[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1668900778511-0.png (114.2 KB, 616x353, d.png)

File: 1668900778511-1.gif (968.37 KB, 400x240, 1.1.gif)

File: 1668900778511-2.jpg (100.13 KB, 1024x576, index.jpg)

 No.292

>>https://gamejolt.com/games/bmanclassic/585905

>>https://www.youtube.com/watch?v=_KS4BX9LvuQ&t=3s


otistik çöp adam oyunu gelin oynayak ibneler.

 No.299

File: 1669145558686.png (72.01 KB, 452x363, ComputerWojak2.png)

oynayak

 No.300

bunu oynıcama soldat oynarım

 No.303

buna server açabilcek bi anon var mıdır

 No.304

>>300
m79'u götünde patlatır, leşine pıçak fırlatırım



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]