[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1684741433699-0.png (Spoiler Image, 1.26 MB, 1366x768, image (3).png) ImgOps Google iqdb

File: 1684741433699-1.png (Spoiler Image, 1014.93 KB, 1366x768, image (2).png) ImgOps Google iqdb

File: 1684741433699-2.png (Spoiler Image, 1.05 MB, 1366x768, image (1).png) ImgOps Google iqdb

 No.1784

Selam Anonlar, "Welcome to the N-H-K" izlerken bölümler içerisinde Nekomimi karakter olan galge fotoğrafı ilgimi çekti, gerçekten var olduğunu ya da taglarına göre bir referansı olup olmadığını bilemediğim için size sormaya karar verdim, bu konuda bir fikriniz varmı?

 No.1788

File: 1684932420511.jpg (463.09 KB, 1280x960, 38594.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Selam anon, resmin orijinali ilintide.
Yazida 月に棲む者 var ama gercek bir gyaruge degil.
Resim orijinal mi yoksa gercek bir oyunda mi kullanilmis kesin olarak bulamadim. Muhtemelen artistin kendi orijinal karakteridir

 No.1849

Teşekkürler anon, merakım giderildi sonunda.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]