[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1690232060070.jpg (171.48 KB, 752x847, sachiko.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2332[Reply]

Spamla mucadele cercevesinde 2-3 yeni hademe almayi dusunuyoruz (basvuranlara gore sayi degisebilir)
Eger gonullu olmak istiyorsaniz bu tirad altina yazin. Uzun bir seyler yazmaniza gerek yok ama sizi secmemiz icin ikna etmeye calisin.

Daha sonrasinda size ulasirsam basvuru postunuza "Password" olarak ne eklediginize gore gercekten siz olup olmadiginizi dogrulayacagim, o yuzden bir yere not edin (eger ayni hep makineyi kullanmiyorsaniz).
58 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2399

Ekşisözlük, facebook veya discord linki postlayanlar uyarılmaksızın sınırsız banlanır.
ULAN SİTENİN GİRİŞİNDE KURALLARDA DİSCORD YASAK DİYOR ADAMLAR DİSCORDDA ÖRGÜTLENİP SİTEYİ SİKİYOR MODLARA BANLA DİYORSUN BANLAMIYORUM DİYOR

 No.2400

ADAMLAR LİTERAL SİKERTME YAPIYORLAR DİSCORDDAN ÖRGÜTLENİP KERESTEYİ SİKME CHALLENGE YAPIYORLAR BU KURALLARIN İÇİNDE Mİ ŞİMDİ DERHAL ŞU ERDEMCİLERİ BANLAYIN

 No.2402

>>2401 mod tiradı engelleyin diyo bra ben öyle yapcam

 No.2403

>>2401
şikayet üzere tek tirada aldık lolcow tiradları b kurallarına aykırı değil o yüzden duruyorlar şikayetlerini pHana sHen vererek yazabilirsin

 No.2404

>>2345
islamını siktim kurtarFile: 1687266569973.jpg (41.1 KB, 1024x937, 1670863903196.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2114[Reply]

açılsın

 No.2382
File: 1690131796292.jpg (3.18 MB, 4291x2908, nixon-vsign-1790438724.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2148[Reply][Last 50 Posts]

merhaba
178 posts and 46 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2327

>>2326 xLL brem

 No.2328

Money Sign Suede'nin İsmini En Tepeye Yazdık. SABİTLENEN Mesajlarda.

 No.2329

kuz bırakıyorsa kereste kime devredilecek ve captcha ekleyecek misiniz

 No.2330

Kereste future is safe because its hosting stays in kolomna, Russia, and the moderation team is staying the same. Developers maybe will come and help but most nothing is changing. Kereste will continue safely

>>2329
One of the mods

>>2321
Okay, make sure to block spams

>>2316
I bought it a long time ago because i like turkiye and i think its cool to oversee a big site

I didnt make any money or have a benefit

 No.2331

File: 1690230234134.jpg (66.33 KB, 400x560, 1688555488759338.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2330
Please dont close the website sirFile: 1689490048216.png (228.77 KB, 298x320, 1689489550703.png) ImgOps Google iqdb

 No.2145[Reply]

kolima ağı hademasyona maaş bağlamalı

 No.2146

yok ki :DDFile: 1689377792780.jpg (36.73 KB, 300x100, EwRhVoqWYAEtTiH.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2143[Reply]

 No.2144

EnikDelete Post [ ]
[1] [2] [3] Next | Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]