[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1698433787530.jpg (55.62 KB, 320x240, sizo_anon.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2451

niye tor'dan paylaşım yapmaya çalıştığımda "ip is on the efnet-rbl list" uyarısı veriyor da yarım saat circuit değiştirmeye uğraşıyorum?
niye javascript disable eylediğimde "javascript disabled" ikazı alıyorum; madem javascriptsiz çalışmıyor, ne diye no-js-kaptcha mevcut?

 No.2452

>>2451
>kaan sezyum

 No.2455

>>2451
isteseler EFnet RBL listesini TOR nodelarını engellemeyecek şekilde ayarlayabilirler
https://rbl.efnetrbl.org/
bu blacklist bir tahta için neden kullanılır anlamadım amk

 No.2456

>>2455
bu işi düzeltmeyecek misiniz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]