[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]


File: 1716846481480.jpg (1.93 MB, 3024x4032, 1716067944781.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2554[Reply]

/b deki oğlancı tiratlarını teke düşürün ikinci tiratı açanı banlayın yapacağınız işi sikim adam hergün tirat açıp sabahtan akşama akıtıyor sonraki gün yeni tirat açıyor hemde sitede yer açarsınız amk malları adam 1 gün oğlan spamlıyo sonraki gün yeni tirat açıp aynı medyaları gene atıyo mb israfı amk

 No.2569

File: 1718410132917.webm (2.04 MB, 720x1280, 1706552098515532.webm) ImgOps Google iqdb


 No.2570

File: 1718410407207.webm (955.97 KB, 1920x1080, 1706498412232463.webm) ImgOps Google iqdb


 No.2571

>>2570

Poposunda baloncuk var. Basur olmuş. Hâla bunlara bakıp 31 çekenler var. Allah sizleri kahretmesinFile: 1713045961315.jpg (164.77 KB, 863x1390, portrait-d-un-vieux-homme-….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2531[Reply]

hademe iti üzbek tiradımı niye sildin

 No.2532

TRURU MEDYA SPAMIYLA SİTENİN ANASINI SİKİYOR MEDYA SINIRLAMASI GETİRSENİZE SİKTİMİN SİTESİNE MEDYA YÜKLEME TİMEOUTU KOYUN 5 DK 10 DK AYNI İPDEN MEDYA ATAMASIN HERNEYSE BEYNİNİ SİKTİKLERİM SERVERRDA YER AÇMAK İÇİN 2 GÜNDE 1 TİRAT CLEARLAMAYIN BEYİNSİZ HERİFLER

 No.2533

Rangeban atılsa sorun çözülür aslında. Ben kendisini bugün 40 kere banledim ama bi sike yaramıyor yine evade ediyor bani.

 No.2541

>>2533 98li oçu nezaman banlamamayı düşünüyorsun adam sitenin amına koydu

 No.2542

hademeler ban atamıyor post siliyor bu oç bakıyor hademeler afk TAM sikiyor banla kurtulak bu oçdanFile: 1713424724957.png (134.97 KB, 350x350, 1671044056784.png) ImgOps Google iqdb

 No.2537[Reply]

slmlr, guvenlik anonluk cart curt tirad var epeyce, tek bir cati altina alsaniz onlari /cyb/+/sec/ general gibi?

 No.2538

Evladım malmısın hosta az kamal ödüyoz zaten bu kadar board yeterli işte tunayın tahtasına geçsen intihar edersin herhalde

 No.2539

>>2538
board acin demedim ki tek'deki anonimity ve security ile ilgili fazla tirad var o tiradlari tek bir general de toplamak daha iyi olur dedim

 No.2540

>>2539
Üşeniyom oğlumFile: 1706205102566.mp4 (5.43 MB, 480x480, sigaraigras-_1_.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.2506[Reply]

Admin /hell/'e post atılmıyor throtten by filter diyo

 No.2507

Tamam admin düzeldi

 No.2510

.

 No.2514

File: 1707378348629.mp4 (1.36 MB, 544x480, Video_20240207223628427_by….mp4) ImgOps Google iqdb
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] Next | Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]