[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1695641252830.jpg (28.76 KB, 1170x835, Fz_aNIAWIAE8PgY.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2177

anonlar yurtta kalıyorum buranın kablosuz ağına bağlı aygıtlara ne yapabilirim?

bağlanmak olsun snifflemek olsun? wireshark falan indirdim de bi sik anlamadım

 No.2178

hiç bir şey

 No.2179

>>2177
GSB ağları monitörleniyor, ışıltılı işler yaparsan uyarabilirler

 No.2180

cahil anon unencrypted bağlantı mı kaldı

 No.2181

>>2180
Windows 11 (telemetri) ve Chrome kullanıyorum, sol üstte bağlantı şifrelidir yazıyor ;))[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]