[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1666878748849.jpg (192.9 KB, 1432x1021, jam.jpg)

 No.272

guilty gear oynamak isteyen var mı? Xrd veya +R lobi açabilirim

 No.273

Xrd'ye yeni başladım strive'den geçtim ( faq u brigdet) Xrd daha iyi oyunmuş vallaha biraz daha öğreneyim oynarız sonra anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]