[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1684285224928.jpeg (10.63 KB, 554x554, images (81).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1341

türkiye nasıl da sovyetlerden hiç etkilenmemiş hiçbir şey almamış. bütün komşu ülkelerde sovyetlerin etkisi hala görülmesine rağmen bu etki türkiyeye hiç uğramamış

 No.1342

>>1341
bütün komşu ülkelerden kastın gürcistan ermenistan ve azerbaycan ise o ülkeler zaten USSR (GeRiLLa) himayesi altında 70 sene geçirdi.

 No.1344

cumhuriyetin tüm fabrikaları sovyet altınıyla yapıldı kuşbeyinli.ayrıca eski devlet hastanelerinin mimarisi bulgar politbürosu gibi.bilginiz yok fikriniz yok ak47

 No.1345

File: 1684336321323.jpg (45.09 KB, 1024x524, üçdünya.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Suriye ve Irak'ın Sovyetler'le iyi ilişkileri vardı, Bulgaristan uydu devletti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan yukarıda dendiği gibi zaten Sovyetler'in bir parçasıydı. Geriye bir tek Yunanistan ve İran kalıyor. Onlar da zaten batı bloğundaydı, İran'da sonra İslam devrimi oldu ama bu İran'ın komünizme olan tutumunu değiştirmedi.

 No.1346

>Sovyet tarzı betonlaşma
>Sovyet tarzı doğa katliamı
>Sovyet tarzı serbest piyasa müdehalesi
>Sovyet tarzı hükümeyin kendini zengin etmesi
>Sovyet tarzı oligarşi
>Sovyet tarzı vergilendirme
Bre dalyarak, sovyet artığı milletlerden farkımız mı var bizim?

 No.1360

istanbulda çok eski uzunlamasına büyük apartmanlar görüyorum sovyet tarzı. eskiden tank alınmıştı. batıya kıyaslanamayacak kadar az ama. zaten ww2 sonrası hemen natoya girdik sovyet işi bitti. aldığımız alman uçakları bile gömüldü.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]