[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1657290479203.png (3.24 MB, 1920x1200, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.93

Bu comfy oyunu 10 yıldır oynamama rağmen hala seviyorum

Kexke oyunu mac'te de modlamayı bilsem

 No.94

Ben yalnızca atilla ve warhammer'ı oynadım ama mac'de Medieval 2'yi modlu oynayan bir tanıdığım var, şu boardı incele anon
https://www.twcenter.net/forums/forumdisplay.php?605-Medieval-II-Linux-Discussion

 No.95

Yüzüklerin efendisi modunu indirdim ama kısa sürede sıkıldım olduğu yerde duruyor.

 No.96

Bu oyun bana red alert'i hatırlattı

 No.97

>>95
divide and conquer submodunu indir

 No.98

File: 1657543439293.jpg (71.77 KB, 632x810, 1529855589157.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>97
this
>>95
dac submodu olmadan third age oynanmaz. Sıkılırsan Dac submodunun da submodları var onları kurabilirsin. Adamlar bi ulusu 30-40 saat oynayıp dünya fethi yapıyor yine sıkılmıyor

>>94
Bunu denerim anon sağ ol. Mac için atilladır wh'dir cracklı indirebileceğim bi yer var mı ben bulamadım
>inb4 n-mac
nmac'dekiler 12.3.1 uyumsuz mudur nedir açılmıyor

 No.99

>>98
RTW Remastered'de engine limitleri kaldırıldı umarım oraya güzel bir Yüzüklerin Efendisi modu gelir aynı mod takımından.

 No.101

>>99
m2tw üzerine o kadar sene çalışmışken rtw:r için çıkaracaklarını sanmam. ki zaten hala dac'ı geliştirmeye devam ediyorlar

 No.102

>>101
projeden ayrılmışlar falan kedi takımını kurup başlar önümüzdeki seneye.

 No.113

File: 1658174903847.jpg (324.47 KB, 1047x772, qvisqve est barbarvs alio.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>93
europa barbarorum ii indir çok sıkı mod
>>99
>rtw remastered
pc ported telefon oyunu. steamden mi yoksa google playdenmi indirdiğin belli değil.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]