[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1630173894758.jpg (216.64 KB, 1534x1000, battlefield-2042.jpg)

 No.106

Kaynakkodlar çalınmış,hilelerin satışı şimdiden başlamış.yahu bu agiz tadiyla oyun oynamak isteyen insanlar hiç gün yüzü göremeyecek mi?donanim banlamak bu kadar mi zor?vallaxi zulümdür,ayıptır.

 No.107

File: 1630179592662.gif (913.21 KB, 280x158, 5DD389FF-93C6-4392-BDAA-73….gif)

bf1, bf5 ve battlefront'da aşağı yukarı her serverda hileci olması hoşlarına mı gidiyor anlamıyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]