[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1682318364072.jpg (11.66 KB, 201x251, reifries.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1741[Reply]

Elimde az buçuk bir para duruyor, hepsini figür peluş zart zurta bayılmayı planlıyorum. Bokistanda buyfaglik yapmak için en uygun vebsiteler nedir ve nelere dikkat etmeliyim?
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1744

>asla ailenden gelen parayla ayri evde hikki olarak yasayip ayda bir akiba'da figur & poster & eroge alisverisine giden bir japon olamayacaksin
Neden yasiyoruz anonlar?

 No.1747

>>1744
buradaki anonların yarısını intihara sürüklemeye yeter

 No.1748

>>1747
yok yav ironisiz hamam böceği gibi yaşıyorum sokakta yaşasam önüme 1 öğün kuru ekmek atsalar yine şükreder hayatıma devam ederim

 No.1749

>>1748
koçum sokakta yaşasan nasıl anime figürü alacaksın neetleyeceksin

 No.1750

File: 1682417010613.png (301.92 KB, 723x691, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb
File: 1671754803337.png (54.36 KB, 317x317, negi.png) ImgOps Google iqdb

 No.1145[Reply]

mikunun tatli/erotik resimlerini veya sevdiginiz vokal sarkilarini bu tirad altinda paylasin
SEXmas edisyonu
[YouTube] 【初音ミク】めりーせっくすます (embed)
9 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1321

>>1320
Olmaz

 No.1334

File: 1674376945548.jpg (33.75 KB, 545x356, sugata.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1317
>>1320
(((Toplum))) icinde guc seviyesini aciga vurmanin bir anlami yok

 No.1391


 No.1740


 No.1746

>>1740
RamaP-san'in sarkilarini dinlemek kalbime huzur veriyor (*^_^)
https://www.nicovideo.jp/watch/sm31761195File: 1676237128415.png (300.4 KB, 512x512, blob_https___waifus.nemuso….png) ImgOps Google iqdb

 No.1420[Reply]

Yapay zekayla waifu'nuzunu oluşturun

https://waifus.nemusona.com/
10 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1558

File: 1678088018352.png (453.97 KB, 512x768, 00018-2472856178.png) ImgOps Google iqdb


 No.1697

File: 1681212186578.jpg (422.43 KB, 960x1304, FtZTPNDacAAXmxZ.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1699

File: 1681217083947.png (335.89 KB, 512x512, blob https __waifus.nemuso….png) ImgOps Google iqdb


 No.1700

File: 1681245300085.jpg (207.21 KB, 717x717, 20230411_233428.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

:3

 No.1704

>>1700
nakadashiFile: 1680764087993.jpeg (249.32 KB, 1554x2048, Fs2piQ0aQAAhAcF.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1684[Reply]

Yılın animesi midir?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1686

File: 1680769007803.png (1.33 MB, 1350x1920, a143b508-0c78-43e5-b09d-4a….png) ImgOps Google iqdb

Oshi no Ko olucak

 No.1687

>>1684
İzliycem tam bir gay olduğum icin ilgimi çekti. Bitmesini bekliyorum rahat rahat izleyim diye.

 No.1688

bocchi değilmiş happy sugar life'mış neyse onun da bacısını sikim

 No.1689

>>1688
Kaç yıl önceki anime o ;_; ama hsl >>> top g yani goat kino ne demek istersen

 No.1690

>ohk asla kız olamayacaksın
it's overFile: 1680318393174.jpg (84.8 KB, 718x1024, oreimo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1677[Reply]

kirino gibi bir kardeşin olduğunu zihinle

 No.1678

File: 1680329077547.png (233.36 KB, 1200x1400, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1679

tenordemcore

 No.1680

Eroge oynayan sarışın kardeş... Lazım..

 No.1682

>>1680
saç boyaydıFile: 1680259577297.jpg (4.46 MB, 4000x3000, 16802595069123232005815757….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1668[Reply]

Aranızda black lagoon izleyen veya okuyan var mı ?

 No.1670

>>1668
izledim. okumadım. okuyabilirimFile: 1680029434138.jpg (15.21 KB, 196x196, d49c589c-1233-4849-9df0-0b….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1643[Reply]

komserim monogatari referans-

 No.1644

kek

 No.1649

File: 1680037395703-0.png (531.71 KB, 1280x720, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1680037395703-1.png (1.94 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

devam et?File: 1679610182343.jpg (127.18 KB, 800x600, asuka3.16.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1632[Reply]

android tv üzerinden anime izleyen var mı? hangi yontemi kullaniyorsunuz?

stremiodan izliyorum nyaa.si'den cekiyor animeleri ama baska yontem varsa onu da deneyeyim.

 No.1636

>>1632
stremio + telegram botları ve kanallarıFile: 1679326313688.png (358.2 KB, 464x640, chichi-4-464x640.png) ImgOps Google iqdb

 No.1628[Reply]

vallaxi özledik


File: 1678577736860.jpg (101.88 KB, 576x858, Fq9ZgE9WYAIbEkK.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1587[Reply]

yapın.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1600

File: 1678776106972.png (903.63 KB, 576x858, noname.png) ImgOps Google iqdb


 No.1601

>>1600
Nadeko niye sikmiyon lan

 No.1602

shinobunun kanisini yerim diğerleri çöpe

 No.1603

>>1600
memeyi niye sikiyon

 No.1604

File: 1678794572902.png (811.93 KB, 576x858, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

budur.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]