[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1629579467794.png (123.8 KB, 507x334, ClipboardImage.png)

 No.64

Bilgisayarımın izlendiğine dair çok büyük bir fobim var. Devlet dışında bir kişinin beni illegal olarak izleyip izlemediğini anlayabilmem mümkün müdür?

 No.65

File: 1629581173061.png (51.66 KB, 720x340, Wireshark-Analyze-Network-….png)

Wireshark yükle.
Giren çıkan bütün paketlerin kaynaklarını incele.

 No.66

>>65
Çok teşekkürler anon, yarın bakacağım ve kafama takılan bir şey olursa sana yazarım.

 No.67

aynı ama telefonumunda izleniyor olması beni korkutuyor içimi nasıl rahatlatırım

 No.68

>>67
Android Linux tabanlı olduğu için kolay kolay problem çıkmaz diye düşünüyorum.

 No.69

>>68
Ne alakası var? İşletim sistemi(android olduğunu varsayıyorum) Google'a ait. Lel.

Eğer internet kullanıyorsanız gizliliği falan unutun.

 No.70


 No.71

File: 1629616565647.png (7.38 KB, 346x162, ClipboardImage.png)

>>69
Yanlış biliyorum diye düşündüm, baktım doğru biliyormuşum.
Bahsettiğimiz gizlilik devletin veya internet sağlayıcılarının yaptığı izleme değil, şahısların kötü amaçlarla sizi izlemesi ve şantaj için bilgi toplaması vs.

Yoksa evellah jelibondan uzak duruyoruz, 20 yaş altından gözümüzü sakınıyoruz.

 No.72

>>71
O altını çizdiğin kısmın devamını da okudun mu anon?

 No.73

>>72
Kodun google tarafından tutulması google tarafından izleme hakkı verir. Linux tabanlı oluğu için yine de 3. şahısların yaptıklarına karşı güvenli sayılmaz mı anon?

 No.74

File: 1629622902808.jpg (90.07 KB, 1280x719, IMG_20201215_113959_993.jpg)

>>68
>>71
>android linux tabanlı
>demek ki güvenli
ne alaka anoncum. Çekirdeği linux olsa da adamlar arkaplanda çalışan google servisleriyle gerek sesli arama olsun gerek kullandığın platformları olsun köküne kadar senin bilgilerini datamining yapıyor. İlk olarak lineageOS,oxygenOS gibi işletim sistemleri kullanmıyorsan google'a karşı hiç güvende değilsin.

>>73
her telefonun farklı bir donanımı var, içlerinde farklı yazılımlar var. Bu çeşitlilik arka kapı çeşitliliği de yaratıyor. Mesela bu boardda da tiradı açılan pegasus virüsü cihazların donanımındaki (örneğin ram) güvenlik açıklarından faydalanıyordu (iphone cihazlarda).

tabi eğer 2. kişileri devlet ya da telefon üreticisi yapıyorsak 3.kişilerin seni izlemesinin tek yolu cihazına rat yazılım kurmak.

 No.75

File: 1629623005794.webm (6.58 MB, 854x480, a1228891c7cd46eece1a34d6d….webm)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]