[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1656173836232.png (158.34 KB, 400x300, Cyberpunk-2077-Cikis-Fragm….png) ImgOps Google iqdb

 No.44

kısmet olursa xbox series x almayı düşünüyorum eski ve yaşlı bir pc oyuncusuyum klavye mouse dışında deneyiyimim yok.acaba fps oyunlarını konsolda oynayabilirmiyim?

 No.50

File: 1656190042568.jpg (76.64 KB, 749x527, photo_2022-06-13_16-58-23.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

neden oynayamayasın anon, call of duty online kitlesinin büyük çoğunluğunu yıllarca xboxçılar oluşturdu.

Ben de 500 piçe 2. el JTAG'li xbox360 arıyorum piyasada bulsam şimdi alacağım.

 No.52

>>50
bilmiyorum anon pcye xbox kontrolcüsü bağlayıp bir iki kez bf1 oynadım yapamadım başaramadım.aklımda şüphe oluştu.

 No.59

>>52
alışması zaman alıyor anon doğrudur. Geçen arkadaşım aldı mouse klavye takmayı bile düşünmeye başladı. Acaba takılabiliyor mu

 No.60

>>59
evet takılıyor ama her oyun desteklemiyor.bazı aparatlar var hatta araya takılan mouse klavyenin daha stabil çalışması için onlara da hile gözüyle bakıyorlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]