[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1697972954335-0.jpg (1.71 MB, 3840x2160, P31022-130259.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1697972954335-1.jpg (2.06 MB, 3840x2160, P31022-130248.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1697972954335-2.jpg (1.59 MB, 3840x2160, P31022-130235.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2198

monitör işinden anlayan anonlar yardımcı olaibilir mi acaba yatağımın ucu görsellerdeki gibi.acaba buraya monitör kolu takabilirmiyim 32 inç için?

 No.2199

demirin genişliği 4 cm bu arada.

 No.2200

>>2199
yüksekliği de 4 cm bir ses verin anonlar[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]