[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1692881744064.jpeg (33.16 KB, 500x500, images.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.688

16 senedir bok arası bok oynamaktan vazgeçemedim.

zero sunucusundayım

 No.689

Playstationdan beri hep dangul dungul fps oynamak dışında bir şey yapmadım. Mmorpgler hep çok karışık geliyordu. İçimde kaldı oynayamamak çünkü grafikleri hoşuma gidiyorsu özellikle wow tarzı oyunlar herhalde knight da buna dahildir.

 No.695

kendin demişsin bok arası bok. git ffxiv falan oyna

 No.696

File: 1693072746560.png (132.01 KB, 350x197, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>695
Bu oyunda o kadar para nasıl dönüyor?

 No.721

>moradonda genie ile biriktirdiği binlerce görev itemini 2-3k civarında çöp item niyetine satanlardan toplu alım yap
>premiumsuz bile bolca düşen görev itemlerini farmla (silver feather, coarse ground bone vs.)
>diğer pazarlardan en ucuz fiyata koyanın 1-2k altına koy
>3 saatte 50m kazan

bu gece işler tıkırında. birkaç güne bir +7 raptor parası çıkar (warrior oynuyorum)

 No.722

File: 1695675481541.png (4.56 MB, 2048x2048, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>721
bu oyunun müdavimi gibisin ciddi para kazandın mı hiç merakımdan soruyorum

 No.723

>>722
popüler bir gb sitesine 4 gb satmıştım, 100 betonu geçik bir paraydı o zamanlar (yıl 2018). ondan sonra okul bitince askere gittim, dönüşte de işe girince oyunu bırakmıştım. zaten charı soyup dımdızlak bırakmışlar, zira anyotp yüklü değildi lol.

neyse şimdilik niyetim farm char dizene kadar böyle ufak ufak biriktirmek, sonra boss event vs. kovalayacağım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]