[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


 No.71

 No.72


 No.73

Bu oyunu aynen böyle Japonca oynardım 1 kelime anlamadan lel

[YouTube] Xena: Warrior Princess (PS1 longplay) (embed)

Saygılar sunul'd

 No.74

File: 1656560788344.png (64.99 KB, 554x554, 245677com.png) ImgOps Google iqdb

hala oynadığım ama artık kimsenin siklemediği oyunlar:
>icy tower
>quake 3 arena
>shadow warrior 1997
>lovely planet
>hot pursuit

geçenlerde nintendo emülatörüyle tüm super mario bros oyunlarını the lost levels dahil bitirdim, acilen hayat edinmeliyim

 No.75

File: 1656582064488-0.jpg (671.79 KB, 2223x2817, 29a8f72fd15ab354d6873c7f90….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1656582064488-1.jpg (71.02 KB, 640x480, 7388-dx-ball-2-windows-scr….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.76

>>74
>>74
>>icy tower
>>quake 3 arena
Güzel oyunlar 2000'lerin ortasında baya oynardım.

 No.87

File: 1656724318647.png (56.32 KB, 503x512, cry1.png) ImgOps Google iqdb

>>75
>dx ball 2
hislendim

 No.88

File: 1656726390604.jpeg (68.85 KB, 640x480, images - 2022-07-02T04484….jpeg) ImgOps Google iqdb

Aklıma midtown madnes geldi GTA nın atası diyebiliriz

 No.89

>>88
Bu oyunda bir yer vardı glitch gibi bir şeyle binaya tırmanıyordu araba.

 No.105

File: 1657871750532.jpeg (43.21 KB, 739x415, images.jpeg) ImgOps Google iqdb

Avernum serisi

 No.230

>>88
kucukken bu oyundaki en buyuk eglencem yayalari kaleci gibi ziplatip durmakti.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]