[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1697187323161.png (837.44 KB, 1200x750, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.2445

admin midnight temasını ekle

yenidalga.org/stylesheets/midnight.css

 No.2446

güzelmiş ekleyin

 No.2447

dante'yi hatırlamıyorum burda olan oda yeni galiba. fena görünmüyor ama font incecik ve türkçe karakter desteklemiyor bi'el atın sonra

 No.2448

>>2447

dante ne alaka amıan koyım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]