[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1691524515127.png (347.16 KB, 616x353, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.667

Değişik bir oyuna benziyor tiradı burada kalsın oyunu eğer bitirebilirsem ileride gelirim.

 No.668

Niye bu oyunu oynuyorsun yaraklarla dolu sen geymisin anon git Chrono trigger veya final fantasy oyna

 No.669

>>668
>Chrono trigger veya final fantasy
İkisi de Jap*n yapımı. Jap*n yapımı olmayan bu tarzda oyun lazım.

 No.670

>>669
>Japon yapımı olmayan oyun oynamak
vall*Hi subhuman.

 No.671

>>670
Japonlar adamı trans yapar gay yapar oynamam Japon yapımı oyun falan.

 No.677

>>667
sağol anon. asla dungeon oyunları oynamazdım ama bunu sevdim baya aldım direkt

 No.681

>>671
r*ddit girip bakiyorum nerede trans var anime problematik diyor, 2-3 tane izledim diyor. sadece trap kavrami varoldugundan dolayi animeyi profil fotosu yapan ibneler japonlari defame edemez.

 No.682

Fear and Hunger güzel seri tam rus edebiyatı gibi ana karakter habire umutsuz durumda ilk oyunu sevdiysen ikinciye de bak anon

 No.719

müthiş bir oyun anon, ben de yeni başlamış sayılırım her seferinde bok çukuruna düşsem de kendisini oynatıyor merak da ettiriyor

 No.720

İlk oyun güzel ikinci oyun Termia da kendine baya şeyler ekliyor iki oyun da güzel fazlasıyla[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]