[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1696421876410-0.jpg (100.81 KB, 768x1084, fan-art-featuring-ai-hoshi….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1696421876410-1.jpg (119.54 KB, 1230x1060, na-2b-clothing-concept-art.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2185

Selam dostlar , uzun zamandir aklimda bir konsept vardi , bir bilgisayardaki yapay zekayi bir vucut veyada baska bir robot(ameca'nin vucutu gibi) aktarmak mumkunmu , bide insan vucutundaki biyolojik ozeliklerini kopyaliyip yapamazmiyiz mesela , kas= hydraulic veya pneumatic?

 No.2186

File: 1696427722230.jpg (61.99 KB, 734x734, a5334797d150fa068cf699bd2f….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Bunu bi sen düşünebildin valla helal olsun nasıl bu kadar zekice bir şeyi hayal edebildin?

Yavrum burası orta okuldaki yaratıcı düşünme / inovasyon dersi mi bu kadar sığ bir düşünceyi "konsept" diye buraya yazıyorsun? Bir bilgisayardaki yapay zekayı robotik bir vücuda aktarırısın ama hesaplama gücü sınırlı olduğundan şu an için genel amaçlı bir yapay zekayı sensörel olarak çalıştırmak mümkün değil (ki bunu çok uzun yıllardır yapmaya çalışan milyar dolarlık şirketler var lol) + biyolojik vücudun kas çeşitliliğini, ağırlık hesaplamasını, denge kurmayı falan yapmak öyle basit 2 modelle tamamen kurulabilecek bir şey değil.

 No.2187

Çinliler türklerimi yiyor ?

 No.2188

File: 1696428038020.png (281.79 KB, 634x650, db8.png) ImgOps Google iqdb

anironik keresteye ozurlu anon gelmis

 No.2189

File: 1696428089003.jpg (71.13 KB, 1920x1080, OFF-PLATFORM-RONALDO-PEPE.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

ilk okullu birine göre çok zekice bir konsept oluşturmuşsun anon

 No.2190

baban anana ne yaptı da senin gibi bi çocukları çıktı lan[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]