[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1657873525282.webm (3.04 MB, 499x499, Like the Strong Wind.webm) ImgOps Google iqdb

 No.409

Nasheed tiradı

 No.410

File: 1657873683140.webm (2.68 MB, 640x480, 1657723146168.webm) ImgOps Google iqdb


 No.411

File: 1657874162525.webm (2.55 MB, 640x480, 1657723391833.webm) ImgOps Google iqdb


 No.412

File: 1657921232475.mp4 (3.87 MB, 1280x720, PruqmbQddHA5gAqU.mp4) ImgOps Google iqdb

ahrar neşidlerini bilen varsa şu videodakine bir sos alabilir miyim?

 No.420

File: 1658105042501.webm (3.6 MB, 2000x1333, 1657723476883.webm) ImgOps Google iqdb


 No.426

File: 1658186461924.webm (14.04 MB, 850x850, untitled.webm) ImgOps Google iqdb

en kinolardandır

 No.429

File: 1658262407236.webm (7.67 MB, 720x480, 01.webm) ImgOps Google iqdb


 No.430

File: 1658264360142.webm (10.21 MB, 720x480, 02.webm) ImgOps Google iqdb


 No.434

File: 1658341237525.webm (3.71 MB, 178x320, hislam_taliban.webm) ImgOps Google iqdb


 No.435

File: 1658343473494.mp4 (8.38 MB, 1280x720, nasheed satanic.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.436

File: 1658345087817.webm (19.85 MB, 720x480, time_for_shada,tekbir_!_t….webm) ImgOps Google iqdb

animeci admine özel <3
yüksek kalite versiyon: https://files.catbox.moe/0yhno8.mp4

 No.437

File: 1658362700453.jpg (646.58 KB, 884x1128, aristo_kek.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>436
MUH-TE-ŞEM
eline sağlık anon indiril'd

 No.478

>>434
Bağımlılık yaptı.

 No.542

>>435
aslı nedir

 No.903

File: 1662250088686.webm (3.5 MB, 640x480, 1661853247002826.webm) ImgOps Google iqdb


 No.1092

Çarpış

 No.1100

File: 1670496654786.webm (3.47 MB, 630x300, 1669986519744421 (1).webm) ImgOps Google iqdb


 No.1136


 No.1137

File: 1673195028490.png (35.93 KB, 220x212, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1138

>>1136
Sıçana umut olan neşid

 No.1156

File: 1676104654945.webm (1.54 MB, 1280x720, 113246513.webm) ImgOps Google iqdb

epüg mene yaptım dawlahcı abiler

 No.1173

>>1156
ebin :DD

orjinal videoyu da postla neşid hoşuma gitti

 No.1174

>>1173
neşid ayrı video ayrı
neşid: https://youtu.be/bXxZYsav2QU
video: https://youtu.be/TxX_THjtXOw

 No.1180

terörist olsaydım birşeyler paylaşırırdım buraya kesinlikle. ama maalesef ki değilim.

 No.1205


 No.1206

>>1174
saygılarımı sunuyorum

 No.1207

File: 1678042748014.mp4 (9.85 MB, 640x360, videoplayback.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1208

Anime fotolu yakında yakında neşidi vardı hızlandırılmış, birinizde bulunuyor mu?

 No.1209

bu neşidi zamanında çok aramıştım kardeşlerim de faydalansın

 No.1249

File: 1680112488311.mp4 (19.23 MB, 1280x720, hamas.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1250

>>1249
Hamasın demokrasi saflarına katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hamas tevhidi bir hareket midir? Hamas seçildikten sonra uluslar arası çapta seçimler tanınmadı ve hükümet kısa sürede düştü hatırlatırım.
Selam ve dua ile...

 No.1253


 No.1257

File: 1680299548133.mp4 (13.98 MB, 480x306, 2345678654.mp4) ImgOps Google iqdb

neşid değil ama videonun sonundaki sureyi kim okuyor çok hoşuma gitti ama bulamadım

 No.1261

File: 1680477472323.webm (19.43 MB, 800x450, YAKINDA YAKINDA (2).webm) ImgOps Google iqdb


 No.1262

>>1261
ABD kukla gibi kullandı, işi bitince desteği kesti. Göt gibi kaldılar ortada. ABD şimdi YPG boostluyor. İki tarafı da maymun gibi oynatıyor CIA.

 No.1271

File: 1681054574304.mp4 (5.16 MB, 640x480, fisabilillahinamdi.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1272

https://archive.org/details/t_n_n_r

gözden kaçmış gem geçen ay çıkan türkçe dawlah neşidi

 No.1273

File: 1681141567618.mp4 (6.62 MB, 640x480, hayyilkataib.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1276

File: 1681159973868.mp4 (3.85 MB, 640x480, anjoomalayat.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1299


 No.1300


 No.1313

File: 1683326283617.mp4 (15.38 MB, 320x240, NeamKatil_512kb.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1315

File: 1683326646277.mp4 (17.89 MB, 320x240, bicihedine_512kb.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1316

>>1315
Gem + W takva.com

 No.1325


 No.1375

anonlar attığım bu https://archive.org/details/IslamicStateNasheed_201906/ linkteki neşidlerin hepsini kaydeden oldu mu? ben daha indirmeden silmişler.

 No.1569


 No.1571

>>1136
Ezgisi çok hoşuma gitti bunun gibi başka neşid var mı?

 No.1575


 No.1584


 No.1585


 No.1586

>>430
>1 year ago
şunu ilk izleyişimi dün gibi hatırlıyorum, yıllar gün gibi geçiyor ya rab.

 No.1651

>>1257
Bilen yok mu

 No.1653

File: 1701459124454.mp4 (512.77 KB, 720x720, putperest.mp4) ImgOps Google iqdb

Allahın aslanları nasheedinin Klipli hali varmı

 No.1659

>>1156
Kâri çok güzel okuyor yaw. Kim olduğunu bulamadım, var mıdır bilen?

 No.1661

>>409
isid'in ve amaq news'un sitelerinin linki elinde olan varsa birakabilir mi? yahudi arama motorlarinda cikmiyor birkac ay once buldum ama kaydetmemistim

 No.1662

>>1659
Bumpullah.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]