[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1659574501877.jpg (51.92 KB, 1024x576, Stray-1024x576.jpg)

 No.160

 No.161

catboy olunur

 No.164

File: 1659786916137.png (241.2 KB, 802x682, screenshot_06082022_145435.png)

ÇÜŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ
bu arada oyunu yükledim oynuyorum fena değil bitirince inceleme yazısı yazarım (belki)

 No.165

Yarım saat-bir saat kadar oynadım ve zerre zevk almadım, oyun her şeyi sizin yerinize oynuyor zaten sadece sağa sola bakıp aynı tuşa basıyorsunuz başka bir şey yok

 No.166

File: 1659790323189.jpg (69.19 KB, 792x1134, n5fpas7abv491.jpg)

>>161
Bunlardan nerde buluruz? Bir tanesine bakmak istiyorum.

 No.167

>>166
bilmiyorum anon türkiye'de varlar mı acaba ;__;

ben de istiyorum yoksa

 No.169

File: 1660121709615-0.png (2.01 MB, 1920x1080, Screenshot (5).png)

File: 1660121709615-1.png (1.73 MB, 1920x1080, Screenshot (6).png)

File: 1660121709615-2.png (3.92 MB, 1920x1080, Screenshot (7).png)

OP ben, oyunu bitirdim 5 saatte. Güzeldi fena değil /komfi/ chill bi oyun yapmışlar. Oyunda yönlendirme eksikliği var, her şeyi TAM gerçekleri ile açıklamıyor o yüzden internetten bazı şeylere baktım. Güzel oyun puanım 7/10.

 No.175

>>169
benim oyundan beklentim büyüktü be. "kapitalizm bad" gibi birşey görmek yerine kediyi kontrol edenin bir insan olduğunu falan görmeyi bekliyordum ghost in the shell'deki gibi. Ama herşey şans eseri gerçekleşti güya[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]