[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1669992077421-0.jpg (126.65 KB, 1200x675, tanki2.jpg)

File: 1669992077422-1.jpg (171 KB, 1200x675, tanki.jpg)

 No.305

>aahhxxxx ki o zamanlar...

 No.306

File: 1670073025635.jpg (204.25 KB, 850x1537, couldnt find a spartan ani….jpg)

Hoş oyun, ünideyken laptopumda oynardım

 No.312

>>306
oyunun ismi ne lo :-DDDDD

 No.313

>>312
tanki online
resimde yazıyor aq[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]