[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1696353928869.jpg (397.62 KB, 1500x1101, stock-photo-data-medium-fo….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2182

51.4 GB'lık Erdem arşivim var. Bulut olmadan en güvenli nasıl yedeklerim?

 No.2183

git kendini öldür

 No.2184

64gb sd kart + naylon poşet + polyester döküm + zırhlı kasa

 No.2191

>>2184
sd kart birkaç senede sikilir
dayanacak bir hdd bul anon çok fiyatlı değildir

 No.2192

>>2182
rumble yükle de izleyek la

 No.2193

>>2182
hdd+sd kart+usb+blu ray+cd+dvd[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]