[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1676592052155.png (735.27 KB, 600x889, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.1169

Bu çizmeli kedinin yeni filmi neden bu kadar olay oldu bilen var mı.
(Filme bok atmıyorum buarada belki güzel filmdir izlemedim ama acayip geldi bu kadar konuşulması )

 No.1170

Filmi izlemiş bir anon olarak şunu diyeyim
1-çıktığı dönem film yoktu çok o yüzden insanlar aa bak yeni film diyip izlediler
2-shrek seven tayfa izledi
3-memelerden görüp izleyenler ( çoğu bu)
İnternet memelerinin gücü diyebiliriz death, jack horness gibi karakterleri meme yapması transların death'i "kin"lemesi falan bunlar beleş rekklam
Ayrıca film güzel o yüzden de çok izlendi eğer kötü film olsaydı bunlar olmazdı

 No.1303

File: 1683301751400.jpg (50.95 KB, 720x730, 1679316295757669.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>WHO'S YOUR FAVOURITE FEARLESS HEHEROOOUUUGH
kino

 No.1314

film ortalama üstü ve filozofik sorular üstüne gidiyor, ayrıca bazı sahneleri güldürdü; yeni filmlerin %99'u ZOGslop olduğu için tuttu

 No.1317

Un-woke
Müthiş kurgu
Harika animasyon teknikleri ve bunlar arasında geçişler
Güzel hikaye

 No.1334

öyle tahmin ediyorum ki dilediğin şeye dikkat et konulu, doğru mu?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]