri ve futanari okuruz

 No.1597

File: 1678744374053.png (1.62 MB, 1280x1831, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1605

>>1597
見えない

 No.1606

File: 1678906755770.png (378.49 KB, 1030x742, Screenshot_19.png) ImgOps Google iqdb

Eşyalarınızı toplayın, kalkın gidiyoruz.

 No.1607

File: 1678906830847.png (118.13 KB, 394x363, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1608

File: 1678914082188.jpg (925.52 KB, 1200x921, 1(3983).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1606
sorsana içkili miymiş,anonlarla geç saat içki içmek istiyom

 No.1633

File: 1679639813243.png (2.57 MB, 2047x1447, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1650

günaydın ben Sanane'den nefret ediyorum.

 No.1651

File: 1680086293474.mp4 (2.48 MB, 480x352, VID-20230329-WA0013.mp4) ImgOps Google iqdb

>>1650
Tünaydın Sanae'yi çok seviyorum

 No.1652

File: 1680096289196.jpeg (489.85 KB, 1134x2048, FsS7tLpaAAEnrfw.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1633
İpne, ben de senden nefret ediyorum

 No.1654

File: 1680116314657.jpeg (20.21 KB, 500x650, 7e75f2688295c9a34bccb98a5….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1651
>>1652
Nigger'ları öldür. Behead niggers (İngilizce). Roundhouse bir nigger'ı betona tekmeliyor. Bir nigger bebeğini çöp tenekesine sokun. Kirli siyahları çarmıha gerin. Bir niggers yemeğinde defekat yapın. Nigger'ları güneşe fırlat. Fry niggers'ı bir wok'ta karıştırın. Nigger'ları aktif volkanlara atın. Bir niggers gaz tankına idrar yapın. Judo, niggers'ı bir odun parçalayıcıya fırlattı. Kafaları döndürerek çıkarın. IRS'ye Nigger'ları bildirin. Karate CHOP Niggers yarı yarıya Curb stomp hamile siyah niggers. Nigger'ları bataklıkta yakalayın. Sıkıştırma uçlarını çöp kompaktöründe ezin. Bir kavanozda sıvı niggers. Niggers alın. Parçalama niggers. Gaz odasındaki niggers'ı yok edin. Çelik burunlu botlara sahip göğüs kafataslarını bastırın. Fırında krema niggers. Lobotomize niggers. Niggers için zorunlu kürtaj. Nigger fetüslerini çöp atımında öğütün. Kızarmış tavuk yağında boğulan niggers. Niggers'ı bir ışın tabancasıyla buharlaştırın. Yaşlı Nigger'ları merdivenlerden aşağı tekmeleyin. Timsahlara niggers besleyin. Bir katana ile dilim niggers.
Niggers'ları Sanane ile değiştir

 No.1655

File: 1680116560945.jpg (82.59 KB, 1080x1153, IMG_20220227_105143_682.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1654
TSD
Total Sanae Death

 No.1656

File: 1680118307353.jpg (94.38 KB, 800x600, f39df63d669d646ef59bb18732….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1655
geber Sanane

 No.1661

File: 1680176907704.jpg (470.55 KB, 497x700, 1677407602317446.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

bu literal olarak Sanane'nin geberme seslerini dinleyen ben

 No.1662

File: 1680179172407.jpg (1.31 MB, 1414x1372, 1(52).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Sanane gore vidyolarını livlik'e atarken bne

 No.1663

File: 1680186707306.jpg (599.49 KB, 1024x768, __mima_touhou_and_1_more_d….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

karımı seviyorum

 No.1664

File: 1680197331972.webm (1.58 MB, 850x790, 1679980229607.webm) ImgOps Google iqdb

marisa ayakları yalanır
cirno ayakları yalanır
rumia ayakları yalanır
flandre ayakları yalanır
reimu ayakları + koltukaltları yalanır
remilia ayakları yalanır
youmu ayakları yalanır
koishi ayakları yalanır
fujiwara ayakları yalanır
satori ayakları yalanır
sanae ayakları yalanır
patchouli ayakları yalanır
momiji ayakları yalanır
chen ayakları yalanır
kogasa ayakları yalanır
meiling ayakları yalanır
nazrin ayakları yalanır
reisen ayakları yalanır
yukari ayakları yalanır
suwako ayakları yalanır
yuuka ayakları yalanır

 No.1665

File: 1680203215641.jpg (4.2 MB, 2570x3640, illust_98440762_20220520_1….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1664
O BEN OLMALIYDIM

 No.1666

File: 1680213589706.jpg (498.84 KB, 2048x1536, 1680152140275811.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1664
mistiya ayakları yalanmaz mı?

 No.1667

File: 1680250191757.png (130.94 KB, 275x278, Ekran Alıntısı63.png) ImgOps Google iqdb


 No.1671

File: 1680277893036.webm (261.29 KB, 506x400, 1678001229416900.webm) ImgOps Google iqdb


 No.1672

File: 1680281019934-0.jpg (1.68 MB, 1447x2047, __kochiya_sanae_touhou_dra….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1680281019934-1.jpg (1.46 MB, 1447x2047, __kochiya_sanae_touhou_dra….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1680281019934-2.png (946.37 KB, 726x1400, sanae.png) ImgOps Google iqdb


 No.1673

File: 1680300580161.png (942.81 KB, 1181x1748, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1674

File: 1680301530151.png (1.16 MB, 967x1280, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1683

File: 1680521393827.jpg (310.98 KB, 1080x1080, oralet.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

oralet bamp

 No.1702

File: 1681250788851.jpg (138.19 KB, 410x445, 4323.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

gebermeleyim anonlar ;_;

 No.1705

File: 1681282447468.jpg (341.41 KB, 1692x2048, 20230412_093054.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Zun seriye ikinci insan bir erkeği ne zaman ekleyecek acaba

 No.1708

>>1705
bütün ikihuları karalamam için beni ekleyecek

 No.1714

File: 1681345485921.jpg (513.9 KB, 1200x852, 594323.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

/a/ olarak beraber Gensokyo'ya gidelim

 No.1715

File: 1681471322733.png (1.24 MB, 1170x1454, FtnpxlNakAI9rPd.png) ImgOps Google iqdb


 No.1716

anonlar touhou 6'da ilerleyemiyorum yanlış yaptığım bir şey mi var
replay dosyası linkte
https://files.catbox.moe/jvfgew.rpy

 No.1717

>>1716
indirdim ama açılmadı niye

 No.1718

>>1717
oyunun replay klasörüne atıp, ismi th06_07.rpy gibi bir şeye değiştirip, oyundan açman lazım
videoya almakla uğraşamadım

 No.1719

>>1716
izlemeye üşeniyom hangi seviyede zorluk çekiyon? ben devam hakkını kullanarak ilerledim flandre'ye ulaşmadım

 No.1720

>>1719
hard modta 3'te gidiyorum (replay hard modtan)
normal modta 3'ü bitirebildim, 4'te takılıyorum
çok fazla şey uçuşunca odağım kaçıyor
bomba veya devam kullanmıyorum, bomba kullanmam lazım herhalde

 No.1721

File: 1681694129204.jpg (114.83 KB, 500x1000, 4735.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1716
En buyuk hatan dedigin gibi bir tane bile bomba kullanmaman. Zorlandigin spell card (veya non-speller hatta non-boss stage bolumleri) geldiginde eger olecegini hissedersen direk bas X'e derim

Ilk canini cok sacma bir sekilde kaybettin. o sirada focus modda olsaydin bence kaybetmezdin onu

Bir de sanirim her gozun korktugunda arkaya dogru kacmaya calisiyorsun. Yanlara kacmaya, veya illa geriye kacacaksan da bulletlardan daha hizli olmadan kacmaya alismaya calis, 2-3 defa full geri vitese taktiginda oldurdun raymo'yu

>t. aylar sonra ilk defa oynayip hard mode'da stage 5'e kadar gelen (eskiden bir keresinde Remilia'nin son spelline kadar gelmistim)

ironik olarak ben de bomba kullanmadigimdan erken ketlendim

Bu arada danmaku yetenegin hic fena degil tbh, perfect run yaptigin stage 2'de ben bir bomba kullanmak zorunda kaldim

 No.1722

>>1720
Hard tavsiye etmem hele bi normalde bitir de önce
Ve evet bomba çok önemli tam mermi seni vurmadan ani kullanman lazım

 No.1723

>>1721
>>1722
anonlar tavsiyeleriniz için teşekkürler
tekrar hardı denediğimde nedense gözüm çok bulandı, cirno'nun ikinci non-spellinde gözüm bulanınca kaçmaktan başka bir şey yapamadım
bomba kullanmaya hiç alışamadım, "öleceğim" dediğim an zaten ölmüş oluyorum
normale geçip biraz daha deneyeceğim

https://files.catbox.moe/v9y31k.rpy

touhou replay dosyası tanımıyor site, ondan catbox'a atıyorum, kusura bakmayın

 No.1724

>>1723
Yine bomba kullanmadigin icin fazla ilerleyememissin anon. Eger olecegin anda kullanmak zor geliyorsa bari ziyan olmasin diye normalde oldugun yerlerde henuz tehlikede degilken bas bombaya, gerci bu sekilde cok pratik yapmis olmazsin ama daha ilerisini gorursun en azindan
Bu arada ben ilk iki stage'de buyuk bir hata yapinca direk birakip bastan basliyorum, Stage 3'ten once can kaybetmemek onemli derim

Normalde pratik yapman daha mantikli simdilik. Ya da Practice Mode'da biraz vakit harcayabilirsin.

Ben de oynadigimi kaydedeyim dedim: https://www.vidlii.com/watch?v=6x6z-vjXMSp - ilk defa oyunla screen record etmeyi denedim, ses cikmamis m(_ _)m
Stage 4'te ozellikle biraz batirdim, ama sirf baslarda duzgun (bazilari gereksiz de olsa) bomba kullandigim icin Stage 5'i gorebildim.

 No.1725

>>1724
sağ ol anon, iyi oynamışsın
stage 4'ün non-bossu boss gibi, orada nasıl dayanacağım bilmiyorum
> Bu arada ben ilk iki stage'de buyuk bir hata yapinca direk birakip bastan basliyorum, Stage 3'ten once can kaybetmemek onemli derim
öyle yapıyorum da bir replay çekmek için direkt devam ettim

 No.1726

File: 1681775212711.png (1.67 MB, 1670x1190, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1727

>>1726
geber Sanane

 No.1728

File: 1681808903946.jpg (85.8 KB, 828x1021, 0afb20c764330bc6a7faf0127b….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1729

File: 1681839800796.gif (1.53 MB, 246x246, 1679372583118480.gif) ImgOps Google iqdb

>>1728
ben böyle görünüyorum ve bunu diyorum

 No.1730

File: 1681918535448.png (358.52 KB, 640x480, extra.png) ImgOps Google iqdb

Flandre ile ugrasan anon var mi?

 No.1751

>>1725
bugün biraz daha denedim
https://files.catbox.moe/6rr2kk.rpy
stage 3 bossuna kadar cidden iyi gitti bossta sıçıp sıvayıp 3 can kaybettim stage 4'e doğru dürüst can kalmadı

 No.1752

File: 1682630032943.png (312.37 KB, 800x800, 1366914919521.png) ImgOps Google iqdb

>>1751
Bombalar yine gitmis...
Ama onun disinda guzel run anon :3

 No.1753

>>1752
kes lan Sanane

 No.1756

File: 1682756972279.png (700.26 KB, 794x1059, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1757

File: 1682760261258.jpg (111.97 KB, 972x837, 1(749).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1756
yumo

 No.1758

File: 1683000021783.png (207.95 KB, 449x478, neutral sunglasses.png) ImgOps Google iqdb

6 ve 7'yi normalde bitirebildim. Ne yap?

 No.1759

>>1758
1cc olduğunu söylemeyi unuttum, affola

 No.1760

File: 1683017416107.jpeg (24.13 KB, 541x491, FuAcS00akAEr0sB.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1759
Vauw amk, adam 1cc eylemiş

 No.1761

File: 1683027215860.png (224.16 KB, 449x478, 1681598033059010.png) ImgOps Google iqdb

>>1760
Kötüyüm anon, benim için bir başarı. Yeniibnefobiklik yapma lütfen.

 No.1762

>>1758
helal
8'i oyna?

 No.1763

>>1760
6'yı 1cc eylemek mecburiyetindesin

 No.1764

File: 1683139490302.jpg (631.31 KB, 2482x1532, 1645998462991.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1761
yok lan samimi söyledim, hiç 1cc denemedim, denesem de başarmam çok zaman alır

 No.1765

File: 1683143019625.jpg (320.81 KB, 1024x768, te ru yo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1758
Hardda oynamayi deneyebilirsin anon, farkli spellcardlar var
Extralarini da oynayabilirsin

 No.1766

File: 1683174047458.png (360.35 KB, 687x833, 1(2583).png) ImgOps Google iqdb

IN'ı Yuyuko+Youmu kullanıp bitiren var mı?

 No.1767

IN'i en son oynayali yillar oldu tbh, ama sanirim raymo+yukari ile bitirmistim

 No.1774

File: 1683733236012.jpg (2.42 MB, 2160x3840, FvxMRRNaIAIrJim.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1775

File: 1683972767373.png (1.63 MB, 2171x3070, Fv9pFGWakAAsYjy.png) ImgOps Google iqdb

ikihularla sevişmek

 No.1776

File: 1683977038988.jpg (32.56 KB, 719x400, IMG_20210719_164818_874.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1775
Reimunun memeleri ayrık bakıyor ama sanae'ninkiler ileriye düz bakıyor maşşallah

 No.1779

File: 1684447754679.jpg (241.57 KB, 1131x1528, FwbG344akAAnJt9.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1825

File: 1686677805027.jpg (77.11 KB, 477x694, mjn.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

tavsan agziniza isemek istiyor, izin verecek misiniz?
Ayrica tavsanin idrar aromasi ne kadar kuvvetlidir?

 No.1826

>>1825
>あんた達
başkaları varsa untanırım abisi

 No.1845

File: 1687021981189.gif (16.37 MB, 1280x720, Touhou.gif) ImgOps Google iqdb


 No.1846

>>1845
neden 16 megabayt...

 No.1853

File: 1687873079610.png (349.87 KB, 700x1051, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1913

File: 1691803003527.png (92.71 KB, 876x417, comehome.png) ImgOps Google iqdb

anon söyledi buraya gel, geldim işte
merhaba türkfrens

 No.1914

File: 1691823376376.jpg (217.52 KB, 511x720, 1(3297).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1913
esenlikler azerbro

 No.1915

File: 1691830034379.jpeg (269.69 KB, 1240x1594, F1ODzktaUAEeAKp.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1913
Merhaba

 No.1916

File: 1691832858873.jpg (296.2 KB, 1431x2048, F2imrELbQAEV_1P.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1913
xoş gəlmisin qaqaş, /a/dan çıxma pox almış blya

 No.1918

File: 1691833629583.gif (548.53 KB, 1200x800, seija.gif) ImgOps Google iqdb

>>1913
okaəri

 No.1919

zun'un azeri oldugu dogru mu anonlar

 No.1920

File: 1691839218224.png (697.98 KB, 834x500, 1677701049027-0.png) ImgOps Google iqdb


 No.1921

File: 1691842233929.png (266.39 KB, 337x607, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1922

File: 1691842437957.png (566.96 KB, 740x1176, gaki.png) ImgOps Google iqdb

>>1921
Bu ukala velet ile seks yapmak istiyorum!

 No.1923

>>1922
kusogaki 💢

 No.1969

File: 1700172367672.jpg (70 KB, 540x536, 16.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

durtukle

 No.1970

>>1969
mewaba anonsan

 No.1971

File: 1700218010135.png (89.27 KB, 588x520, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1970
ohayogozaimasu

 No.1972

File: 1700220397430.jpg (77.62 KB, 580x828, akusesu150000.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1971
bana kawı bul anonsan
çok yalnız kaldım :c

 No.1973

File: 1700240751073.png (293.16 KB, 643x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1972
baska anon olmali, ben kendine hayri olmayan bir anonum

 No.1989

File: 1706574879253.jpg (7.14 KB, 265x256, Mildly irritated potato.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

anasınını siktiğimin hademesi 3 gün ban atmış tirad hortlatan piçe sövdüğüm için al hadi bump ula orospu çocukları

 No.1990

File: 1706719187382.png (286.44 KB, 700x700, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1989
hortlasin tiradlar, ama hortlatacak animeci anon kaldi mi

 No.1998

File: 1707134302788.png (3.19 MB, 3222x2544, d7190eb7bde6b737793742b9ca….png) ImgOps Google iqdb

>>1990
keresteye gelmeyeli neredeyse yarım yıl oldu yaw

 No.1999

File: 1707166201408.png (104.9 KB, 423x552, 823470.png) ImgOps Google iqdb

>>1998
yarim yil ne yaptin, gezmeye falan mi ciktin?

 No.2000

File: 1707166445579.jpeg (621.74 KB, 1405x1729, 463466.jpeg) ImgOps Google iqdb

2000GET icin velet sanae!

 No.2001

File: 1707510555996.jpg (110.44 KB, 752x1062, 1633875747385.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1999
üniversitede otizimmaxxing yaptım

 No.2002

>>2001
otizmden kastin derslere kasmaksa ben de gelecek donem yapmak zorundayim sanirim
son 4 ay hicbir sey yapmadan sicanladim + tek bir dersi bile gecemedim, telafi etmezsem durumum iyi olmayabilir :3

 No.2003

File: 1707731097281.jpg (40.45 KB, 720x723, 1704675318439346.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2002
depresyon vardı, arkadaş yok, 1 geçemediğim kol gibi sınav var, yine geçemezsem 3 sömestır çöpe, geçemezsem yurt işi yeni dala geçiş işi nasıl bilmiyorum, t*RRRRkistana dönüş neredeyse garati, zaten dalımı otistik şekilde seviyorum geçemezsem bana başka yol yok, ama en azından diyorum Troya'lı ROMA'lı atalarım Cannae'de sikilmişler ama pes etmeden savaşmışlar, dışarı çıkıp parka falan varıp oturup doğayı izlemeye başladığımda bulutlu barbar g*rmen havasında bazen güneş çıkıyo, sanki beni sıcacık seviyo diyorum SOL INVICTVS vgh... Tengri biz menen :DDDDD

 No.2004

File: 1707775295622.png (828.59 KB, 1550x1700, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>2003
waxxx sen de gotu sikip calismak zorundasin oyleyse. Natsuyasumi geldiginde bu tirada "bitmis :DD" diye post atacagiz yoksa. Ben de dalimi seviyorum ama hayatta sadece mezun olmama yarayacak gerizekali matematik derslerini kafam almiyor, yillar boyu tembellikten dolayi gerilemis zekami R vitamininin yardimiyla calisarak karsilamam lazim.
TTK

 No.2005

File: 1707810917792.png (2.86 MB, 1241x1325, 1692008563446478.png) ImgOps Google iqdb

>>2004
>Natsuyasumi geldiginde bu tirada "bitmis :DD" diye post atacagiz yoksa.
>yillar boyu tembellikten dolayi
BUnlar
en azından sınavları geçince güzel hamam şehrine gitçem, 3 sömestr 1m² ortak duşta yıkanmaktan bıktım. Sen boş zamanın kalınca ne yapmayı düşünüyon anon?

 No.2006

File: 1707873389441.jpg (1.66 MB, 1600x1352, 53084.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2005
Tek istegim odamda kafam dersler konusunda rahatken sicanlamak wallax, bos kalayim herhalde butun vaktimi anime/eroge ve arada canlarda postlamakla gecirecegim. Hayatta baska bir seye ilgim yok gibi bir sey
>3 sömestr 1m² ortak duşta yıkanmaktan bıktım
yikanma :3

 No.2007

File: 1707893403927.jpg (77.28 KB, 800x600, 1707726928257277.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2006
yok yav, 1 sene sıçanlıyosun, 2 sene sıçanlıyosun sonra bir gün yüzü görüyon bi daha sıçanlıyasın gelmiyor.
>yikanma :3
yıkanmak ama güzel

 No.2008

File: 1707952829540.jpg (419.41 KB, 1746x2401, 8e82e39381d9734f80cfcccee4….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2007
cogu anon 1-2 sene sonra sicanlamaktan sikildigindan bahsediyor
eger benim de sicanlamaktan sikildigim o gun gelirse yeni ugrasim ne olur diye o zaman dusunurum ama bence gelmez. Arada gun yuzu gordugum de oldu ama yasamayi secmek benlik is degil desu. Ayrica canlar konusunda tasaklarima kadar dalmis durumdayim
Tandigim iki tane 50li yaslarinda sican var, biri bayagi eski animeci. Ben neden olmayayim :3
>yıkanmak ama güzel
sacim dus almamaktan yaglaninca kendimi daha bir sicanimsi hissediyorum

 No.2009

File: 1707983344469.png (655.02 KB, 1024x768, 1707856646150101.png) ImgOps Google iqdb

>>2008
iğrenç tb.hq

 No.2010

File: 1708047594835.jpg (59.45 KB, 500x500, 724e4d1a8945098af0c1bac312….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2009
iltifat icin sagol :3[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]