[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1662848927678.png (38.07 KB, 408x412, 1661001888930146.png)

 No.1021

 No.1022

File: 1662849438089.png (586.08 KB, 634x798, ClipboardImage.png)


 No.1023

bokistan'da çalışmaz bu. aynı ip'yi aynı dönemde kullanan yüzlerce kişi var.

https://boksisozluk.com/carrier-grade-nat--2788176

 No.1036

>>1023
meme yaratmak uğruna her seferinde eksiyi silip boksi yazan salak anon

 No.1037

>>1036
Silmezsen otomatik ban atıyor sistem

 No.1038

torrentler public zaten bilmeyen mi var

 No.1039

File: 1663194512322.png (13.25 KB, 649x178, ClipboardImage.png)

>>1036
kereste-external-url-corrector v1.0 kullanmayan keriz anon

 No.1040

üstteki ip'leri gezdim. bazı keyword'ler var. inandırıcı gelmedi o derece söyleyeyim anonlar.

 No.1041

>SisLovesMe.22.05.27.Chanel.Camryn.Time.To.Grow.Up.XXX.1080p.MP4-WRB[rarbg]
komşularım TAM qorillaymış hee bunu indirenle tanışmak isterdim

 No.1042

File: 1663384561936.png (173.22 KB, 1118x852, ClipboardImage.png)

Allah'ın kumırına bak

 No.1043

File: 1663416513200.png (106.49 KB, 289x174, ClipboardImage.png)

>>1042
kTR grubunun torrentlerini görünce yine gururlandım.

 No.1045

>>1042
izleyip kapamak varken niye indirirsin ki[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]