[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1625261568590.jpg (312.29 KB, 1108x1045, 1624014078761.jpg)

 No.1[Reply][Last 50 Posts]

Yapıcı soru ve görüşlerinizi bu tiradda postlayabilirsiniz.

Aklınızda bulundurmanız gerekenler:
- Sebep belirtmeden admin postumu sildi, admin beni banladı diye drama yaratmak yerine hangi postunuzun silindiğini, ban açıklamanızda ne yazdığını belirtin.
- Haksız yere banlandığınızı düşünüyorsanız "neden banlandım" diye sızlanmak yerine ban sebebini okuduğunuzdan emin olun ve gerekli bulursanız ban appeal gönderin.
- Site moderasyonunun bu keresteyi gönüllü yürüttüğünü, yoğun olduğu için siteyle ilgilenmekte gecikebileceğini aklınızda bulundurun.
138 posts and 50 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1113

admin kardeşim,
iOS ile tiras açılmıyor. seleft drop paste files here kısmına tıklayınca dosya seçip ekliyorum. ancak site algılamıyor tepki vermiyor.File: 1637879793747.png (17.1 KB, 624x423, ClipboardImage.png)

 No.1110[Reply]

post atamıyorum bazen

 No.1112

js kapat arkadaşım. kendi js'lsrini kullan olmadıFile: 1637599399487.jpg (78.95 KB, 749x736, çomaristanda ben.jpg)

 No.1101[Reply]

Spastik özürlü gibi a*k, s*kti falan yazmak istemiyorum kaldır şu küfür yasağını. Imageboard'unda küfürün yasak olduğu tek ülke olabiliriz anasını satim, bokistan'la yine ilkleri yaşıyoruz.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1105

>>1104
amk samimi türkçenin belkemiğidir koçero, sırf tunpiç abin banlıyor diye kötü bir kelime olmuyor.

ayrıca "amk" yerine a*k yazıyorum post yine banlanmıyor o zaman mantığı ne lan bunun? bi adam akıllı imageboard açamadınız öküz anadolulular.

 No.1106

>>1105
şu attığın postaya bak bir de insanları suçluyorsun öküz anadolulu diye. bunların olduğu yerde nefesim daralıyor.

 No.1107

>>1106
neye yandın? tamam bundan sonra a*k yazar sitenin kalitesini ultra-galaktik seviyelere taşırım, yeter ki ortada m olmasın. Çok mantıklı bi kural hakikaten.

 No.1108

File: 1637606322576.jpg (39.37 KB, 900x900, alooooo.jpg)

Ya admin yok mu kaç saat geçti nerdesiniz ya

 No.1109

>>1108
>admin abiler nerdesiniz nolur hosuma gitmeyen her seyi banlayin

Bu kadar soy oglanligi çan sıçanı için bile fazlaFile: 1637248075845.jpg (16.81 KB, 375x375, 10265434914866.jpg)

 No.1090[Reply]

Comfydeki tirad yuzunden neden banlandim?comfy e actigim icin mi nedir sorun bari bir sebep yazsaydiniz da biz de farkinizi bilseydik tülaydan?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1095

File: 1637278535227.png (12.27 KB, 554x554, 3567899.png)

>>1094
>shemale porno thumbnail
>ortaokulda oğlanlara 31 çekiyordum the thread
>/comfy/
>>neden banlandım

 No.1096

az bile olmuş balıkçılara ölüm

 No.1097

>>1095
>>1096
Ben dertleşmek istemiştim ama sizin gibi anlayışsız yavşaklarla paylaşarak hata etmişim.

 No.1098

>>1097
Bence tirad guzeldi.

 No.1099

>>1098
sağol anon.File: 1636129827746.jpg (125.23 KB, 601x960, 12239566_1023322564355304_….jpg)

 No.1083[Reply]

Sitenin ana sayfasındaki güzel anime kızının adı nedir? Ve figür plağın üstünde mi dönüyör, dönüyorsa öyle plak figürlerinin adı nedir?

 No.1084

File: 1636130730115.webm (3.99 MB, 854x480, shinobu.webm)

karakterin adı oshino shinobu. figür donut üstünde olduğu için videoyu çeken kişi plakın üstüne koymuş özel bir plak figürü değil

 No.1085

File: 1636132172313.jpeg (25.95 KB, 417x735, images (85).jpeg)

>>1084
Çok teşekkürler anon.

 No.1086

anasyafadaki videolist başarılı olmuş tebrik ediyorum.

 No.1087

Kasim 17 deki temizlikte /s/ uçucak mı ona göre yedek alalim?Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]