[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1656184032970.png (209.24 KB, 640x360, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.46[Reply]

bi tane 3310 çektim de benim akıllı telefondaki simi takınca okumuyor başka tuşlu telefonlarda da aynı (
/donanımhaber/ oldu ama kusura bakmayın) napmak lazım bunu için

 No.47

adaptör al karşm tabi öyle bi şey varsa

 No.48

muhtemelen senin simcard 4G veya 5G falan olduğundan ve telefon 3G sonrasını desteklemediğinden oluyordur.

 No.49

Moved to >>>/tek/591.File: 1656021695835.webm (6.69 MB, 1920x1080, mg3 goes brrrr.webm) ImgOps Google iqdb

 No.27[Reply]

yyy tiradına beklerim anomlar :DDDD

 No.28

oh fugg yanlış yere atmışımDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Next | Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]