[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1689525544891.jpg (65.45 KB, 550x583, 9b31822ecae1c540226dfc4746….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1858

pssst, hey anon. sıfırdan fizik öğrenmeye başlıyoruz.

 No.1859

File: 1689526575934.png (656.5 KB, 1000x500, 711B40F3-9588-416E-9B8D-9E….png) ImgOps Google iqdb

bu sırayla çalışacağız anon!

1- One dimensional motion
2- Forces and Newton's laws of motion
3- Two-dimensional motion
4- Uniform circular motion and gravitation
5- Types of interactions
6- Centripetal force and gravitation
7- Introduction to energy
8- Work and energy
9- Modelling energy
10- Linear momentum and collisions
11- Torque and angular momentum
12- Simple harmonic motion
13- Waves
14- Sound
15- Oscillations and mechanical waves
16- Electromagnetic radiation
17- Static electricity
18- DC Circuits
19- Fluids
20- Thermodynamics
21- Electric charge, field, and potential
22- Circuits
23- Magnetic forces, magnetic fields, and Faraday's law
24- Electromagnetic waves and interference
25- Geometric optics
26- Special relativity
27- Quantum Physics
28- Cosmology and astronomy

 No.1860

>>1858
fizigi ve matematigi sikeyim

Biji Tarih Biji Coğrafya Biji Türkçe

 No.1861

File: 1689602727500.jpg (49.74 KB, 422x422, ead8607950899182086aded516….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1860
pü /tek/in yüz karası! Fizik ve Matematik olmasa bokunda boğulurdun! bu tirad bilim tiradıdır, /kultur/e git sen. Burada Matematik + Fizik + Kimya + Biyoloji çalışacağız.

bu arada OP olarak söyleyeyim bu tirad Fizik Generali diye başlasa da artık "Bilim Generali"ne döndü çünkü fizik için gerekli olan Matematik ve Kimya ön gereksinimlerine de sıfırdan çalışacağım.

 No.1862

Neden Fizik çalışmak istiyorsunuz? Sadece merak ediyorum.

 No.1863

File: 1689618495990.jpg (63.81 KB, 736x736, f3e5f1828d0799149133f38ba3….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1862
kim 1200 yıl sonra insanlığın sonunu getirme riskine sahip geomagnetic field değişim problemine çözüm bulmak, biz konuşurken bile yerin altındaki borulardan taşınan suyun evlerimize nasıl geldiğini bilmek, sana bunu yazarken CPU'mda gerçekleşen triyonlarca tranzistörün çalışma mantığını bilmek, yazdıklarımın nasıl radyo dalgalarına dönüşüp sana iletildiğini bilmek, roketlerin uzaya gittikten sonra yeryüzüne geri iniş yaptığını bilmek, alternatif akımın bize nasıl elektrik verdiğini öğrenmek, enerji üretmenin nasıl bir işlem olduğunu bilmek, optikler sayesinde başka gezegenleri nasıl izlediğimiz bilmek, medikal teknolojilerin nasıl gözlem yaptığını bilmek.... istemez ki?

ayrıca ben matematik, fizik, kimya, biyoloji, elektronik, istatistik fark etmeksizsin bütün bilim dallarıyla ilgileniyorum. öhazırlığım olmadığı için direkt fizikten başlamak aşırı mantıklı bir karar olmadı bu yüzden şu an matematik çalışsam da ön yeterlilikleri tamamladıkça fizik konularına da çalışacağım. fizik çalışmalarım bitince (özellikle motorları çözdükten sonra) kimyaya ve yakıt kimyasına bakmayı planlıyorum çünkü çok yakından bağlantılılar. bunu tamamen hobi olarak, sevdiğim için yapıyorum kısacası. bilimle uğraşmak güzel.

 No.1864

File: 1689622593654.png (31.22 KB, 900x1200, 6.png) ImgOps Google iqdb

>>1858
ben varım, anon!
nasıl çalışacağız?

 No.1866

>>1863
Hobilerin güzelmiş anon. Şurada durumumu biraz daha düzeltince ben de araba motorlarıyla ilgilenmeyi düşünüyorum. Matematiğim biraz var ama fizik kimya çalışacağım ben de.

 No.1885

File: 1689969527004.jpg (44.41 KB, 550x550, a5b39513be6825c554d65c5b5a….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

ben matematik + elektronik'ten çalışmaya başladım. matematik normal algebra'dan başladım. elektroniğe gelirsek de, potansiyel fark, akım şiddeti, amper, coulomb, volt, direnç, parçacıkların yükleri, iletkenlik, ohm yasası, sinyallerin temellerini öğrendim + pratik bir iki şey yaptım.

>>1864
YouTube + coursera + edx + libgen

>>1866
kolay gelsin

 No.1887

>>1859
Termodinamiğe kadar ki kısım ve manyetizma meb müfredatında var hocam, okul okumadın mı ?

 No.1888

hayırlısıyla bugün ben de başlıyorum, number theory öğrendim toplama çıkarma bölme çarpmayla pekiştirdim birazdan set teorisi deste ve düzinelere bakacağım

 No.1889

ben de once matematik sonra >>1866 gibi arabalar ve motorlariyla ilgilenmek istiyordum. ogrenecek daha cok seyim var, matematige baslamadan once de latince ogrenmek istiyordum. ama hicbiri icin (su anlik) yeteri kadar zamanim yok. herkese bol sans.

 No.1890

File: 1690046350831.jpg (259.69 KB, 1280x1280, 9e0dcff27cf9b53837739a7952….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1887
umm, lisede en parlak öğrenci olduğum söylenemez. derslerden kolayca sıkılır, bir kızla birlikte sık sık okulu asardım ama tabi ki de o konuları gördüm. iş, enerji, optik, vektörler, dalgalar, çembersel hareket, tork falan... ama lisedeki derslerin amacı bilimi öğretmek değil de soru çözdürmek olduğu için öğrendiğim her şeyi yarım yamalak öğrendim ve uygulamaya geçirilebilirliği sıfır oldu. matematik de aynı şekilde. normalde biz türev, integral, matrisler gördük üniversite sınavında sorularını da çözdüm ama şu an çalıştığım kitaplara bakınca aslında lisede öğrendiklerimin hiç bir işe yaramadığını anladım.

kısacası lisede fiziğin yalnızca yarısını gördük (meb'in müfredatı benim öğrenmek istediğimin altında kalıyor) ve ben de lisede öğrendiklerimin sadece yarısını falan hatırlıyorum.

>>1888
number theory mi öğrendin? emin misin? diophanite equations, euclidean algorithm, hensel's lemma, linear recurrences falan var çünkü number theory'de yanlış bilmiyorsam.

>>1889
>yeteri kadar vaktim yok
her gün 30 dakika öğrenmek istediğin konularda genel kültür amaçlı video izlesen bile ilerleme kaydedersin

 No.1891

File: 1690055530435.jpg (788.18 KB, 850x1129, 1(956).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1890
Foryer transformasyonu hakkında aydınlatıcı bir şey biliyorsan, anlatırsan çok sevinirim

 No.1897

File: 1690060872288.jpg (34.01 KB, 736x738, f4804e7271dbe7ded4dfb3ae47….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1891
elimden geldiği kadar anlatayım anon!

dünyada neredeyse her şey bir dalga formunda tanımlanabilir - zaman, mekan veya başka bir değişkenin bir fonksiyonu olarak. örneğin, ses dalgaları, elektromanyetik alanlar, bir tepenin yüksekliği ile konum, VSWR ile frekans arasındaki bir grafik, favori tadelle çikolatanın fiyatı ile zaman gibi gibi... Fourier dönüşümü bu dalga biçimlerini görmemizi sağlayan benzersiz ve güçlü bir yol sağlar.
==========================================
Evrenin çok gizli sırlarından biri şudur ki:
ne çizersen çiz veya gözlemlersen gözlemle, tüm dalga formları aslında farklı frekanslarda basit sinüzoidlerin toplamından ibarettir.

yukarıda bahsettiğim gerçek oldukça harikadır. fourier dönüşümü herhangi bir dalga formunu sinüzoidlere ayırır. Yani bize bir dalga formunu temsil etmenin başka bir yolunu verir.
==========================================
Bu anlattıklarım dönüşümün genel mantığı anon. eğer devamını çalışmak istiyorsan özellikle fourier serisini, katsayılarını, cosine ve saw fonksiyonu gösterimleri ve MSE konularına çalışman gerekiyor.

Bundan sonra da sinusoidal olmayan input için çıktı volt'unu fourier serilerini kullanarak hesaplamaya dair bir proje yapabilirsin. Sadece bir direnç ve kondansatör kullanarak bahsettiğim devreyi kurabiliyorsun zaten. R-C series circuit fourier series diye ararsan karşına çıkar.

Eğer daha da ileri almak istiyorsan diferansiyel denklemler üzerinden teorik uygulamalara, pratik bir şey yapmak istersen de anten satın alıp LTI'de filtreleme kodu yazmaya çalışabilirsin.

umarım anlatabilmişimdir.

 No.1903

File: 1690542500033.jpg (122.1 KB, 1038x862, 1690108430957676.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1891
>o his ki fourier transform'u duyduğumda pHen

 No.1907

File: 1690813961057.png (202.76 KB, 474x453, e3b722162d0829dda27a9b9b1c….png) ImgOps Google iqdb

MCP23S09 için custom open-drain pull down yaptım. ayrıca kayan ararken TI kadar based bir yer yok gerçekten

 No.1908

File: 1690842089713.jpg (1016.34 KB, 1354x1573, 1(3095).jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1897
aydınlattığın için ellerine sağlık anonim, sınavlarım başladı o yüden sıçanlıyamıyorum geç cevapladığımdan kusura bakma

 No.1914

>>1908
dert etme anon, sınavların umarım iyi geçer

 No.1917

File: 1691052258589-0.png (347.83 KB, 1632x757, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1691052258589-1.png (370.43 KB, 733x840, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

kardeßßß sen şimdi şunu çöz bi hele tirada bi baktım hiç matematik yok amk böyle fizik mi öğretilir

hints: adiabatic sistem oldugunu hatırla
deltaenin ve pvnin zaman derivativelerini al

 No.1918

>>1891
de çözüyosan lagrange atçan haçero

 No.1919

File: 1691083635992.jpg (18.58 KB, 236x236, f638d494ce29c0fc1cfae23f09….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1917
dE = -pdV + dQ
adiabatic sistemlerde dQ=0=dE+pdV
zamana göre türevi için E' + pV' = 0
küresel sistem için enerji
E = p (t)V(t)c^2, ve bu nedenle türevi
E' = (p ' + 3a'/a)Vc^2
bu da,
p '+ 3(p + p/c^2)a'a = 0'ı verir.

daha sonra orijinal soruya bakınca (p + p/c^2)'nin katsayısı olan A2 = 3'dür.▫

 No.1920

File: 1691139699403-0.png (20.85 KB, 973x154, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1691139699403-1.png (302.46 KB, 620x865, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1919
helal knk

qft gel :3

 No.1921

File: 1691144393210.jpg (124.05 KB, 1200x1200, 4396de1b8e875fece345762421….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1920
anon attığın soruları okuduğuna emin misin? çünkü önceki soru da bu da eksik gözüküyor referansları göstermiyorsun ve verdiğin hintler de hiç bir işe yaramayan, 1+1=2 dermişçesine basit ipucular. yine de verdiğin soruyu çözdüm zamanımı verip, konudan konuya niçin zıplıyorsun?

Dirac prensibi söyler ki 1/2 spin yapan serbest bir parçacık için relativistik parçacığın denklemi:
(i*γ^μ*∂μ − m) ψ (x) = 0 'dır

ve bunun tam çözümü aşağıdaki gibidir:
https://cp3.irmp.ucl.ac.be/~maltoni/PHY1222/prop.pdf

yukarıdaki çözümü tersten çözmek için yukarıdaki Dirac denkleminin çözümü olarak şöyle varsayalım:
ψ = (φ, X) e^−ip·x

daha sonrasında γ^μ ( μ = μ(−Ep, −p) )'yi bulmak amacıyla gamma matrisini bulmamız gerekiyor.
gamma matrisini bulmak için basitçe conjugate'i ile çarpmamız gerekiyor.

ψ† (−iγ0(∂/∂t)−iγ_ *∇_ −m) (iγ0(∂/∂t)+iγ_·*∇−m)ψ=0
Klein-Gordon eşitliğiyle uyuştuğunu bildiğimiz için bütün μ objeleri için E = ± sqrt(p^2 + m^2) = ±Ep olduğunu biliriz.

Bu da hem negatif hem de pozitif enerjileri çin çözümlerimizin olduğunu kanıtlar. μ'yu bitwise bir fonksiyon gibi tanımlayacak olursak:
aynı wave alanı altında ---> (φ, X)

μ(Ep, p) = (phi σ·p / Ep +m)^phi
μ(-Ep, p)= (x -σ·p / Ep +m)^x

buradan p'yi çözebiliriz -----> u(p)e^−ipx, v(p)e^ipx
p'yi çözdüğümüz için artık eigenequation ( σ · pˆ· φ = ± φ ) 'ı da hesaplayabiliriz

φ1 ve φ2'nin zaten aynı constant'da vektör farkı özelliği olduğu için basis vektörlerinin ters olduğunu öngörebiliriz. hesaplamak için de u(p)e^−ipx, v(p)e^ipx'de φ1 = c * (pˆ 3+1, pˆ 1 +ipˆ 2) ve φ1 için tam tersi
p = p*e_z

(1, 0) , (0, 1) daha sonra u ve v yerine koyarsak ve hesaplarsak (burada hesapladığımız şey spinorler) denklemi çözebiliriz. ancak bunu hesaplarken hangi basiste olduğunu bilmediğimizden bir de basis hesaplamamız gerekiyor.

basis hesaplamak için sigmaya göre çözüm yapmamız gerekiyor. p'yi 3e göre çarpınca pσ3 olduğunu gördüğümüz için bütün u ve v'lerin yukarıda verdiğim genel Schrödinger integralinde zamansız çözdüğümüzde Fermion şeklini aldığını görebiliriz ( çünkü 4 parçalı ).

son olarak bütün değerleri denkleme yerine koyunca

ψ = 1/[(2π)^3/2] * 1 ve 2 için ∑ (∫ d^3 * p * sqrt(m/Ep) [ur(p)cr(p)e^−ip·x + vr(p)d† *e^ip·x] )


4.3'e gerilsek zaten yukarıda μ'yu parçalarken bulmuştuk E ve -E'dir.

 No.1925

File: 1691182152151-0.png (138.3 KB, 1004x1007, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1691182152151-1.png (102.49 KB, 978x920, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1921
knk kerestenin buradan allahını sikeyim attirmaedi bana contexti 10 saaatir cildiricam bu vpn yuzunden

posttan sonra atardim diyordum 2 tane oldugu icin croplayamamisim zaten textbookdan dogru duzgun

ondan sonra verdigin hintler ise yaramiyo demissin napiyim o soru icin adiabatic olmasi deltaq nun 0 olmasi demek zaten zamanla nasil evrimlestigine bakacagin icin de time derivativeini alacaksin

0.9 markli soru zaten benim verdigim hintler sorunun 0.1 markini veriyor total enerjisinin E=p(t)V(t)c^2 oldugunu mu veriyim

sadece olimpiyat sorusu degil biraz da qft soriyim dedim bu arada sorulari cozuyorum atmadan once contextte sıkıntı oldu

ilk soru icin daha fazla contexte ihtiyacin yok btw eksik degil

ama helal olsun tekrar doğru yapmışsın istersen sen bana soru at

 No.1926

File: 1691183267219.jpg (48.58 KB, 736x736, 80ea056e0ff80ebbbf4349c8c6….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1925
ilk soru için bundan önceki soruyu atman soruya yaklaşımımı oldukça hızlandırırdı çünkü non-relativistic'den relativistic'e geçiş için bir soruyu çözmek öbürüne katkı sağlardı. 0.9 farklı soruda zaten constant hesaplamanın tek yolu var çözüm başka türlü olamaz o yüzden hint bir işe yaramadı.

ayrıca niçin fizik olimpiyat sorusu veya rastgele qft problemleri çözüyorsun? ben sana problem atmasına atarım da normal şeyler atarım sana. gidip sana olimpiyat sorusu veya qft problemi atmam çünkü gerçek hayat uygulaması yok bu soruların. ben de hiç bu tür problemler çözmüyorum qft çalışacaksam amplitude estimation mantığını falan öğrenmeye çalışıyorum pratiğe dökmek için. daha çok gerçek hayat uygulamalarıyla çalışıyorum.

sen niçin bu düzeyde fizik soruları çözüyorsun? olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun yoksa fizik falan mı okuyorsun? eğer soruları atmadan önce çözüyorsan ve o aft sorusunu çözdüysen fizik olimpiyatına hazırlanmıyorsundur çünkü fizik olimpiyatında bu kadar ileri quantum fiziği yok? yoksa üniversite bitirdin mi / bitirdiysen hangi bölümü bitirdin ve işin fizikle alakalı mı?

 No.1927

File: 1691185003541-0.gif (8.48 MB, 498x440, rapidsave.com_pej7e41u4w6b….gif) ImgOps Google iqdb

File: 1691185003541-1.png (786.41 KB, 640x790, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1926
fizikle ilgili elime ne geçerse çözüyorum ama qft veya 6d 2,0 superconformal field theory/string theory gibi bir sey icin researcher olmak istiyorum çoğunlukla QM soruları ama yanında olimpiyat veya işte ne bulabilirsem klasik mekanik termodinamik çözüyorum

ingilteredeyim belli prestigious bi universitede undergrad olmayı hedefliyorum physics ve phil courseunda ama daha yaşım ve qual.lerim yerinde değil insanlar mindless kolay sınavlara 2 yıl falan verirlerken ben onların yanında böyle şeylere çalışıyorum ekstra zaman olarak. üninin verdiği physics aptitude paperına çalışıcam onun yanında böyle sorular çözüyorum, applicationu teori alanı kadar önemli değil benim için kardinal gerçekliğe ulaşmakta fizik ve matematik daha büyük rol oynuyor bence mühendisliğinden ve genellikle kendimi bu konuda çok hevesli olmaya getiremedim. 9 yaşından beri ilgiliyim teorik fiziğe.

sen mühendislik mi okudun? veya üniversitede öğrenci misin etc.

olimpiyata hazırlanmayı pek düşünmüyorum, galois olsam imo paperi oturucagıma yine düelloda ölürüm daha iyi lol

bana atabilirsin ama istediğin soruları fark etmez çözmek için çözmeyi seviyorum

bilmiyorum direkt spotlamayabilirdin diye verdim hintleri idk

tldr: istediğim için

 No.1928

File: 1691185339857.jpeg (16.6 KB, 907x183, ClipboardImage_compressed.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1927
şu soru nasıl çözülüyor?

 No.1929

File: 1691186518125.jpg (54.65 KB, 1024x577, portada_oshi-no-ko-41-1024….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1927
olm nasıl undergraduate olmaya yaşın yetmiyor hadi diyelim A levelleri daha vermedin ama 17 yaş sinir değil mi İngiltere'de? Kaç yaşındasın sen?

ayrıca çözdüğümüz iki soru da Oxford veya Kent'in PAT sorularından daha zordu sınavda daha basit çıkıyor. Sen de herhalde ikisinden birine girmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla.

teorik fizik researchi hiç rewarding değildir, özellikle ilgilendiğin alanlarda ilerleme kaydedilmesi pek olası değil Nobel ödülleri bile artık pratik alana uygulanan paperlara veriliyor. sen oturup QED çalışırsın yıllarını denklemlerle boğuşarak geçirirsin en sonunda bunu qubitlerde iletişim için kullanan adam para ve ün alır. senin bulduğun şey de zaten 30 sene sonra yanlış çıkar :D

olimpiyata çalışmıştım eskiden lisede ama sonra çok üstüne gitmedim. imo gayet zevkli bence ama ipho meh.

aslında ben de undergraduate research yapıyorum ama endüstriyel uygulamalarda da bulunuyorum kafama göre fiziği sadece hobi olarak öğreniyorum su an ve çoğu şeyi bilmiyorum bile lise bilgilerim bile eksik bazi konularda.

zamaninda ben de A level aldım matematik de dahil olmak üzere ama para bulamadım o yüzden ingilttereden vazgeçtim de senin gibi adamın kerestede ne işi var anon burası bir iki kişi dışında düz dünyaci forumu cahilliğinde

 No.1930

File: 1691188205792.png (371.68 KB, 840x840, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1928
eğer karıştırma entropisini ihmal ediyorsan mixing termin negligible oldugunu gostermen lazim idk butun sayfayi at istersen starting pointin ne

veya baierleinin thermal fizik textbookuna bak cevap büyük ihtimalle ordadır


>>1929
kereste kurallarından dolayı direkt söyleyemiyorum ama söyle diyim gauss integralinin cevabının karesini al o çıkan irrasyonel sayının 3 ve dördüncü decimal place rakamlarını yan yana koy o benim yaşım. bi de zog müfredatına kasıcak vaktim yok loglangim üstünde çalışıyorum

nobeli de s2m parayı da s2m ünü de s2m ben full research yapıcam

 No.1932

>>1861
anon ben coktan fizik olmak, dänyalarin yokedicisi
t. CERN calisaniyim, ALICE deneyinde

 No.1934

Hey anon elektrik için önerdigin konu'lar ve kronolojik siralamalari varmi , Ben aurduino ve raspberry pi ve mikro bilgisiyarla calismak istiyorum ama nerden basliyacam bilmiyorum

 No.1935

>>1934
arkaplanın nedir, elektronik konularında ne kadar iyisin?

 No.1936

Genel bilgim var kirchoff'un kanunu ve photocellere Kadar bilgim var, suanda ingilteredeyim ve kendimi elektrik ve mikroelektroniklere adimak istiyorum. University of Lancaster'a girmeye caliscam 2-2.5 yila

 No.1938

>>1934
sekam anon, ayni anon degilim ama elektonik bakmak istiyorsan "The Art of Electonics" kitabini önerebilirim z-lib de ya da Libgenesis de pdfsi var

 No.1939

File: 1691347853118.jpg (63.87 KB, 700x350, oshi-no-ko-7.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1936
bu ne lan? kerestede türkiyeden daha çok ingiltereden anon ver herhalde. bi fizik tiradı açtık iki tane lisans öncesi olmak için overqualifed kişi buldum, benim için beklenmedik oldu. epik lulz mu yapıyorsunuz anlamadım ki, türkik imaj tahtasında o yaşta ipho sorularını çözebilen, mikroelektronik konusunda çalışan anonlar var mıymış cidden. şu 20 kişilik tahtada 2 taneye denk geldiysek niye bilim namına bir halt edemiyoruz biz? ama neyse şaşırmam bir yana sorunu cevaplayayım, öncelikle mikroelektronikte ihtiyacın olan konuları temel olarak listeliyim

- Temel elektronik (akım, direnç, potansiyel fark vs vs...)
- Yarı iltekenlerde boşluk ve elektron yapısı
- Generation ve recombination
- Intrinsic conductivity
- Doping
- Extrinsic carrier concentration
- p- ve n- tipinde yarı iletkenler
- low level injection
- P-N Junctions
- Diode junction capacitance
- Optical injection
- Bipolar Transistors
- MOS Field Effect Transistors ( hücre yapısı, şarj - deşarj etme, memory oluşturma, CMOS ve gate delay handle etme)

yukarıdakileri öğrendikten sonra dümdüz C/C++/Assembly öğreneceksin + satın aldığın kartların devre şemalarını iyice anlayacaksın. sonrası gelir zaten.

 No.1940

>>1939
ayırca kitap da atayım

Electronic Devices and Circuit Theory + Introduction to Electronics Earl Gates başlangıç için iyidir daha sonra daha alan ağırlıklı kitaplara çalışırsın

 No.1941

File: 1691350354169.jpg (10.54 KB, 236x236, d9b3b6d90686738d7b8fde5f5a….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1930
bu arada anon, geçen günkü sohbetimizin ardından bugün çözdüğüm 3 matematik sorusunu sana da sormaya karar verdim. ilk ikisi çok sade ve şık sorular, pek zor değil ama zevkli. bonus soru ise diğer ikisine kıyasla birazcık daha zorlayıcı, 30 - 40 dakika sürer çözmen.

1. soru:

x + y + z = a
ise

x^2 + y^2 + z^2 ≥ (a^2)/3
olduğunu göster

====================================

2. soru:

α ve β aşağıdaki quadratic denklemin kökleri olsun:

x^2 + px + q = 0 (α > 0, β > 0)

∜(a) + ∜(b) 'yı denkleminin katsayıları cinsinden ifade edin.
(a ve b ikisi de 4 kökünde eğer anlaşılmıyorsa.)

====================================

Bonus soru:

Herhangi bir n. dereceden x'e bağlı polinom olan f(x) için aşağıdaki bağıntının var olduğunu göster:

f(x) = f(0) + (x/1)Δf(0) + (x(x-1)/1*2)(Δ^2)f(0) + ... + (x(x-1)(x-n+1)/n!)(Δ^n)f(0)

burada burada Δf(0), (Δ^2)f(0), .... , (Δ^n)f(0) temel seriden f(0), f(1), f(2), .... elde edilen türevlerdir.

 No.1942

aynıissne tiradı

 No.1943

>>1941
Sagol anon context için benim annem tarafi ingiliz maleesef ki babam türk, liseye Kadar tr'de kaldim simdi ingilteredeyim , hedefim scholarship veya ukden burs almak suanda.

 No.1944

self study fizik listesi yapar mısın anonum

 No.1946

>>1944
Fundamentals of physics, extended edition (David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker)
ile basla

 No.2063

File: 1692118226029.jpg (167.39 KB, 924x1232, 1690476317390885.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1858
Matematik icin de Algebra'dan itibaren Calculus dahil konular icin de comprehensive kitaplar veya kurslar onerebilir misin? Eksigim bu konulardan cok var ama birkac ay once bir kitabi okumaya basladigimda asiri basit ve sikici gelmisti. Benim kitaptan beklentim yuzeysel bilgiden ziyade bana yeni bakis acilari saglayacak ve daha onceden cozemedigim problemleri cozebilmemi saglamasi. Daha onceden cok ugrastim baslayip devam ettirmek icin ama nereden baslayacagim hakkinda en ufak fikrim yok. Baslasam da uzunca bir sure hicbir sey ogrenmedigi hissedince sikilip birakiyorum ne yazik ki.
>>1941
Mesela buradaki problemleri ornek olarak cozemiyorum. 2. soru icin quadratic equations kullanip yapmam gerektigini biliyorum ama 1, p, ve q ile 4 koklu toplamayi nasil gosterecegim hakkinda hicbir fikrim yok.

Matematigi cidden cok seviyorum ama geride kalip sorulari cozemeyince hevesim kursagimda kaliyor, hicbir sey yapasim gelmiyor. Liseden once Matematik en iyi oldugum dersti benim, lise giris sinavinda 1.2% yapmistim. Sonra lisede depresyona girip acik liseye gectim. Simdi liseyi bitirdim seneye Almanya'da universiteye gidecegim, matematik ve fizigi hem seviyorum hem de bana cok lazim ama nereden ilerleyip ne yapacagim hicbir fikrim yok, baslayamiyorum bundan dolayi da uzulup hicbir sey yapamiyorum ve surekli kendime guvenimi yitiriyorum.

Lutfen bana bir yol goster.

 No.2064

File: 1692129972635.png (920.31 KB, 1172x1172, 7336ef0d357a113b23f930f2c5….png) ImgOps Google iqdb

>>2063
verwandte Post: >>1767

ich hatte bessere Ressouren anon aber ich habe sie verloren und habe wirklich nicht die zeit sie wieder zu sammeln... die oben genannten Ressourcen sind nicht speziell für die schwierige roblem-fragen lösung aber sie sind gut um die grundlegenden werkzeuge der mathematik zu bekommen. danach viel üben, Lösungen überprüfen, Theoreme erforschen und neu erfinden, usw...

yapacak başka bir şey yok anon, eğer zor problemler çözmek istiyorsan sadece çözmeye başla. bu bir merdiven değil içine atlaman gereken bir dünya ve hayatın sonuna kadar yarısını bile yüzemeyeceğin bir okyanus var karşında. ama, heves kırmak gibi olmasın, eğer okumaya başladığında diret yeni bir bakış açısı sağlayacak bir kitap arıyorsan üzerinde "cahil cesareti" vardır. matematik numberphile videolarından ibaret değil ki her okuduğunda ufkunu açsın, her bir problem için harcaman gereken 10larca saat var. benim bir arkadaşım var kendisi mesela üniversite sınavında matematiği fullemişti geçen gün ekonomi okuyan kız arkadaşının sorularını bana attı kendisi çözemediği için. emeklemeden koşamazsın.

 No.2065

>>2064
btw
Deutsch Fähigkeiten: flex'd
Riesenfreude: erhalt'n

 No.2066

lan olum kendi kendine konuşmayı bırak git /kültür/de tirad aç adam gibi öğrediklerini anlat faydalanalım şizo

 No.2067

>>2066
anon diğerleri ben değilim, şaşırtıcı ama kerestede eğitim meteryalleri tutuyormuş + öğrendiklerimi uzun uzun anlatmak zaman kaybı olur

 No.2069

>>1858
hiç antipsikotik ilaç kullandın mı anon daha iyi fizik ögrenirsin bence acilen başlamalısın

 No.2070

>>2064
Almanca nasıl ogrendin anonum

 No.2071

>>2064
bin wirklich erstaunt muß ich sagen

 No.2076

>>2069
hayır bence gerek yok beyin kimyamı sikmeye

>>2070
Almanyada doğup büyüyen bi kızla takıldım bi ara

>>2071
nett

 No.2134

>>1930
>o çıkan irrasyonel sayının 3 ve dördüncü decimal place rakamlarını yan yana koy o benim yaşım

Hiç herhangi bir IQ testine girdin mi bu yaşta bu performansa büyük bir katkısı olmalı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]