[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1684429174422-0.jpeg (36.46 KB, 640x480, images (3).jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1684429174422-1.jpeg (34.73 KB, 640x480, images (4).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1347

/his/ yapan medyaları paylaşın, herhangi bir şey olabilir.

>Code Lyoko

küçük iken takip ettiğim bir seriydi, sonradan hellsing ile beraber tr*nime'ye başlamama vesile olmuştur.

 No.1348


 No.1349


 No.1394


 No.1425

File: 1689446709868.jpg (185.73 KB, 640x624, De La Jet Set Radio 2001.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

dreamcast almaya çalışıyordum buldum bi teklif anında götürmüşler amk

 No.1430

>>1425
Bokistan'da fi tarihinden kalma çin malı pilli el konsollarını bile
>antika bu hocum kesin bi milyon eder
düşüncesiyle sarı sitede
>Temiz retro ebin ebsane oyun konsolu, meraklısına, hastasına, tiryakisine, müptelasına sahibinden acillllll satılık PAZARLIK YOKTUR SON FIYAT 50.000TL
gibi ilanlarla enayilere iteliyorlar. Göt kafalı tırrrık satıcısı zannediyor ki sahibindene koyulan ebesinin amı gibi fiyatı olan her ürün satılıyor.

 No.1431

cine5te çıkıyordu bu çok severdim ah

 No.1433

Yaw biliyorum tahtanın yaş ortalaması 14 ama yine de sormak istiyorum.
2000'lerin başında yayınlanan bir 3D animasyon vardı. Böyle robotlu mobotlu. Robotlar uzay gemisi gibi bir şeyin içindeydi, müzik falan yapıyorlardı. 90ların bilgisayar grafiklerine benziyordu biraz. 2004 öncesi olması lazım. Çocukluğumdan hatırlıyorum.
Neydi bunun adı, bir türlü hatırlayamıyorum. Bileniniz var mı anonlar? Tam 5 senedir arıyorum ben bunu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]