[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1662626873228-0.jpg (60.19 KB, 500x684, crusader-kings-ii-pc-get-c….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1662626873228-1.png (217.1 KB, 256x354, EuropaUniversalisIV_Packsh….png) ImgOps Google iqdb

 No.233

stratejiciler ck2 mi oynayayım eu4 mü oynayayım? ayrıntılı diplomasi istiyorum.

 No.234

File: 1662630166438.jpg (85.73 KB, 768x564, hejahejaheja.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

anon ck2 oynayacaksan ya dlclere para bayılacaksın ya da crack falan uğraşacaksın dlcsiz çekilmiyor oyun. onun dışında oyun gayet güzel, ülkeden çok karakteri yönetiyorsun ve baya ayrıntılı seçenekler var senin için daha uygun olabilir.

 No.235

eu iv

 No.240

>victoria 2 dışında paradox oyunu oynamak

 No.246

>paradox oyunu oynamak

 No.255

>>234
bir oyunu çok beğenirsin, daha çok içerik istersin, o zaman dlc kurarsın. hiç oynamadığım oyuna direkt dlc kurmak bana göre değil.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]