[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637343742820.png (8.54 KB, 1132x670, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.288

NFT olayı mene midir?
Ünide tanıştığım çocuğun biri büyük bir reklamlama şirketiyle anlaşmalı olduğunu ve %25 ila %30 arası pay verebileceğini söyledi. Bilmum kaç dolar diyince biraz uzaklaştım çünkü yem gibi geldi ama yem bile olsa kaybedecek bir şeyim yok, iki sanat parçamın telifini kaybederim en fazla. Para falan istemedi çocuk. Var mı buralarda bu yeni dönem saçmalığıyla ilgilenen anonlar?

 No.289

File: 1637367662699.jpg (91.71 KB, 1080x1021, IMG_20211119_112013_559.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

nft dediğimiz şey imaj, müzik, film ya da herhangi bir dosyanın kendisi değil dosyanın url ya da kontrakt idsi şeklindeki işaretçisidir. Ve sanılanın aksine bu dosyalar blockchainde de değil, ki bu kullanılamaz derece de pahalı olurdu.

OP'un imajı bu: https://kereste.moe/tek/src/1637343742820.png
bunun nft'sini aldığımda bu nft bu url'nin benim cüzdanıma ait olduğuna işaret etmiş oluyor.

İyi de admin bu url'de belirtilen dosyayı değiştirebilir, ya da site çökebilir. Bu durumda NFT'nin hiçbir anlamı kalmaz.

Bu yüzden opensea, makersplace gibi meşhur NFT marketleri normal sunucularda hostlanmış imajların url'lerini nft yapmak yerine değiştirilemesin diye bunları ipfs havuzlarına yükleyip ipfs adresinin magnet url'sini nft olarak sunuyor. ipfs://blablabla gibi bir formatta

>OpenSea supports the storage of NFT metadata in decentralized file networks, so that they can't be modified by a central party. If you use IPFS to host your metadata, your URL should be in the format ipfs://<hash> .


İyi de IPFS dediğimiz hemen hemen zaten torrent. Yani o dosyayı hostlamak için bir node gerekiyor. Yani bu imajları hostlayan node makinesi bozulursa ya da seedlemeyi bırakırsa nft'niz yine kaybolacak. Hiçbir seeder bulamadığınız oyun torrentleri gibi düşünün.

NFT marketleri de zaten bunun garantisini vermiyor. Silinmiş, değiştirilmiş ya da seed'i durmuş nft vakaları nadir rastlanan şeyler değil.

Aynı şekilde NFT aldığınızda satın aldığınız içeriğin telif hakkını almış olmuyorsunuz, satıcı yalnızca NFT'nin garantisini veriyor.

Ipfs'de hostlanan cringe bir pixelart jpgsine sizin 7$ vermeniz kimsenin sikinde değil. Hem aynı jpg'nin ipfs urls'i ethereum dışındaki başka platformlarda da nftlenmiş olabilir. Yani farklı platformdaki biriyle aynı ürüne sahip olma ihtimaliniz var.

tl;dr
nft bildiğin url satışıdır. Satan ve alan piyasası hakkında yorum yapmıyorum ama teknik boyutta şişirilmiş bir balondur.

 No.314

>>288

anon ben de nft işi arıyorum nereden bulabilirim?

 No.315

>>314
>nft işi
bunu biraz açsana. sanatçı mısın?
çünkü muhtemelen tüm yapabileceğin eserini opensea gibi marketlerde satışa çıkarmak olabilir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]