[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1668939099066.jpg (144.13 KB, 382x477, Dishonored.jpg)

 No.293

adam öldürmesi en zevkli oyunlar?

 No.294

Doom serisi

 No.295

File: 1668968484485.jpg (214.69 KB, 900x818, FXEFxSIXkAAuCQ3.jpg)

>>293
Carmageddon

 No.296

insurgency sandstorm

 No.307

manhunt
postal

 No.308

>>307
/tirad

 No.309

hatred de var unuttum

 No.310

>>309
Edgy bebe oyunu

 No.311

>>308
/tirad

 No.314

gerçek hayat

 No.315

File: 1671252864885.jpeg (19.15 KB, 417x402, images (7).jpeg)


 No.316

File: 1671569797122.jpg (106.72 KB, 598x610, 1657291197445.jpg)


 No.317

File: 1671606539654.jpg (288.86 KB, 1024x640, Himan_Absolution_06.jpg)

Hitman Absolution'da çin mahallesi ve metro istasyonunda geçen çok kalabalık bölümler var. o bölümlerde sivillerin üzerine ateş açmak çok zevkliydi. resmen katliam yapabiliyorsun. koşturanları öldürdükten sonra yere çöküp yardım isteyenlerin de tek tek kafasına sıkıyordum. tabi polis geliyor onları da öldürüyorsun. bayağı kolay bir oyundu. bir de silah dükkanında geçen bir bölüm vardı. adamdan silahlarını istiyordun, kızımla bir atış yarışması yap ondan sonra verecem diyordu. ben kızla birlikte atış yerine doğru giderken silahı çıkardım kızı kafasından vurdum. kızın babasıyla bütün dükkandaki insanlar üzerime ateş açmaya başladı. ben de hepsini tek tek öldürdüm. pek beğenilmemiş ama bence zevkli bir oyun.

 No.320

>>317

oyun güzeldi ama gizlilik sistemi berbattı, pata küte gitmeye zorladı beni.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]