[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1660770761816-0.jpg (85.13 KB, 616x353, capsule_616x353.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1660770761816-1.png (192.27 KB, 846x445, ggg.png) ImgOps Google iqdb

 No.190

bu oyuna başlayacağım zaman bulunca. başlamadan önce ne tavsiye verebilirsiniz? sanırsam sıçan oyunu çünkü /v/ de falan baya posteri var full new vegas postluyorlar. hayatımda ilk defa oynayacağımdan ne bekleyeceğimi falan da bilmiyorum. bakalım.

 No.191

kendi maceranı yaşa anon

Mojave çölünü keşfet

Robot escorta kendini deldirmeyi unutma 🤖

 No.192

File: 1661080037994.jpg (323.79 KB, 1026x1070, 1628135691285.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

New Vegas'la dalga geçiyorlar tranny oyunu diyolar yaw

 No.193

File: 1661095447600.jpg (27.74 KB, 656x679, 1646855539788.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

vuruş hissi yok

 No.196

nexus'a üye ol ve modlan op.

 No.199

>>196
mod yükleyince oyun oynanmaz hale geliyor. her 15 dakikada bir çöküyor.
>fnv patch hacum
>nvac hacum

bunların da bir sike yaradığı yok lel.

 No.231

>>192
new vegas oyle de Morrowind ne alaka

 No.237

File: 1662716185348.png (1.48 MB, 512x9415, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

kinomaxx mod list

 No.238

>>237
ula oqlem bu modları yüklesen crash vermeden oynama süren max 2 dkya düşer

 No.239

>>238
Oyunun çökme sebebi 99% memory leaklerden oluyor anon bunlar basit modlar ya oyuna texture ekliyor ya da basit scriptlerle olan fonksiyonları değiştiriyor model ekleyen bina ekleyen modlar falan en çok sıkıntı, zaten oyundaki dlc alanlarının şehir içlerinin açık olmamasının sebebi de o yoksa strip bölgesi ilk başta tek parça tasarlanmış

 No.365

File: 1673964233591.png (1.65 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

objektif olarak daha üstün.
>hikaye hacım
onun yerine mojave'yi nazi şeytan çud lejyonerlerden koru demokrasiyi folloş olmaktan kurtar abim aferin
diyaloglar daha kötü ama diğer her metrikte tokatlıyor.

 No.366

>>365
he abim fortnite tier renkli grafikleri var o zaman daha iyi tamam zumcuk.

 No.367

fallout serisinin en iyisi bence

 No.368

Jingle jangle jingle

 No.369

>>199
Sen kötü kurmuşsun hacum. Reddit'deki bilgisayar kokonalarının dediklerini yapacaktın...

 No.370

sex modu var mıdır

 No.371

File: 1674141366532.png (3.29 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>366
aynen öyle[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]