[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1671737196805.png (193.44 KB, 616x353, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.321

ZACHTRONICS'in oyunlarını bilen var mı burda?

 No.322

>>321
var malesef

 No.323

>>322
hangilerini oynadın anon
ayrıca neden maalesef ;_;

 No.324

>>323
malesef cunku cok gereksiz detayli ve pacalarindan otizm akan oyunlari vardi. bu elektronik devre gibi seylerini cozememistim cocukken. magnum opus bitirdim sadece eglenceliydi baya

 No.438

File: 1679723212520.gif (849.53 KB, 826x647, -08-57.gif) ImgOps Google iqdb

>>321
opus magnum oynadım anon. zach oyunları arasında en basiti o sanırım. kafa boşaltmalık oyun. tavsiye ederim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]