[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1671737196805.png (193.44 KB, 616x353, ClipboardImage.png)

 No.321

ZACHTRONICS'in oyunlarını bilen var mı burda?

 No.322

>>321
var malesef

 No.323

>>322
hangilerini oynadın anon
ayrıca neden maalesef ;_;

 No.324

>>323
malesef cunku cok gereksiz detayli ve pacalarindan otizm akan oyunlari vardi. bu elektronik devre gibi seylerini cozememistim cocukken. magnum opus bitirdim sadece eglenceliydi baya[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]